EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 454, 5 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 454

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
5 december 2016


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 454/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

2016/C 454/02

Utseende av förste generaladvokat

2

2016/C 454/03

Utseende av den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 107 i domstolens rättegångsregler

2

2016/C 454/04

Utseende av den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 193 i domstolens rättegångsregler

2

2016/C 454/05

Beslut fattat av domstolen vid sammanträde den 4 oktober 2016

2

2016/C 454/06

Listor för att fastställa domstolens sammansättning i mål hänskjutna till avdelningarna med tre domare

3

2016/C 454/07

Val av ordförande på avdelningarna med tre domare

4

2016/C 454/08

Ny ledamot i domstolen har avlagt ed

4

2016/C 454/09

Nya ledamöter i tribunalen har avlagt ed

4


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 454/10

Mål C-102/14 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 29 september 2016 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Avtal om Europeiska unionens finansiering av projekt avseende forskning och utveckling — Revisionsrapport i vilken rättsstridigheter påpekas — Beslut att återkräva de förskott som utbetalats av Europeiska kommissionen — Talan om ogiltigförklaring — Beslut om att ställa in utbetalningar — Talan om utomobligatoriskt skadestånd — Beslut om att inte ingå ett avtal — Skadeståndstalan — Avvisning)

5

2016/C 454/11

Mål C-224/14 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 6 september 2016 – Lidl Stiftung & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — EU-varumärke — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning eller att det är ogrundat)

5

2016/C 454/12

Mål C-237/14: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 6 september 2016 – Lidl Stiftung & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — EU-varumärke — artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till sakprövning eller att det är ogrundat)

6

2016/C 454/13

Mål C-551/14 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 13 september 2016 – Arctic Paper Mochenwangen GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter från år 2013 — Beslut 2011/278/EU — Nationella genomförandeåtgärder som presenterats av Förbundsrepubliken Tyskland — Avslag på en begäran om att vissa anläggningar ska införas i förteckningarna över anläggningar som tilldelas gratis utsläppsrätter — Bestämmelse avseende fall där det föreligger ”orimliga svårigheter” — Kommissionens genomförandebefogenheter)

6

2016/C 454/14

Mål C-564/14 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 13 september 2016 – Raffinerie Heide GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter från år 2013 — Beslut 2011/278/EU — Nationella genomförandeåtgärder som presenterats av Förbundsrepubliken Tyskland — Avslag på en begäran om att vissa anläggningar ska införas i förteckningarna över anläggningar som tilldelas gratis utsläppsrätter — Bestämmelse avseende fall där det föreligger ”orimliga svårigheter” — Kommissionens genomförandebefogenheter)

7

2016/C 454/15

Mål C-565/14 P: Domstolens beslut av den 13 september 2016 (sjätte kammaren) – Romonta GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter från år 2013 — Beslut 2011/278/EU — Nationella genomförandeåtgärder som presenterats av Förbundsrepubliken Tyskland — Avslag på en begäran om att vissa anläggningar ska införas i förteckningarna över anläggningar som tilldelas gratis utsläppsrätter — Bestämmelse avseende fall där det föreligger ”orimliga svårigheter” — Kommissionens genomförandebefogenheter)

7

2016/C 454/16

Mål C-228/15: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 7 september 2016 (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Catania – Italien) – brottmål mot Snezhana Velikova (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgares rätt att röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionens territorium — Tolkningsfrågan är inte relevant för att avgöra målet vid den hänskjutande domstolen — Uppenbart att begäran inte kan tas upp till prövning)

8

2016/C 454/17

Mål C-309/15 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 8 september 2016 – Real Express Srl mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Figurmärke i färgerna blått och rött innehållande ordet ”real” — Invändning från innehavaren av de nationella figurmärkena i färgerna svart och vitt som innehåller orden ”Real” och ”Real mark” — Avslag på invändningen

8

2016/C 454/18

Mål C-322/15: Domstolens beslut (fjärde avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras — Uppenbart att talan ska avvisas)

9

2016/C 454/19

Mål C-338/15 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 20 juli 2016 – Claire Staelen mot Europeiska ombudsmannen (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Europeiska ombudsmannens handläggning av ett klagomål rörande hanteringen av en förteckning över godkända sökande i ett allmänt uttagningsprov — Domstolens rättegångsregler — Artikel 181)

9

2016/C 454/20

Förenade målen C-363/15 P och C-364/15 P: Domstolens beslut (första avdelningen) av den 21 juli 2016 – Louis Vuitton Malletier SA mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Anledning saknas att döma i saken)

10

2016/C 454/21

Mål C-438/15: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 28 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Taranto – Italien) brottmål mot Davide Durante (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Restriktioner — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet — Villkor för deltagande i ett anbudsförfarande och bedömning av ekonomisk och finansiell ställning — Anbudsgivaren uteslöts då vederbörande inte lämnat in intyg om ekonomisk och finansiell ställning från två olika banker)

