Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:214:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 214, 4 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 214

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
4 juli 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 214/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8525 – Apax Partners/Safety-Kleen) ( 1 )

1

2017/C 214/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8499 – Goldman Sachs/Caldic) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 214/03

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 0,00 % den 1 juli 2017 – Eurons växelkurs

2

2017/C 214/04

Kommissionens beslut av den 8 maj 2017 om förenlighet med unionsrätten vad gäller åtgärder som Ungern vidtagit i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2017/C 214/05

Åtgärder som antagits av Ungern i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU och som avses i skäl 1 i beslut C(2017) 2907 av den 8 maj 2017

6


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 214/06

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

8

2017/C 214/07

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina

9

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2017/C 214/08

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

19

2017/C 214/09

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

25


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top