Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:173:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 173, 31 maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 173

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
31 maj 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 523:e plenarsession den 22–23 februari 2017

2017/C 173/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utbildning av hög kvalitet för alla (Förberedande yttrande)

1

2017/C 173/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Halvtidsöversyn av Life-programmet (förberedande yttrande)

7

2017/C 173/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) – ett effektivt inslag i det civila samhällets insatser för att ta itu med fattigdom och social utslagning inom ramen för Europa 2020-strategin? (yttrande på eget initiativ)

15

2017/C 173/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Jordbrukets roll i de multilaterala, bilaterala och regionala handelsförhandlingarna mot bakgrund av WTO:s ministerkonferens i Nairobi (yttrande på eget initiativ)

20


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 523:e plenarsession den 22–23 februari 2017

2017/C 173/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen [COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS)]

29

2017/C 173/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rekommendation till rådets rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet [COM(2016) 726 final] och om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Mot en positiv finanspolitisk inriktning i euroområdet [COM(2016) 727 final]

33

2017/C 173/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer [COM(2016) 778 final – 2016/0384 (COD)]

38

2017/C 173/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki [COM(2016) 853 final – 2016/0363 (COD)]

41

2017/C 173/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En ny kompetensagenda för Europa – Samarbete för att stärka humankapitalet, anställbarheten och konkurrenskraften [COM(2016) 381 final], om Förslag till rådets rekommendation om inrättande av en kompetensgaranti [COM(2016) 382 final – 2016/0179 (NLE)], om Förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande [COM(2016) 383 final – 2016/0180 (NLE)], om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG [COM(2016) 625 final – 2016/0304 (COD)], och om Kompetensutveckling för personer på arbetsmarknaden (förberedande yttrande [maltesiska ordförandeskapet])

45

2017/C 173/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet [COM(2016) 501 final]

55

2017/C 173/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Inrättande av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden [COM(2016) 586 final]

62

2017/C 173/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En ny partnerskapsram med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan [COM(2016) 385 final]

66

2017/C 173/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Årlig tillväxtöversikt 2017 [COM(2016) 725 final]

73

2017/C 173/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG [COM(2016) 789 final – 2016/0394 COD]

82


SV

 

Top