EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:218:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 218, 7 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 218

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
7 juli 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/01

Tillkännagivande från kommissionen – Vägledning om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta

1

2017/C 218/02

Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ( 1 )

11

2017/C 218/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI) ( 1 )

15

2017/C 218/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) ( 1 )

15

2017/C 218/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8429 – BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) ( 1 )

16

2017/C 218/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz) ( 1 )

16

2017/C 218/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) ( 1 )

17

2017/C 218/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8490 – Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) ( 1 )

17


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/09

Eurons växelkurs

18

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2017/C 218/10

Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

19


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/11

Tillkännagivande om inledande – Unionens undersökningsförfarande om handelshinder i den mening som avses i förordning (EU) 2015/1843 som tillämpas av Republiken Turkiet och består av åtgärder som påverkar importen av obestruket träfritt papper

20

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8537 – Moody's/Bureau van Dijk Electronic Publishing) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

22

2017/C 218/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

23


 

Rättelser

2017/C 218/14

Rättelse till informationen om den plenarsession vid vilken Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog de dokument som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning C 209 av den 30 juni 2017 ( EUT C 209 av den 30.6.2017 )

24


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top