EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:434:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 434, 15 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 434

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
15 december 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 528:e plenarsession den 20 och 21 september 2017

2017/C 434/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Effekterna på sjukförsäkringen av den digitala revolutionen inom hälso- och sjukvården (yttrande på eget initiativ)

1

2017/C 434/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Analys av insyn i samt metod och resurser för konsekvensbedömningar och utvärderingar som kommissionen genomför för att förbättra EU-lagstiftningens kvalitet (yttrande på eget initiativ)

11

2017/C 434/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Ett skattesystem som främjar sund konkurrens och ekonomisk tillväxt (yttrande på eget initiativ)

18

2017/C 434/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Nya förutsättningar för de strategiska förbindelserna mellan EU och Celac och det civila samhällets roll (yttrande på eget initiativ)

23

2017/C 434/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Arbetsmarknadsparternas och de andra civilsamhällsorganisationernas roll och möjligheter mot bakgrund av de nya arbetsformerna (förberedande yttrande på begäran av det estniska ordförandeskapet)

30

2017/C 434/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Tillhandahållande och utveckling av färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, mot bakgrund av de nya arbetsformerna: nya strategier och förändrade roller och ansvarsområden (förberedande yttrande på begäran av det estniska ordförandeskapet)

36


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 528:e plenarsession den 20 och 21 september 2017

2017/C 434/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Utveckling av EU:s tullunion och dess styrning [COM(2016) 813 final]

43

2017/C 434/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan om finansiella tjänster för konsumenter: Bättre produkter, fler valmöjligheter [COM(2017) 139 final]

51

2017/C 434/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas [COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS)] — Förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas [COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS)]

58

2017/C 434/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)] och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland [COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD)]

63


SV

 

Top