Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:022:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 22, 23 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 22

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
23 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 22/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 22/02

Mål C-497/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšším soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 16 september 2016 – brottmål mot Juraji Sokáčovi

2

2017/C 22/03

Mål C-499/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – AZ mot Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Mål C-500/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Mål C-509/16 P: Överklagande ingett den 26 september 2016 av Francisco Javier Rosa Rodriguez av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juli 2016 i mål T-358/16, Rosa Rodriguez mot Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Mål C-517/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) den 4 oktober 2016 – Stefan Czerwiński mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Mål C-523/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 12 oktober 2016 – MA.T.I. SUD SpA mot Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Mål C-533/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 oktober 2016 – Volkswagen AG mot Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Mål C-534/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 oktober 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky mot BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Mål C-536/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 24 oktober 2016 – DUEMMESGR SpA mot Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Mål C-537/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 24 oktober 2016 – Garlsson Real Estate SA, i likvidation, m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Mål C-546/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanien) den 28 oktober 2016 – Montte S.L. mot Musikene

8

2017/C 22/13

Mål C-547/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 28 oktober 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil och Antonio Ferrándiz González mot Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Mål C-552/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 2 november 2016 – ”WIND INNOVATION 1” EOOD, i likvidation, mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

9

2017/C 22/15

Mål C-553/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 2 november 2016 – ”TTL” EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

10

2017/C 22/16

Mål C-557/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 4 november 2016 – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Mål C-560/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 4 november 2016 – Michael Dědouch m.fl. mot Jihočeská plynárenská, a.s., och E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Mål C-561/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 7 november 2016 – Saras Energía S.A. mot Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Mål C-565/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Eirinodikeio Lerou (Grekland) den 9 november 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Mål C-567/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 10 november 2016 – Merck Sharp mot Designs Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Mål C-568/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürtingen (Tyskland) den 10 september 2016 – brottmål mot Faiz Rasool

15

2017/C 22/22

Mål C-573/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 14 november 2016 – Air Berlin plc mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Mål C-575/16: Talan väckt den 14 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

17

2017/C 22/24

Mål C-578/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 17 november 2016 – C. K., H. F. in mld. A. S. mot Republiken Slovenien

17

 

Tribunalen

2017/C 22/25

Mål T-279/11: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Jordbruk — Socker — Undantagsåtgärder — Försörjningsbehoven på unionsmarknaden — Regleringsåret 2010/2011 — Rättsregel som syftar till att ge rättigheter till enskilda — Tillräckligt klar överträdelse — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet — Berättigade förväntningar — Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed)

19

2017/C 22/26

Mål T-103/12: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Jordbruk — Socker — Undantagsåtgärder — Försörjningsbehoven på unionsmarknaden — Regleringsåret 2011/2012 — Rättsregel som har till syfte att ge rättigheter till enskilda — Tillräckligt klar överträdelse — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar — Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed)

20

2017/C 22/27

Mål T-65/14: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Bank Refah Kargaran mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran — Frysning av medel — Sökanden tas åter igen upp i förteckningen efter det att tribunalen ogiltigförklarat det första upptagandet — Felaktig rättstillämpning — Felaktig bedömning av sakomständigheterna — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet)

21

2017/C 22/28

Mål T-89/14: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Export Development Bank of Iran mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran — Frysning av medel — Sökanden tas åter igen upp i förteckningen efter det att tribunalen ogiltigförklarat det första upptagandet — Felaktig rättstillämpning — Felaktig bedömning av sakomständigheterna — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Likabehandling)

22

2017/C 22/29

Mål T-720/14: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Rotenberg mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukraina — Frysning av tillgångar — Restriktioner avseende tillträdet till medlemsstaternas territorier — Fysisk person som aktivt stöder eller genomför åtgärder som undergräver eller hotar Ukraina — Fysisk person som drar nytta av ryska beslutsfattare som bär ansvar för annekteringen av Krim — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till egendom — Näringsfrihet — Rätt till respekt för privatlivet — Proportionalitet)

23

2017/C 22/30

Mål T-217/15: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Fiesta Hotels & Resorts mot EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Det äldre nationella firmamärket GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativt registreringshinder — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning — Artiklarna 8.4 och 53.1 c i förordning nr 207/2009)

