EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:369:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 369, 30 oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 369

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
30 oktober 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 369/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 369/02

Yttrande 1/17: Begäran om yttrande framställd av Konungariket Belgien i enlighet med artikel 218.11 EUF

2

2017/C 369/03

Mål C-218/17 P: Överklagande ingett den 26 april 2017 av Natural Instinct Ltd av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 februari 2017 i mål T-30/16, M. I. Industries mot EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Mål C-447/17 P: Överklagande ingett den 25 juli 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Euroepiska unionens domstol, av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 7 juni 2017 i mål T-673/15, Guardian Europe mot Europeiska unionen

3

2017/C 369/05

Mål C-479/17 P: Överklagande ingett den 8 augusti 2017 av Guardian Europe Sàrl av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 7 juni 2017 i mål T-673/15, Guardian Europe mot Europeiska unionen

4

2017/C 369/06

Mål C-481/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) den 9 augusti 2017 – Nikolay Yanchev mot Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Mål C-495/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Prahova (Rumänien) den 14 augusti 2017 – Cartrans Spedition Srl mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Tribunalen

2017/C 369/08

Mål T-107/15 och T-347/15: Tribunalens dom av den 18 september 2017 – Uganda Commercial Impex mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo — Bibehållande av sökandens namn i förteckningen)

7

2017/C 369/09

Mål T-327/15: Tribunalens dom av den 19 september 2017 – Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Utvecklingssektionen — Nedsättning av finansiellt stöd — Operativt program — Rättslig grund — Övergångsbestämmelser — Tillämpning av finansiella korrigeringar efter den berörda programperioden — Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter — Underlåtenhet att iaktta beslutsfristen — Rätten till försvar — Rätten att bli hörd — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar — Ne bis in idem — Proportionalitet)

8

2017/C 369/10

Mål T-393/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2017 – Università del Salento mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” — Det särskilda programmet ”Straffrätt” — Återkrävande av belopp som kommissionen betalat ut i samband med genomförandet av ett avtal om bidrag — Avräkning av fordringar — Delvis omkvalificering av talan — Yrkande om fastställelse av det inte föreligger någon avtalsenlig fordran)

8

2017/C 369/11

Mål T-734/15 P: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – kommissionen mot FE (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Allmänt uttagningsprov — Upptagande på reservlistan — Tillsättningsmyndighetens beslut att inte anställa en godkänd sökande — Uttagningskommitténs respektive tillsättningsmyndighetens behörighet — Villkor för tillträde till uttagningsprovet — Krav på minsta yrkeserfarenhet — Beräkningssätt — Förlust av möjlighet att bli anställd — Yrkande om skadestånd)

9

2017/C 369/12

Mål T-751/15: Tribunalens dom av den 14 september 2017 – Contact Software mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Marknader för programvaror för datorstödd konstruktion och för gränssnittsinformation för dessa programvaror — Beslut att avisa ett klagomål — Relevant marknad — Uppenbart oriktig bedömning — Inget unionsintresse)

9

2017/C 369/13

Mål T-768/15: Tribunalens dom av den 19 september 2017 – RP Technik mot EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — EU-figurmärket RP ROYAL PALLADIUM — Äldre EU-ordmärket RP — Relativt registreringshinder — Avsaknad av förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

10

2017/C 369/14

Mål T-86/16: Tribunalens dom av den 18 september 2017 – Codorníu mot EUIPO– Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ANA DE ALTUN — Äldre nationellt figurmärke ANNA — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b och 8.5 I förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)

11

2017/C 369/15

Mål T-103/16: Tribunalens dom av den 14 september 2017 – Aldi Einkauf mot EUIPO (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Alpenschmaus — Det äldre EU-ordmärket ALPEN — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

11

2017/C 369/16

Mål T-276/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – Viridis Pharmaceutical mot EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket Boswelan — Upphävande — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk — Skälig grund för att varumärket inte använts saknas)

12

2017/C 369/17

Mål T-305/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – Lidl Stiftung mot EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket LOVE TO LOUNGE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76 i förordning nr 207/2009)

13

2017/C 369/18

Mål T-315/16: Tribunalens dom av den 19 september 2017 – Tamasu Butterfly Europa mot EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Butterfly — Det äldre EU-ordmärket och det äldre nationella firmanamnet Butterfly — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

13

2017/C 369/19

Mål T-421/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – sheepworld mot EUIPO (Beste Oma) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Beste Oma — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

14

2017/C 369/20

Mål T-422/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – sheepworld mot EUIPO (Beste Mama) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Beste Mama — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

14

2017/C 369/21

Mål T-449/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – sheepworld mot EUIPO (Bester Opa) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Bester Opa — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

