Help Print this page 

Document C:2017:086:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 86, 20 mars 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 86

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
20 mars 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 86/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 86/02

Mål C-27/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 8 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad – Bulgarien) – Angel Marinkov mot Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Direktiv 2000/78/EG och 2006/54/EG — Tillämpningsområde — Uppenbart att talan ska avvisas — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Genomförande av unionsrätten — Föreligger inte — Uppenbart att behörighet saknas)

2

2017/C 86/03

Mål C-345/16: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 29 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège – Belgien) – Jean Jacob, Dominique Lennertz mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — De faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet — Avsaknad av tillräckliga uppgifter — Uppenbart att begäran ska avvisas — Artikel 53.2 — Artikel 94 i domstolens rättegångsregler)

3

2017/C 86/04

Mål C-379/16 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 24 november 2016 – European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Offentlig upphandling av tjänster — Programvaruutveckling och underhållstjänster — Felaktig tolkning av argument och missuppfattning av bevisning som motparten lagt fram vid tribunalen)

3

2017/C 86/05

Mål C-484/16: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 13 december 2016 – (begäran om förhandsavgörande av Giudice di pace di Tarabto – Italien) – brottmål mot Antonio Semeraro (Begäran om förhandsavgörande — Uppenbart att behörighet saknas — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Straffrättsligt samarbete — Direktiv 2012/29/EU — Artikel 2.1 a — Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 49, 51, 53 och 54 — Brottet förolämpning — Den nationella lagstiftaren avkriminaliserar brottet förolämpning — Anknytning till unionsrätten saknas — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

4

2017/C 86/06

Mål C-522/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 7 oktober 2016 – A mot Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Mål C-564/16 P: Överklagande ingett den 7 november 2016 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 9 september 2016 i mål T-159/15, Puma SE mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

5

2017/C 86/08

Mål C-631/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Noord-Holland (Nederländerna) den 7 december 2017 – X BV mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Mål C-634/16 P: Överklagande ingett den 7 december 2017 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 28 september 2016 i mål T-476/15, European Food SA mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

7

2017/C 86/10

Mål C-637/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 9 december 2016 – Florian Hanig mot Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Mål C-644/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 15 december 2016 – Synthon BV mot Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Mål C-648/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italien) den 16 december 2016 – Fortunata Silvia Fontana mot Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Mål C-651/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 19 december 2016 – DW mot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

10

2017/C 86/14

Mål C-652/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 19 december 2016 – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov mot Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

11

2017/C 86/15

Mål C-660/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 december 2016 – Finanzamt Dachau mot Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Mål C-661/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 december 2016x – Finanzamt Göppingen mot Erich Wirtl

13

2017/C 86/17

Mål C-672/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av x (x) den 29 december 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários, S.A. mot Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Mål C-676/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 27 december 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o mot Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Mål C-677/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spanien) den 29 december 2016 – Montero Mateos mot Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Mål C-679/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta Förvaltningsdomstolen (Finland) den 30 december 2016 – A

16

2017/C 86/21

Mål C-9/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 9 januari 2017 – Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Mål C-15/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 13 januari 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. mot Gränsbevakningsväsendet

17

2017/C 86/23

Mål C-25/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 19 januari 2017 – Dataombudsmannen mot Jehovas vittnen – religiöst samfund

19

2017/C 86/24

Mål C-33/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okrajno Sodišče Pliberk (Österrike) den 23 januari 2017 – Čepelnik d.o.o. mot Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Mål C-72/16: Beslut av domstolens ordförande av den 30 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Förenade kungariket) – The Queen, på begäran av Prospector Offshore Drilling SA m.fl. mot Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Mål C-148/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen – Sverige) – Riksåklagaren mot Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Mål C-159/16: Beslut av ordföranden på domstolens första avdelning av den 6 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – i ett förfarande som anhängiggjorts av „Starptautiskā lidosta ”Riga” VAS, i närvaro av: Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Mål C-282/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien – Österrike) – RMF Financial Holdings Sàrl mot Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Mål C-394/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – FMS Wertmanagement AöR mot Heta Asset Resolution AG

22

 

Tribunalen

2017/C 86/30

Mål T-92/11 RENV: Tribunalens dom av den 18 januari 2017 – Andersen mot kommissionen (Statligt stöd — Järnvägstransport — Stöd som danska myndigheter beviljat det offentliga företaget Danske Statsbaner — Avtal om allmän trafikplikt avseende tillhandahållande av persontrafik på järnväg mellan Köpenhamn och Ystad — Beslut som förklarar stödet förenligt med den inre marknaden på vissa villkor — Tillämpningen i tiden av materiell rätt — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Uppenbart oriktig bedömning)

23

2017/C 86/31

Mål T-646/13: Tribunalens dom av den 3 februari 2017 – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe mot kommissionen (Institutionell rätt — Europeiskt medborgarinitiativ — Skydd för nationella minoriteter och stärkande av den kulturella och språkliga mångfalden i unionen — Registreringsvägran — Uppenbart bristande lagstiftningsbefogenhet för kommissionen — Motiveringsskyldighet — Artikel 4.2 b och 4.3 i förordning (EU) nr 211/2011)

24

2017/C 86/32

Mål T-509/15: Tribunalens dom av den 3 februari 2017 – Kessel medintim mot EUIPO – Janssen Cilag (Premeno) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Premeno — Äldre nationellt varumärke Pramino — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Beslut har fattats till följd av att tribunalen har upphävt ett tidigare beslut — Rätten att yttra sig — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

24

2017/C 86/33

Mål T-696/15: Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – Bodegas Vega Sicilia mot EUIPO (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket TEMPOS VEGA SICILIA — Absoluta registreringshinder — Varumärke för ett vin innehållande geografiska beteckningar — Artikel 7.1 j i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2017/C 86/34

Mål T-16/16: Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – Mast-Jägermeister mot EUIPO (Muggar) (Gemenskapsformgivning — Ansökan om att återgivningar av muggar ska registreras som gemenskapsformgivningar — Begreppet återgivning som är lämplig för avbildning — Det har inte preciserats hur omfattande skydd det ansökts om för återgivningen — Avslag på begäran om att oegentligheter ska rättas till — Avslag på begäran om fastställande av ansökningsdag — Artiklarna 36 och 46 i förordning (EG) nr 6/2002 — Artikel 4.1 e och artikel 10.1 och 10. 2 i förordning (EG) nr 2245/2002)

26

2017/C 86/35

Mål T-82/16: Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – International Gaming Projects mot EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TRIPLE EVOLUTION — Äldre EU-ordmärke Evolution — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2017/C 86/36

Mål T-106/16: Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – zero mot EUIPO – Hemming (ZIRO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ZIRO — Det äldre EU-figurmärket zero — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2017/C 86/37

Mål T-196/15 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Valéria Anna Gyarmathy av den dom som personaldomstolen meddelade den 5 mars 2015 i mål F-97/13, Gyarmathy mot FRA

28

2017/C 86/38

Mål T-870/16: Talan väckt den 7 december 2016 – Miserini Johansson mot EIB

28

2017/C 86/39

Mål T-24/17: Överklagande ingett den 17 januari 2017 – LA Superquimica mot EUIPO – D-Tack (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Mål T-40/17: Överklagande ingett den 19 januari 2017 – Habermaaß mot EUIPO – Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Mål T-51/17: Talan väckt den 27 januari 2017 – Polen mot kommissionen

31

2017/C 86/42

Mål T-65/17: Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Westbrae Natural mot EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Mål T-476/16: Tribunalens beslut av den 2 februari 2017 – Adama Agriculture och Adama France mot kommissionen

33


SV

 

Top