24

2017/C 22/31

Mål T-270/15: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – ANKO mot Rea (Skiljedomsklausul — Bidragsavtal ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) — EES-projektet — Huruvida det var avtalsenligt att ställa in betalningarna gentemot sökanden och villkor för att häva beslutet att ställa in betalningarna — Dröjsmålsränta)

24

2017/C 22/32

Mål T-458/15: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Automobile Club di Brescia mot EUIPO – Rebel Media (e-miglia) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket e-miglia — Äldre EU-ordmärken MILLE MIGLIA — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2017/C 22/33

Mål T-532/15 P: Tribunalens dom av den 1 december 2016 – Z mot Europeiska unionens domstol (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsrapport — Personaldomstolens opartiskhet — Jävsinvändning mot ledamöter i den dömande sammansättningen — Rätten till försvar — Rätten till ett effektivt domstolsskydd)

26

2017/C 22/34

Mål T-545/15: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Pi-Design mot EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering — Ansökan om territoriell utvidning av skyddet — Ordmärke PRESSO — Äldre nationellt ordmärke PRESSO — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2017/C 22/35

Mål T-561/15: Tribunalens dom av den 1 december 2016 – Universidad Internacional de la Rioja mot EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Det äldre EU-ordmärket UNIRIOJA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2017/C 22/36

Mål T-578/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Azur Space Solar Power mot EUIPO (figurmärke föreställande vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke föreställande vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2017/C 22/37

Mål T-614/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Azur Space Solar Power mot EUIPO (återgivning av svarta linjer och tegelstenar) (Unionsvarumärken — Internationell registrering som utpekar Europeiska Unionen — Figurmärke som återger svarta linjer och tegelstenar — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

28

2017/C 22/38

Mål T-617/15: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Chic Investments mot EUIPO (eSMOKING WORLD) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket eSMOKING WORLD — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)

29

2017/C 22/39

Mål T-635/15: Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Tuum mot EUIPO – Thun (TUUM) (EU-varumärke – Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TUUM — Det äldre nationella figurmärket THUN — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2017/C 22/40

Mål T-703/15: Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Groupe Go Sport mot EUIPO – Design Go (GO SPORT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket GO SPORT — Äldre nationella ordmärken GO — Invändningsenheten har lämnat delvis avslag på ansökan om registrering — Inlagan innehållande grunderna för överklagandet har inkommit för sent — Överklagandet till överklagandenämnden ska avvisas — Artikel 60 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 49.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

30

2017/C 22/41

Mål T-735/15: Tribunalens dom av den 6 december 2016 – The Art Company B & S mot EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SHOP ART — Det äldre EU-figurmärket art — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2017/C 22/42

Mål T-775/15: Tribunalens dom av den 1 december 2016 – EK/servicegroup mot EUIPO (FERLI) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket FERLI — Krav på tydlighet — Artikel 28 i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten till försvar — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009)

31

2017/C 22/43

Mål T-2/16: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – K&K Group mot EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket Pret A Diner — Det äldre EU-figurmärket PRET A MANGER — Det äldre nationella ordmärket PRET — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 207/2009 — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

32

2017/C 22/44

Mål T-355/14: Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – STC mot kommissionen Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll — Avslag på en anbudsgivares anbud — Återkallelse av den angripna rättsakten — Anledning saknas att döma i saken

33

2017/C 22/45

Mål T-383/14: Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – Europower mot kommissionen Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll — Avslag på en anbudsgivares anbud — Återkallelse av den angripna rättsakten — Anledning saknas att döma i saken

33

2017/C 22/46

Mål T-598/15: Tribunalens beslut av den 25 november 2016 – Stichting Accolade mot kommissionen (Statligt stöd — Försäljning av mark till priser som påstås understiga marknadspriserna — Tredje mans klagomål till kommissionen — Beslut om att den omtvistade åtgärden inte utgör ett stöd — Det preliminära granskningsförfarandet enligt artikel 108.2 FEUF, och enligt artiklarna 10.1, 13.1 och 4.2 i förordning (EG) nr 659/1999 om ett, påstått olagligt, individuellt stöd — Tredje mans talan om ogiltigförklaring — Upptagande till sakprövning — Talerätt — Talan för att tillvarata processuella rättigheter — Talan genom vilken det ifrågasätts huruvida det förelåg tillräckliga skäl för den omtvistade åtgärden — Ingen påtaglig påverkan på konkurrensställningen — Avvisning)