15

2017/C 369/22

Mål T-450/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – sheepworld mot EUIPO (Beste Freunde) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Beste Freunde — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

15

2017/C 369/23

Mål T-451/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – sheepworld mot EUIPO (Bester Papa) (EU – varumärke — Ansökan om registrering som EU – varumärke av ordmärket Bester Papa — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2017/C 369/24

Mål T-452/16: Tribunalens dom av den 15 september 2017 – sheepworld mot EUIPO (Beste Freundin) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Beste Freundin — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2017/C 369/25

Förenade målen T-504/16 och T-505/16: Tribunalens dom av den 14 september 2017 – Bodson m.fl. mot EIB (Personalmål — EIB:s anställda — Lön — Årlig anpassning av skalan för grundlön — Beräkningsmetod — Ekonomisk och finansiell kris)

17

2017/C 369/26

Mål T-585/16: Tribunalens dom av den 15 setember 2017 – Skareby mot utrikestjänsten (Personalmål — Tjänstemän — Yttrandefrihet — Lojalitetsplikt — Allvarlig skada på unionens legitima intressen — Beslut att inte ge tillstånd till offentliggörande av en artikel — Anmodan att ändra texten — Artikel 17a i tjänsteföreskrifterna — Föremålet för talan — Beslut att avslå ett administrativt klagomål)

18

2017/C 369/27

Mål T-116/10: Tribunalens beslut av den 13 september 2017 – Tyskland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Eruf — Nedsättning av finansiellt stöd — Program för Nordrhein-Westfalen — Underlåtenhet att iaktta beslutsfristen — Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter — Talan som är uppenbart välgrundad)

18

2017/C 369/28

Mål T-90/17: Tribunalens beslut av den 12 september 2017 – Gelinova Group mot EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Invändningen återkallad — Anledning saknas att döma i saken)

19

2017/C 369/29

Mål T-117/17 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 3 juli 2017 – Proximus mot rådet (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Förhandlat förfarande — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

19

2017/C 369/30

Mål T-527/17: Talan väckt den 8 augusti 2017 – Waisman m.fl. mot SRB

20

2017/C 369/31

Mål T-529/17: Talan väckt den 10 augusti 2017 – Blasi Gómez m.fl. mot SRB

21

2017/C 369/32

Mål T-530/17: Talan väckt den 11 augusti 2017 – López Campo m.fl. mot SRB

21

2017/C 369/33

Mål T-531/17: Talan väckt den 9 augusti 2017 – Promociones Santa Rosa mot SRB

22

2017/C 369/34

Mål T-535/17: Talan väckt den 7 augusti 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra ”Irache” mot SRB

22

2017/C 369/35

Mål T-539/17: Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien

23

2017/C 369/36

Mål T-540/17: Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien

24

2017/C 369/37

Mål T-541/17: Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien

25

2017/C 369/38

Mål T-542/17: Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien

26

2017/C 369/39

Mål T-543/17: Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien

28

2017/C 369/40

Mål T-544/17: Talan väckt den 5 augusti 2017 – Imabe Ibérica mot SRB

29

2017/C 369/41

Mål T-552/17: Talan väckt den 16 augusti 2017 – Maña m.fl. mot SRB

29

2017/C 369/42

Mål T-560/17: Talan väckt den 16 augusti 2017 – Fortischem mot parlamentet och rådet

30

2017/C 369/43

Mål T-572/17: Talan väckt den 21 augusti 2017 – UC mot parlamentet

31

2017/C 369/44

Mål T-574/17: Talan väckt den 23 augusti 2017 – UD mot kommissionen

32

2017/C 369/45

Mål T-588/17: Talan väckt den 30 augusti 2017 – EIB mot Syrien

32

2017/C 369/46

Mål T-589/17: Talan väckt den 30 augusti 2017 – EIB mot Syrien

33

2017/C 369/47

Mål T-590/17: Talan väckt den 30 august 2017 – EIB mot Syrien

34

2017/C 369/48

Mål T-591/17: Talan väckt den 30 augusti 2017 – EIB mot Syrien

35

2017/C 369/49

Mål T-604/17: Överklagande ingett den 5 september 2017 – Thun mot EUIPO (återgivning av en fisk)

35

2017/C 369/50

Mål T-608/17: Överklagande ingett den 6 september 2017– Grupo Bimbo mot EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Mål T-612/17: Talan väckt den 11 september 2017 – Google och Alphabet mot kommissionen

37

2017/C 369/52

Mål T-624/17: Talan väckt den 13 september – Polen mot kommissionen

38

2017/C 369/53

Mål T-629/17: Talan väckt den 18 september 2017 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

39


SV

 

Top