Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 104, 3 april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 104

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
3 april 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 104/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 104/02

Mål C-604/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Tak på 10 procent av omsättningen — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Principen om förbud mot retroaktiv tillämpning — Utövande av obegränsad behörighet — Oskäligt lång handläggningstid)

2

2017/C 104/03

Mål C-609/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känslig affärsinformation — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 31 — Motiveringsskyldighet)

2

2017/C 104/04

Mål C-611/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2016 – Hansa Metallwerke AG m.fl. mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Tak på 10 procent av omsättningen — Motiveringsskyldighet — Skydd för berättigade förväntningar”)

3

2017/C 104/05

Mål C-613/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2016 – Europeiska kommissionen mot Keramag Keramische Werke GmbH, tidigare Keramag Keramische Werke Ag m.fl. (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känslig affärsinformation — Motiveringsskyldighet)

3

2017/C 104/06

Mål C-614/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Masco Corp. m.fl. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — En enda fortlöpande överträdelse — Motiveringsskyldighet)

4

2017/C 104/07

Mål C-618/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Zucchetti Rubinetteria SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Tak på 10 procent av omsättningen)

5

2017/C 104/08

Mål C-619/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Mamoli Robinetteria SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Programmet för förmånlig behandling — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Tak på 10 procent av omsättningen — Utövande av obegränsad behörighet)

5

2017/C 104/09

Mål C-625/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Villeroy & Boch AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet konstateras — Prissamordning och utbyte av känslig affärsinformation — En enda överträdelse — Bevis — Böter — Obegränsad behörighet — Rimlig tidsfrist — Proportionalitet)

6

2017/C 104/10

Mål C-626/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Villeroy & Boch Austria GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet konstateras — Prissamordning och utbyte av känslig affärsinformation — En enda överträdelse — Bevis — Böter — Obegränsad behörighet — Rimlig tidsfrist — Proportionalitet)

6

2017/C 104/11

Mål C-636/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Roca Sanitario, SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Prissamordning och utbyte av känslig affärsinformation — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Motiveringsskyldighet — Principen om likabehandling — Proportionalitet — Obegränsad behörighet)

7

2017/C 104/12

Mål C-637/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Laufen Austria AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Tak på 10 procent av omsättningen — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Motiveringsskyldighet — Principen om likabehandling — Obegränsad behörighet)

7

2017/C 104/13

Mål C-638/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Roca SARL mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Samordning av försäljningspriser och utbyte av känsliga affärsuppgifter — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Principen om likabehandling — Obegränsad behörighet)

8

2017/C 104/14

Mål C-642/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Villeroy & Boch – Belgium mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet konstateras — Prissamordning och utbyte av känslig affärsinformation — En enda överträdelse — Bevis — Böter — Obegränsad behörighet — Rimlig tidsfrist — Proportionalitet)

8

2017/C 104/15

Mål C-644/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 – Villeroy och Boch mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet konstateras — Prissamordning och utbyte av känslig affärsinformation — En enda överträdelse — Bevis — Böter — Obegränsad behörighet — Rimlig tidsfrist — Proportionalitet)

9

2017/C 104/16

Mål C-421/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia – Spanien) – Banco Primus SA mot Jesús Gutiérrez García (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Konsumentavtal — Oskäliga avtalsvillkor — Avtal om hypotekslån — Förfarande för utmätning av intecknad egendom — Preklusionsfrist — Nationella domstolars uppgift — Rättskraft)

9

2017/C 104/17

Mål C-560/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court – Irland) – M mot Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General (Begäran om förhandsavgörande — Område för frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2004/83/EG — Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar — Ansökan om alternativt skydd — Giltigheten av ett nationellt förfarande för prövning av en ansökan om alternativt skydd som framställts sedan en ansökan om flyktingstatus avslagits — Rätten att yttra sig — Räckvidd — Rätt till ett möte för att yttra sig muntligen — Rätt att kalla och korsförhöra vittnen)

11

2017/C 104/18

Mål C-573/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 31 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mot Mostafa Lounani (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Asyl — Direktiv 2004/83/EG — Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar — Artikel 12.2 c och artikel 12.3 — Grund för undantag från flyktingstatus — Begreppet ”gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser” — Räckvidd — Ledare av en terroristorganisation — Fällande brottmålsdom för deltagande i en terroristgrupps verksamhet — Individuell prövning)

12

2017/C 104/19

Mål C-606/14 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 1 februari 2017 – Portovesme Srl mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Stöd som Republiken Italien har genomfört till förmån för Portovesme Srl — Förmånliga eltariffer — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden)