34

2017/C 22/47

Mål T-128/16: Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – SureID mot EUIPO (SUREID) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket SUREID — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

35

2017/C 22/48

Mål T-147/16: Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – Italien mot kommissionen (Underlåtenhet att verkställa en dom från domstolen varigenom ett fördragsbrott har konstaterats — Löpande vite — Beslut om att förelagt löpande vite ska betalas — Anledning saknas att döma i saken)

35

2017/C 22/49

Mål T-225/16: Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – Matratzen Concord mot EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Ganz schön ausgeschlafen — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

36

2017/C 22/50

Mål T-512/16: Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – ED mot EUIPO (Personalmål — Tillfälligt anställd — Distansarbete — Begäran om förlängning — Avslag — Överklagande — Senare beviljande av invaliditetsersättning — Anledning saknas att döma i saken)

36

2017/C 22/51

Mål T-520/16: Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – ED mot EUIPO (Personalmål — Tillfälligt anställd — Distansarbete — Begäran om förlängning — Avslag — Överklagande — Senare beviljande av invaliditetsersättning — Anledning saknas att döma i saken)

37

2017/C 22/52

Mål T-690/16: Talan väckt den 28 september 2016 – Enrico Colombo och Giacomo Corinti mot kommissionen

37

2017/C 22/53

Mål T-748/16: Talan väckt den 22 oktober 2016 – QH mot parlamentet

38

2017/C 22/54

Mål T-783/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Government of Gibraltar mot kommissionen

39

2017/C 22/55

Mål T-787/16: Talan väckt den 11 november 2016 – QD mot EUIPO

40

2017/C 22/56

Mål T-792/16: Överklagande ingett den 14 november 2016 – N & C Franchise mot EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Mål T-793/16: Överklagande ingett den 11 november 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (Boxes)

41

2017/C 22/58

Mål T-794/16: Överklagande ingett den 11 november 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (Förpackning för glasstrutar)

42

2017/C 22/59

Mål T-799/16: Överklagande ingett den 16 november 2016 – Xiaomi mot EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Mål T-800/16: Talan väckt den 16 november 2016 – Mayekawa Europe mot kommissionen

44

2017/C 22/61

Mål T-802/16: Överklagande ingett den 8 november 2016 – Endoceutics mot EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Mål T-803/16: Överklagande ingett den 15 november 2016 – Glaxo Group mot EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Mål T-804/16: Överklagande ingett den 16 september 2016 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Mål T-805/16: Talan väckt den 16 november 2016 – IPPT PAN mot kommissionen och Genomförandeorganet för forskning

47

2017/C 22/65

Mål T-807/16: Överklagande ingett den 17 november 2016 – MIP Metro mot EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Mål T-810/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Barmenia Krankenversicherung mot EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Mål T-817/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Vans mot EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Mål T-822/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Kik Textilien und Non-Food mot EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Mål T-824/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Kiosked Oy mot EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Mål T-825/16: Överklagande ingett den 24 november 2016 – Republiken Cypern mot EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Mål T-826/16: Talan väckt den 28 november 2016 – Casasnovas Bernad mot kommissionen

52

2017/C 22/72

Mål T-827/16: Talan väckt den 24 november 2016 – QB mot ECB

53

2017/C 22/73

Mål T-828/16: Överklagande ingett den 25 november 2016 – CRDO Torta del Casar mot EUIPO – CRDOP ”Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Mål T-829/16: Talan väckt den 25 november 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mot parlamentet

55

2017/C 22/75

Mål T-830/16: Överklagande ingett den 23 november 2016 – Monolith Frost mot EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Mål T-831/16: Överklagande ingett den 28 november 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom mot EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Mål T-847/16: Överklagande ingett den 2 december 2016 – Cypern mot EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Mål T-853/16: Talan väckt den 5 december 2016 – Techniplan mot kommissionen

58

2017/C 22/79

Mål T-856/16: Överklagande ingett den 5 december 2016 – Rare Hospitality International mot EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Mål T-259/16: Tribunalens beslut av den 14 november 2016 – Trost Auto Service Technik mot EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Mål T-284/16: Tribunalens beslut av den 29 november 2016 – Gulli mot EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Mål T-361/16: Tribunalens beslut av den 21 november 2016 – TBWA\London mot EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Mål T-503/16: Tribunalens beslut av den 14 november 2016 – Dulière mot kommissionen

60


SV

 

Top