Help Print this page 

Document C:2017:384:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 384, 14 november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 384

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
14 november 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2017/C 384/01

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

1

2017/C 384/02

Gemensamma företaget för biobaserade industrier — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

1

2017/C 384/03

Gemensamma företaget Clean Sky 2 — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

1

2017/C 384/04

Gemenskapens växtsortsmyndighet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

2

2017/C 384/05

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

2

2017/C 384/06

Gemensamma företaget Ecsel — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

2

2017/C 384/07

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

2

2017/C 384/08

Euratoms försörjningsbyrå — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

3

2017/C 384/09

Eurojust — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

3

2017/C 384/10

Europeiska arbetsmiljöbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

3

2017/C 384/11

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

3

2017/C 384/12

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

4

2017/C 384/13

Europeiska stödkontoret för asylfrågor — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

4

2017/C 384/14

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

4

2017/C 384/15

Europeiska bankmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

4

2017/C 384/16

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

5

2017/C 384/17

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

5

2017/C 384/18

Europeiska kemikaliemyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

5

2017/C 384/19

Europeiska försvarsbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

5

2017/C 384/20

Europeiska miljöbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

6

2017/C 384/21

Europeiska fiskerikontrollbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

6

2017/C 384/22

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

6

2017/C 384/23

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

6

2017/C 384/24

Europeiska jämställdhetsinstitutet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

7

2017/C 384/25

Europeiska institutet för innovation och teknik — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

7

2017/C 384/26

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

7

2017/C 384/27

Europeiska sjösäkerhetsbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

7

2017/C 384/28

Europeiska läkemedelsmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

8

2017/C 384/29

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

8

2017/C 384/30

Europeiska polisbyrån (Europol) — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

8

2017/C 384/31

Europeiska järnvägsbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

8

2017/C 384/32

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

9

2017/C 384/33

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

9

2017/C 384/34

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

9

2017/C 384/35

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

9

2017/C 384/36

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

10

2017/C 384/37

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

10

2017/C 384/38

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

10

2017/C 384/39

Europeiska byrån för GNSS — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

10

2017/C 384/40

Genomförandeorganet för små och medelstora företag — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

11

2017/C 384/41

Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

11

2017/C 384/42

Gemensamma företaget Fusion for Energy — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

11

2017/C 384/43

Genomförandeorganet för innovation och nätverk — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

11

2017/C 384/44

Gemensamma företaget IMI 2 — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

12

2017/C 384/45

Genomförandeorganet för forskning — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

12

2017/C 384/46

Gemensamma Sesar-företaget — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

12

2017/C 384/47

Gemensamma företaget Shift2Rail — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

12

2017/C 384/48

Gemensamma resolutionsnämnden — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

13

2017/C 384/49

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

13

2017/C 384/50

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2016

13


SV

 

Top