13

2017/C 104/20

Förenade målen C-247/15 P, C-253/15 P och C-259/15 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 januari 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Dumpning — Genomförandeförordning (EU) nr 501/2013 — Import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien — Utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts på import av cyklar med ursprung i Kina — Förordning (EG) nr 1225/2009 — Artikel 13 — Kringgående — Artikel 18 — Bristande samarbete — Bevis — En rad samstämmiga indicier)

13

2017/C 104/21

Förenade målen C-248/15 P, C-254/15 P och C-260/15 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 januari 2017 – Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Dumpning — Genomförandeförordning (EU) nr 501/2013 — Import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien — Utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts på import av cyklar med ursprung i Kina — Förordning (EG) nr 1225/2009 — Artikel 13 — Kringgående — Artikel 18 — Bristande samarbete — Bevis — En rad samstämmiga indicier — Motstridiga skäl — Bristande motivering — Åsidosättande av processuella rättigheter)

14

2017/C 104/22

Mål C-283/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Skattelagstiftning — Inkomstskatt — Person som förvärvar inkomster i den medlemsstat där vederbörande är medborgare samt i ett tredjeland men som har sitt hemvist i en annan medlemsstat — Skatteförmån som ges för att beakta personliga förhållanden och familjesituation)

15

2017/C 104/23

Mål C-373/15 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 26 januari 2017 – Republiken Frankrike mot Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien (Överklagande — Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) — Utgifter som undantagits från EU-finansiering — Förordningar (EG) nr 1698/2005, (EG) nr 1975/2006 och (EG) nr 796/2004 — Stöd för landsbygdsutveckling — Områden med naturbetingade svårigheter — Kontroller på plats — Koefficient för djurtäthet — Räkning av djur)

16

2017/C 104/24

Mål C-392/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 februari 2017 – Europeiska kommissionen mot Ungern (Fördragsbrott — Artikel 49 FEUF — Etableringsfrihet — Notarie — Nationalitetskrav — Artikel 51 FEUF — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt)

16

2017/C 104/25

Mål C-430/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – Secretary of State for Work and Pensions mot Tolley (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Den del av invalidpensionen (disability living allowance) som avser ”vård” — Person som är försäkrad mot riskerna kopplade till ålderdom och som definitivt har slutat förvärvarvsarbeta — Begreppen ”förmån vid sjukdom” och ”förmån vid invaliditet” — Möjligheten att medföra förmånerna utomlands)

17

2017/C 104/26

Mål C-441/15: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Bremen – Tyskland) – Madaus GmbH mot Hauptzollamt Bremen (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Numren 3824 90 97 och 2106 90 92 — Produkt i pulverform bestående av kalciumkarbonat (95 procent) och modifierad stärkelse (5 procent))

18

2017/C 104/27

Mål C-506/15 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 26 januari 2017 – Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) — Utgifter som undantagits från EU-finansiering — Förordningarna (EG) nr 1698/2005, (EG) nr 1975/2006 och (EG) nr 796/2004 — Stöd för landsbygdsutveckling — Områden med naturbetingade svårigheter — Kontroller på plats — Koefficient för djurtäthet — Räkning av djur)

18

2017/C 104/28

Mål C-562/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Paris – Frankrike) – Carrefour Hypermarchés SAS mot ITM Alimentaire International SASU (Begäran om förhandsavgörande — Jämförande reklam — Direktiv 2006/114/EG — Artikel 4 — Direktiv 2005/29/EG — Artikel 7 — Objektiv prisjämförelse — Vilseledande underlåtenhet — Reklam som jämför priserna för produkter sålda i butiker av olika storlek och format — Tillåtlighet — Väsentlig information — Informationens nivå och underlag)

19

2017/C 104/29

Mål C-585/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgien) – Raffinerie Tirlemontoise SA mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Socker — Produktionsavgifter — Beräkning av genomsnittlig förlust — Beräkning av produktionsavgifter — Förordning (EG) nr 2267/2000 — Giltighet — Förordning (EG) nr 1993/2001 — Giltighet)

20

2017/C 104/30

Mål C-21/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugal) – Euro Tyre BV mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 131 och 138 — Villkor för att en gemenskapsintern leverans ska undantas från skatteplikt — Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES) — Förvärvaren är inte registrerad — Undantag från skatteplikt nekas — Fråga huruvida detta är tillåtet)

21

2017/C 104/31

Mål C-144/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugal) – Município de Palmela mot Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Begäran om förhandsavgörande — Informationsförfaranden beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster — Direktiven 83/189/EEG och 98/34/EG — Förslag till teknisk föreskrift — Anmälan till Europeiska kommissionen — Medlemsstaternas skyldigheter — Åsidosättande — Följder)

