Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:231:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 231, 17 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 231

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
17 juli 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 231/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 231/02

Mål C-10/17 P: Överklagande ingett den 11 januari 2017 av Polo Club av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 november 2016 i mål T-67/15, Polo Club mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

2

2017/C 231/03

Mål C-50/17 P: Överklagande ingett den 31 januari 2017 av Universidad Internacional de la Rioja, S.A av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 1 december 2016 i mål T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO -– Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Mål C-147/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Constanţa (Rumänien) den 23 mars 2017 – Sindicatul Familia Constanța m.fl. mot Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Mål C-148/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 24 mars 2017 – Peek & Cloppenburg KG mot Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Mål C-161/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 31 mars 2017 – Land Nordrhein-Westfalen mot Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Mål C-171/17: Talan väckt den 5 april 2017 – Kommissionen mot Ungern

5

2017/C 231/08

Mål C-179/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 7 april 2017 – Bankia S.A. mot Alfonso Antonio Lau Mendoza och Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Mål C-192/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 13 april 2017 – Cobra SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Mål C-196/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13 april 2017 – Kathrin Meyer mot TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Mål C-197/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13 april 2017 – Thomas Neufeldt m.fl. mot TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Mål C-198/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13 april 2017 – Ivan Wallmann mot TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Mål C-200/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13 april 2017 – Susanne de Winder mot TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Mål C-201/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13 april 2017 – Holger Schlosser och Nicole Schlosser mot TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Mål C-202/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13 april 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe mot TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Mål C-208/17 P: Överklagande ingett den 21 april 2017 av NF av det beslut som tribunalen (första avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 28 februari 2017 i mål T-192/16, NF mot Europeiska rådet

12

2017/C 231/17

Mål C-209/17 P: Överklagande ingett den 21 april 2017 av NG av det beslut som tribunalen (första avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 28 februari 2017 i mål T-193/16, NG mot Europeiska rådet

13

2017/C 231/18

Mål C-210/17 P: Överklagande ingett den 21 april 2017 av NM av det beslut som tribunalen (första avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 28 februari 2017 i mål T-257/16, NM mot Europeiska rådet

14

2017/C 231/19

Mål C-212/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 24 april 2017 – Simón Rodríguez Otero mot Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Mål C-225/17 P: Överklagande ingett den 27 april 2017 av Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 17 februari 2017 i mål T-14/14 och T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot Europeiska unionens råd

15

2017/C 231/21

Mål C-226/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 28 april 2017 – Brigitte Wittmann mot TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Mål C-228/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 28 april 2017 – Reinhard Wittmann mot TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Mål C-238/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litauen) den 9 maj 2017 – ”Renerga” UAB mot ”Energijos skirstymo operatorius” AB, ”Lietuvos energijos gamyba” AB

18

2017/C 231/24

Mål C-246/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 10 maj 2017 – Ibrahima Diallo mot État belge

19

2017/C 231/25

Mål C-265/17 P: Överklagande ingett den 16 maj 2017 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 7 mars 2017 i mål T-194/13, United Parcel Service mot Europeiska kommissionen

21

 

Tribunalen

2017/C 231/26

Mål T-637/15: Tribunalens dom av den 31 maj 2017 – Alma-The Soul of Italian Wine mot EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Det äldre EU-ordmärket VIÑA SOL — Relativt registreringshinder — Förfång för särskiljningsförmågan — Avsaknad av känneteckenslikhet — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2017/C 231/27

Mål T-519/16: Tribunalens dom av den 17 maj 2017 – Piessevaux mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av pensionsrättigheter till unionens pensionssystem — Förslag om tillgodoräknande av tjänsteår — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Nya genomförandebestämmelser — Likabehandling — Förvärvade rättigheter — Berättigad förväntan)

22

2017/C 231/28

Mål T-164/16: Tribunalens beslut av den 17 maj 2017 – Piper Verlag mot EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (EU-varumärke — Ansökan om EU-figurmärket THE TRAVEL EPISODES — Absolut registreringshinder — Begäran om ändring — Rättsakt som inte kan antas av överklagandenämnden — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

23

2017/C 231/29

Mål T-207/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 8 maj 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Varning om uteslutning — Varning om kontroll — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

23

2017/C 231/30

Mål T-285/16: Tribunalens beslut av den 15 maj 2017 – Dominator International mot EUIPO (DREAMLINE) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket DREAMLINE — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 — Artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 — Uppenbart att överklagandet delvis ska avvisas och delvis helt saknar rättslig grund — Artikel 126 i rättegångsreglerna)

24

2017/C 231/31

Mål T-481/16 RENV: Tribunalens beslut av den 17 maj 2017 – Cuallado Martorell mot kommissionen (Personalmål — Rekrytering — Allmänt uttagningsprov — Nekat tillträde till muntligt prov — Bedömning av skriftligt prov — Beslut att inte uppföra sökanden i reservlista — Möjlighet för en kommitté att anförtro en av dess medlemmar rättningen av de skriftliga proven — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad

