Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:095:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 95, 27 mars 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 95

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
27 mars 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 95/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 95/02

Mål C-342/16 P: Överklagande ingett den 17 juni 2016 av Novomatic AG av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 april 2016 i mål T-326/14: Novomatic mot EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Mål C-371/16 P: Överklagande ingett den 4 juli 2016 av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 28 april 2016 i mål T-144/15, L'Oréal mot EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Mål C-401/16 P: Överklagande ingett den 15 juli 2016 av Market Watch Franchise & Consulting Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2016 i mål T-62/15, Market Watch mot EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Mål C-402/16: Överklagande ingett den 15 juli 2016 av Market Watch Franchise & Consulting Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2016 i mål T-312/15, Market Watch mot EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Mål C-410/16 P: Överklagande ingett den 22 juli 2016 av Syndial SpA – Attività Diversificate av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 25 maj 2016 i mål T-581/15, Syndial mot kommissionen

3

2017/C 95/07

Mål C-440/16 P: Överklagande ingett den 4 augusti 2016 av Staywell Hospitality Group Pty Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i målen T-510/14 och T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP AND SHERATON INTERNATIONAL IP mot EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Mål C-469/16: Talan väckt den 27 juli 2016 – Mauro Infante mot Republiken Italien

4

2017/C 95/09

Mål C-485/16 P: Överklagande ingett den 7 september 2016 av Universal Protein Supplements Corp. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 29 juni 2016 i målen T-727/14 och T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS mot EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Mål C-628/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 5 december 2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Mål C-8/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 9 januari 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA mot Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Mål C-13/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 12 januari 2017 – Fédération des entreprises de la beauté mot Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Tribunalen

2017/C 95/13

Förenade målen T-828/14 och T-829/14: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Antrax It mot EUIPO – Vasco Group (Termosifoner till värmeelement) (EU-design — Ogiltighetsförfarande — Registrerad EU-design som återger termosifoner till värmeelement — Äldre design — Invändning om rättegångshinder — Artikel 1 d i förordning (EF) nr 216/96 — Artikel 41.1 i Stadgan om de grundläggande rättigheterna — Principen om opartiskhet — Överklagandenämndens sammansättning — Skäl för ogiltighet — Avsaknad av individuell karaktär — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — EUIPO:s efterlevnad av en dom i vilken ett avgörande från en av myndighetens överklagandenämnder ogiltigförklaras — Mättad konstart — Tidpunkten för bedömningen)

7

2017/C 95/14

Mål T-98/15: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Tubes Radiatori mot EUIPO – Antrax It (Värmeelement) (EG-design — Ogiltighetsförfarande — EG-design som återger ett värmeelement — Äldre design — Skäl för ogiltighet — Avsaknad av individuell karaktär — Artiklarna 6 och 25.1 b I förordning nr 6/2002 — EUIPOS:s efterlevad av en dom om ogiltigförklaring av ett avgörande som meddelats av en av myndighetens överklagandenämnder — Rätten att bli hörd — Uppmaning att lägga fram bevis och synpunkter efter att tribunalen meddelat en dom om ogiltigförklaring — Mättad konstart)

8

2017/C 95/15

Mål T-271/15 P: Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – LD mot EUIPO (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Utvärderingsrapport — Bedömningsförfarandet för år 2011/2012 — Missuppfattning av omständigheterna — Felaktig rättstillämpning — Åsidosättande av omsorgsplikten — Berättigade förväntningar)

8

2017/C 95/16

Mål T-568/15: Tribunalens dom av den 15 februari 2017 – Morgese m. fl mot EUIPO – All Star (2 STAR) (Unionsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som unionsvarumärke av figurmärket 2 STAR — Det äldre unionsrättsliga figurmärket ONE STAR — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

9

2017/C 95/17

Mål T-688/15 P: Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Schönberger mot revisionsrätten (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2011 — Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 — Talan i första instans ogillades sedan tribunalen återförvisat målet, eftersom det var uppenbart att den i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundad — Möjlighet att befordras)

10

2017/C 95/18

Mål T-15/16: Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Pandalis mot EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket Cystus — Delvis upphävande — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk)

10

2017/C 95/19

Mål T-30/16: Tribunalens dom av den 15 februari 2017 – M. I. Industries mot EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-figurmärke av Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Äldre EU-ordmärken INSTINCT och NATURE’S VARIETY — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Fråga om hur varumärket har använts — Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 22.3 och 22.4 i förordning (EG) nr 2868/95)

11

2017/C 95/20

Mål T-270/16 P: Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Kerstens mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Talan ogillades I första instans — Handlingar som strider mot den värdighet som är förbunden med tjänsten — Spridande av ärekränkande upplysningar om en annan tjänsteman — Disciplinförfarande — Undersökning för att fastställa de faktiska omständigheterna — Disciplinåtgärden varning — Procedurfel — Följder av felet)

12

2017/C 95/21

Mål T-900/16: Överklagande ingett den 21 december 2016 – Casual Dreams mot EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Mål T-11/17: Talan väckt den 6 januari 2017 – RK mot Rådet

13

2017/C 95/23

Mål T-21/17: Talan väckt den 13 januari 2017 – RL mot Europeiska unionens domstol

14

2017/C 95/24

Mål T-29/17: Talan väckt den 17 januari 2017 – RQ mot kommissionen

15

2017/C 95/25

Mål T-41/17: Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Lotte mot EUIPO – Nestlé Schöller (Återgivning av en koala)

16

2017/C 95/26

Mål T-43/17: Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Non Limits mot EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Mål T-44/17: Överklagande ingett den 23 januari 2017 – Camomilla mot EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Mål T-47/17: Överklagande ingett den 26 januari 2017 – Yotrio Group mot EUIPO (anbringande av grön ring på ståndben)

18

2017/C 95/29

Mål T-49/17: Talan väckt den 27 januari 2017 – Spanien mot kommissionen

19

2017/C 95/30

Mål T-53/17: Talan väckt den 27 januari 2017 – Austrian Power Grid mot ACER

21

2017/C 95/31

Mål T-63/17: Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Grupo Orenes mot EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Mål T-84/17: Talan väckt den 8 februari 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

24

2017/C 95/33

Mål T-88/17: Talan väckt den 13 februari 2017 – Spanien mot kommissionen

25


 

Rättelser

2017/C 95/34

Rättelse till meddelande i EUT om Mål F-104/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 - U (*) mot kommissionen – (Personalmål – Efterlevandepension – Artiklarna 18 och 20 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – En tidigare tjänstemans efterlevande partner – Rätt till pension – Ett andra äktenskap – Likabehandling av tjänstemän) ( EUT C 364, 3.10.2016 , som offentliggjorts på nytt på grund av skyddet för personuppgifter)

26

2017/C 95/35

Rättelse till meddelande i EUT om Mål T-695/16 P: Överklagande ingett den 29 september 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 20 juli 2016 i mål F-104/15, U (*) mot kommissionen ( EUT C 441, 28.11.2016 , som offentliggjorts på nytt på grund av skyddet för personuppgifter)

26


SV

 

Top