21

2017/C 104/32

Mål C-283/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice, Family Division (England och Wales) – Förenade kungariket) – M. S. mot P. S. (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 4/2009 — Artikel 41.1 — Erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet — Verkställighet av en dom i en medlemsstat — Ansökan som inges direkt till den behöriga myndigheten i den verkställande medlemsstaten — Nationell lagstiftning enligt vilken ansökan ska ställas till centralmyndigheten i den verkställande medlemsstaten)

22

2017/C 104/33

Mål C-45/16 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 26 januari 2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis mot kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Skiljedomsklausul — Avtal ”Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, som ingåtts inom ramen för det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Avtalet har hävts till följd av oegentligheter vid genomförandet av ett annat avtal som ingåtts med Europeiska kommissionen — God tro — Berättigade förväntningar på att avtalet inte hävs)

23

2017/C 104/34

Mål C-53/16 P: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 24 januari 2017 – Carsten René Beul mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Talan om ogiltigförklaring — Finansmarknadernas funktionssätt — Regler för lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning för företag av allmänt intresse — Förordning (EU) nro537/2014 — Regler om organisation och val av lagstadgade revisorer och revisionsföretag av företag av allmänt intresse — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Uppenbart att talan ska avvisas)

23

2017/C 104/35

Mål C-566/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 10 november 2016 – Dávid Vámos mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Mål C-593/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgerichts Korneuburg (Österrike) den 23 november 2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG mot Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Mål C-613/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Köln (Tyskland) den 28 november 2016 – Juhler Holding A/S mot Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Mål C-629/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 7 december 2016 – CX

26

2017/C 104/39

Mål C-642/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14 december 2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH mot Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Mål C-649/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 19 december 2016 – Peter Valach m.fl. mot Waldviertler Sparkasse Bank AG m.fl.

27

2017/C 104/41

Mål C-664/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Alba Iulia (Rumänien) den 21 december 2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan mot Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Mål C-670/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Minden (Tyskland) den 29 december 2016 – Tsegezab Mengesteab mot Förbundsrepubliken Tyskland

28

2017/C 104/43

Mål C-673/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea Constituțională a României (Rumänien) den 30 december 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept mot Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Mål C-681/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 27 december 2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group mot Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Mål C-683/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Köln (Tyskland) den 27 december 2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. mot Bundesrepublik Deutschland

31

2017/C 104/46

Mål C-684/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 27 december 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV mot Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Mål C-2/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 2 januari 2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social mot Tesorería General de la Seguridad Social och Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Mål C-12/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 10 januari 2017 – Maria Dicu mot Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Mål C-16/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 13 januari 2017 – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal mot Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Mål C-27/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos apeliacinis teismas (Litauen) den 19 januari 2017 – AB ”flyLAL-Lithuanian Airlines”, i likvidation, mot Starptautiskā lidosta ”Rīga” VAS och ”Air Baltic Corporation A/S”

35

2017/C 104/51

Mål C-34/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 24 januari 2017 – Eamonn Donnellan mot The Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Mål C-43/17 P: Överklagande ingett den 25 januari 2017 av Liam Jenkinson av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 november 2016 i målet T-602/15, Liam Jenkinson mot Europeiska utrikestjänsten, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Eulex Kosovo

36

2017/C 104/53

Mål C-73/17: Talan väckt den 9 februari 2017 – Republiken Frankrike mot Europaparlamentet

37

 

Tribunalen

2017/C 104/54

Förenade målen T-14/14 och T-87/14: Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran för att förhindra spridning av kärnmaterial — Frysning av tillgångar — Invändning om rättegångshinder — Rättslig grund — Maktmissbruk — Rätten till försvar — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet — Ne bis in idem — Rättskraft — Proportionalitet — Uppenbart oriktig bedömning — Grundläggande rättigheter)

39

2017/C 104/55

Mål T-191/14: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Lubrizol France mot rådet (Gemensamma tulltaxan — Bestämmelser om befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter — Invändning mot existerande befrielser — Varulikvärdighet — Förfarande för handläggning av invändningar)

40

2017/C 104/56

Mål T-351/14: Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Construlink mot EUIPO – Wit Software (GATEWIT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-ordmärket GATEWIT — Det äldre EU-ordmärket wit software — Det äldre nationella firmanamnet Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b och 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009)

40

2017/C 104/57

Mål T-493/14: Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Mayer mot Efsa (Utstationerad nationell expert — Efsas regler om utstationerade nationella experter — Beslut att inte förlänga utstationeringen — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Nekad tillgång — Undantag avseende skyddet för den enskildes privatliv och integritet — Skydd av personuppgifter — Förordning (EG) nr 45/2001 — Begäran om fastställelse och föreläggande — Inlaga som kompletterar ansökan — Ändring av yrkanden — Upptagande till sakprövning)

