Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 345, 13 oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 345

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
13 oktober 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 527:e plenarsession den 5–6 juli 2017

2017/C 345/01

Resolution om Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs bidrag till kommissionens arbetsprogram 2018

1

2017/C 345/02

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs resolution om kommissionens vitbok om EU:s framtid och mer

11

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 527:e plenarsession den 5–6 juli 2017

2017/C 345/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Effektivisera EU-politiken för små och medelstora företag (yttrande på eget initiativ)

15

2017/C 345/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Sektorn för förfalskade och piratkopierade produkter (yttrande på eget initiativ)

25

2017/C 345/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Industriell omvandling inom EU:s betsockerindustri (yttrande på eget initiativ)

32

2017/C 345/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Från Cork 2.0-förklaringen till konkreta åtgärder (yttrande på eget initiativ)'

37

2017/C 345/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Tillämpning av bestämmelserna för statligt stöd för ersättning för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (beslut 2012/21/EU och gemenskapsramen) (yttrande på eget initiativ)

45

2017/C 345/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Konsekvenserna av digitaliseringen och robotiseringen av transporter för EU:s politikutformning (yttrande på eget initiativ)

52

2017/C 345/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den sociala ekonomins yttre dimension (yttrande på eget initiativ)

58


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 527:e plenarsession den 5–6 juli 2017

2017/C 345/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter [COM(2017) 136 final – 2017/0060 (COD)]

67

2017/C 345/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén omFörslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad [COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD)]

70

2017/C 345/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp [COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD)]

76

2017/C 345/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri [COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)], om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor [COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)] och om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter [COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)]

79

2017/C 345/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004. [COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD)]  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – EU-åtgärder för hållbarhet [COM(2016) 739 final]

91

2017/C 345/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen: Arbetsplan för ekodesign 2016–2019 [COM(2016) 773 final]

97

2017/C 345/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Avfallsenergins roll i den cirkulära ekonomin [COM(2017) 34 final]

102

2017/C 345/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning [COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

110

2017/C 345/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat [COM(2017) 63 final]

114

2017/C 345/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Energipriser och -kostnader i Europa [COM(2016) 769 final]

120

2017/C 345/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen [COM(2016) 818 final – 2016/0411 (COD)]

126

2017/C 345/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att skapa en europeisk dataekonomi [COM(2017) 9 final]

130

2017/C 345/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation) [COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD)]

138


 


 

(1)   Text av betydelse för EEA och Schweiz.

SV

 

Top