Help Print this page 

Document C:2017:383:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 383, 14 november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 383

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
14 november 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 383/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8676 – Hellman&Friedman/Nets) ( 1 )

1

2017/C 383/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8621 – Apollo Management/Aegon Ireland) ( 1 )

1

2017/C 383/03

Inledning av förfarande (Ärende M.8444 – ArcelorMittal/Ilva) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 383/04

Eurons växelkurs

3

2017/C 383/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 5 september 2017 om ett utkast till beslut i ärende AT.39813(1) – Baltic Rail – Föredragande: Danmark

4

2017/C 383/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 29 september 2017 om ett utkast till beslut i ärendet AT.39813(2) – Baltic Rail – Föredragande: Danmark

4

2017/C 383/07

Förhörsombudets slutrapport – Ärende AT.39813 – Baltic Rail

5

2017/C 383/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 2 oktober 2017 om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende AT.39813 – Baltic rail) [delgivet med nummer C(2017) 6544 final]

7


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 383/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8724 – The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

9

2017/C 383/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8672 – EasyJet/Certain Air Berlin Assets) ( 1 )

11

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2017/C 383/11

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

12


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top