41

2017/C 104/58

Mål T-706/14: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Holistic Innovation Institute mot REA (Forskning och teknisk utveckling — Unionsfinansierade forskningsprojekt — Sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Projekten ZONeSEC och Inachus — Beslut att inte låta sökanden delta — Talan om ogiltigförklaring och skadestånd)

42

2017/C 104/59

Mål T-726/14: Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Novar mot EUIPO (Utomobligatoriskt ansvar — Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av det äldre varumärket — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Beslut om avslag på invändningen på grund av bristande bevis om den äldre rättigheten — Regel 19.2 a i förordning (EG) nr 2868/95 — Översyn av beslutet — Artikel 62.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Skada i form av advokatkostnader — Orsakssamband)

42

2017/C 104/60

Mål T-783/14: Tribunalens dom av den 26 februari 2017 – SolarWorld mot kommissionen (Dumpning — Subventioner — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina — Godkännande av en justering av minimipriset enligt en prisfastställelse inom ramen för förfarandet för antidumpning och antisubventioner — Unionsindustrin — Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1225/2009)

43

2017/C 104/61

Mål T-811/14: Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Unilever mot EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-figurmärket FAIR & LOVELY — Beslut i ärendet om överklagande — Artikel 64.1 i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 — Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet — Regel 20.7 c och regel 50.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Berättigade förväntningar — Maktmissbruk — Uppenbart oriktiga bedömningar)

44

2017/C 104/62

Mål T-71/15: Tribunalens beslut av den 16 februari 2017 – Jaguar Land Rover mot EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Land Glider — Äldre EU- och nationella ord- och figurmärkena LAND ROVER — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

44

2017/C 104/63

Mål T-145/15: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Rumänien mot kommissionen (EGFJ och EJFLU — Arealbaserade stödåtgärder — Utgifter som undantas från EU-finansiering — Schablonmässiga finansiella korrigeringar — Artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 — Motiveringsskyldighet — Proportionalitet)

45

2017/C 104/64

Mål T-513/15: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult mot EUIPO (Limbic® Map) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-ordmärket Limbic® Map — Beskrivande karaktär saknas — Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 216/96)

46

2017/C 104/65

Mål T-516/15: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult mot EUIPO (Limbic® Types) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-ordmärket Limbic® Types — Beskrivande karaktär saknas — Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 216/96)

46

2017/C 104/66

Mål T-517/15: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult mot EUIPO (Limbic® Sales) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Limbic® Sales — Särskiljningsförmåga saknas — Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

47

2017/C 104/67

Mål T-18/16: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – DMC mot EUIPO – Etiker’ International (De Gausta ORGOGLIO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket De Gausta ORGOGLIO — Det äldre EU-ordmärket ORGOGLIO — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

47

2017/C 104/68

Mål T-871/16: Talan väckt den 8 december 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mot Inea

48

2017/C 104/69

Mål T-22/17: Talan väckt den 16 januari 2017 – Portugal mot kommissionen

49

2017/C 104/70

Mål T-23/17: Talan väckt den 17 januari 2017 – Barnett mot EESK

50

2017/C 104/71

Mål T-31/17: Talan väckt den 20 januari 2017 – Portugal mot kommissionen

51

2017/C 104/72

Mål T-33/17: Talan väckt den 20 januari 2017 – Amicus Therapeutics UK och Amicus Therapeutics mot EMA

51

2017/C 104/73

Mål T-37/17: Talan väckt den 23 januari 2017 – Bank Tejarat mot rådet

52

2017/C 104/74

Mål T-38/17: Talan väckt den 20 januari 2017 – DQ m.fl. mot Parlamentet

53

2017/C 104/75

Mål T-39/17: Talan väckt den 20 januari 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) mot kommissionen

54

2017/C 104/76

Mål T-50/17: Överklagande ingett den 30 januari 2017 – Mackevision Medien Design mot EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Mål T-60/17: Överklagande ingett den 31 januari 2017 – Safe Skies mot EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Mål T-64/17: Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Lions Gate Entertainment mot EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Mål T-67/17: Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Italytrade mot EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Mål T-68/17: Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Italytrade mot EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Mål T-69/17: Överklagande ingett den 3 februari 2017 – Constantin Film Produktion mot EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Mål T-70/17: Överklagande ingett den 21 januari 2017 – TenneT Holding mot EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Mål T-72/17: Överklagande ingett den 3 februari 2017 – Schmid mot EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Mål T-78/17: Överklagande ingett den 30 januari 2017 – Jumbo Africa mot EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Mål T-86/17: Talan väckt den 10 februari 2017 – Le Pen mot parlamentet

61

2017/C 104/86

Mål T-87/17: Överklagande ingett den 8 februari 2017 – Kuka Systems mot EUIPO (Matrix light)

62


SV

 

Top