25

2017/C 231/32

Mål T-785/16: Tribunalens beslut av den 16 maj 2017 – BSH Electrodomesticos España mot EUIPO – DKSH International (Ufesa) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Ufesa — Uppgörelse i godo — Sökanden har förvärvat det varumärke som ansökan avser — Anledning saknas att döma i målet)

25

2017/C 231/33

Mål T-170/17 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 18 maj 2017 – RW mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Tjänstemän — Entledigande och pensionering — Pensionsålder — Artikel 42c i tjänsteföreskrifterna — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet — Intresseavvägning)

26

2017/C 231/34

Mål T-113/17: Talan väckt den 20 februari 2017 – Crédit Agricole och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank mot kommissionen

27

2017/C 231/35

Mål T-242/17: Talan väckt den 25 april 2017 – SC mot Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Mål T-244/17: Talan väckt den 26 april 2017 – António Conde & Companhia mot kommissionen

29

2017/C 231/37

Mål T-254/17: Talan väckt den 28 april 2017 – Intermarché Casino Achats mot kommissionen

29

2017/C 231/38

Mål T-255/17: Talan väckt den 28 april 2017 – Les Mousquetaires och ITM Entreprises mot kommissionen

30

2017/C 231/39

Mål T-268/17: Talan väckt den 8 maj 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking mot Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Mål T-269/17: Talan väckt den 8 maj 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking mot Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Mål T-270/17: Talan väckt den 8 maj 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking mot Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Mål T-271/17: Talan väckt den 8 maj 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking mot Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Mål T-272/17: Överklagande ingett den 5 maj 2017 – Webgarden mot EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Mål T-283/17: Talan väckt den 15 maj 2017 – SH mot kommissionen

35

2017/C 231/45

Mål T-284/17: Talan väckt den 12 maj 2017 – Le Pen mot parlamentet

36

2017/C 231/46

Mål T-285/17: Talan väckt den 12 maj 2017 – Yanukovych mot rådet

37

2017/C 231/47

Mål T-286/17: Talan väckt den 12 maj 2017 – Yanukovych mot rådet

38

2017/C 231/48

Mål T-288/17: Överklagande ingett den 15 maj 2017 – Sky mot EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Mål T-290/17: Talan väckt den 16 maj 2017 – Stavytskyi mot rådet

40

2017/C 231/50

Mål T-291/17: Talan väckt den 16 maj 2017 – Transdev m.fl. mot kommissionen

41

2017/C 231/51

Mål T-292/17: Talan väckt den 16 maj 2017 – Région Île-de-France mot kommissionen

41

2017/C 231/52

Mål T-294/17: Överklagande ingett den 12 maj 2017 – Lion’s Head Global Partners mot EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Mål T-297/17: Överklagande ingett den 15 maj 2017 – VSM mot EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Mål T-299/17: Överklagande ingett den 16 maj 2017 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Mål T-300/17: Överklagande ingett den 17 maj 2017 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Mål T-301/17: Överklagande ingett den 17 maj 2017 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Mål T-302/17: Överklagande ingett den 18 maj 2017 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Mål T-303/17: Överklagande ingett den 18 maj 2017 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Mål T-304/17: Överklagande ingett den 18 maj 2017 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Mål T-305/17: Överklagande ingett den 17 maj 2017 – Red Bull mot EUIPO (Avbildning av en parallellogram med två ytor i olika färger)

47

2017/C 231/61

Mål T-307/17: Överklagande ingett den 18 maj 2017 – adidas mot EUIPO – Shoe Branding Europe (Återgivning av tre parallella ränder)

48

2017/C 231/62

Mål T-310/17: Överklagande ingett den 15 maj 2017 – Lion’s Head Global Partners mot EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Mål T-311/17: Talan väckt den 19 maj 2017 – Stips mot kommissionen

49

2017/C 231/64

Mål T-313/17: Överklagande ingett den 22 maj 2017 – Wajos mot EUIPO (formen av en flaska)

50

2017/C 231/65

Mål T-314/17: Överklagande ingett den 23 maj 2017 – Nosio mot EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Mål T-318/17: Talan väckt den 19 maj 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking mot Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Mål T-330/17: Talan väckt den 16 maj 2017 – Ceobus m.fl. mot kommissionen

52

2017/C 231/68

Mål T-331/17: Talan väckt den 23 maj 2017 – Steifer mot EESK

53

2017/C 231/69

Mål T-757/15: Tribunalens beslut av den 3 maj 2017 – Facebook mot EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Mål T-84/17: Tribunalens beslut av den 18 maj 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

54

2017/C 231/71

Mål T-95/17: Tribunalens beslut av den 5 maj 2017 – King.com mot EUIPO – TeamLava (Affichages d’écran et icônes)

54

2017/C 231/72

Mål T-126/17: Tribunalens beslut av den 18 maj 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

54


 

Rättelser

2017/C 231/73

Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-86/17 ( EUT C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-161/17 ( EUT C 151, 15.5.2017 )

57


SV

 

Top