10

2016/C 454/22

Mål C-534/15: Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 14 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Satu Mare – Rumänien) – Pavel Dumitras mot Mioara Dumitras (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor — Artikel 1.1 — Artikel 2 b — Ställning som konsument — Överföring av en fordran genom novation av kreditavtal — Avtal om fastighetshypotek som ingåtts av enskilda som inte har något närings- eller yrkesmässigt förhållande till det nya gäldenärsbolaget)

11

2016/C 454/23

Mål C-542/15: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 28 september 2016 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Italien) – brottmål mot Angela Manzo (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Restriktioner — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet — Offentlig upphandling — Villkor för deltagande i ett anbudsförfarande och bedömning av ekonomisk och finansiell ställning — Anbudsgivaren uteslöts då vederbörande inte lämnat in intyg om ekonomisk och finansiell ställning från två olika banker — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 47 — Tillämplighet)

12

2016/C 454/24

Mål C-586/15: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 september 2016 – Lotte Co. Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — EU-varumärke — Figurmärke som innehåller en orddel på japanska jämte bilden på en koala i ett träd vilken håller en lite koala — Invändning från innehavaren av de tidigare nationella tredimensionella varumärkena KOALA-BÄREN och det tidigare figurmärket KOALA — Bevis på verkligt bruk av varumärket — Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper — Artikel 15.1 andra stycket a och artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat)

12

2016/C 454/25

Mål C-614/15: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 21 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Craiova – Rumänien) – Rodica Popescu mot Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — På varandra följande visstidsanställningskontrakt — Veterinärassistent på området för kontroll av djurs hälsa — Offentlig sektor — Klausul 5.1 — Åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningskontrakt — Begreppet ”objektiva grunder” som motiverar sådana kontrakt — Ersättning av lediga tjänster i väntan på att uttagningsprov slutförs)

13

2016/C 454/26

Mål C-631/15: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 21 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Spanien) – Carlos Álvarez Santirso mot Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — På varandra följande visstidsanställningar i den offentliga sektorn — Undervisning utanför universitet och högskola — Nationell lagstiftning — Beviljande av extra ersättning — Villkor — Positivt resultat i ett utvärderingsförfarande — Lärare som arbetar som tillfälligt anställda tjänstemän — Omfattas inte — Icke-diskrimineringsprincipen)

14

2016/C 454/27

Förenade målen C-91/16 och C-120/16: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid – Spanien) – Caixabank SA mot Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA mot Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor — Räntesatsen för dröjsmålsräntan — Tillämpning av den avtalade räntesatsen — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Avvisning)

14

2016/C 454/28

Mål C-141/16: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 20 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Regionale di Milano – Italien) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani mot Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster — Engångsskatt på vadhållning och tipsspel — Skattskyldighet för nationella mellanhänder som överför speldata för aktörers räkning, vilka är etablerade i en annan medlemsstat — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras — Uppenbart att talan ska avvisas)

15

2016/C 454/29

Mål C-471/16 P: Överklagande ingett den 24 augusti 2016 av Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 14 juni 2016 i mål T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Mål C-492/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 14 september 2016 – Incyte Corporation mot Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Mål C-493/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italien) den 14 september 2016 – Sicurbau Srl m.fl. mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti m.fl.

17

2016/C 454/32

Mål C-494/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale civile di Trapani (Italien) den 15 september 2016 – Giuseppa Santoro mot Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Mål C-503/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Évora (Portugal) den 23 september 2016 – Luis Isidro Delgado Mendes mot Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

19

2016/C 454/34

Mål C-506/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 26 september 2016 – José Joaquim Neto de Sousa mot Portugisiska staten

19

2016/C 454/35

Mål C-1/15: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 22 september 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike, med stöd av: Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Tjeckien

20

2016/C 454/36

Mål C-62/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 juli 2016 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

20

2016/C 454/37

Mål C-161/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Attunda Tingsrätt – Sverige) – Airhelp Ltd mot Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Mål C-172/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från l’Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer mot Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Mål C-257/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Köln – Tyskland) – Elke Roch, Jürgen Roch mot Germanwings GmbH

21

 

Tribunalen

2016/C 454/40

Mål T-672/14: Tribunalens dom av den 20 oktober 2016 – August Wolff och Remedia mot kommissionen (Humanläkemedel — Artikel 31 i direktiv 2001/83/EG — Artikel 116 i direktiv 2001/83 — Den aktiva substansen estradiol — Kommissionsbeslut som ålägger medlemsstaterna att återkalla och ändra nationella godkännanden för försäljning av läkemedel för lokalt bruk innehållande 0,01 viktprocent estradiol — Bevisbörda — Proportionalitet — Likabehandling)

22

2016/C 454/41

Mål T-14/15: Tribunalens dom av den 20 oktober 2016 – Lufthansa AirPlus Servicekarten mot EUIPO – Mareea Comtur (airpass.ro) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket airpass.ro — Äldre EU-ordmärket AirPlus International — Avslag på invändningen — Regel 21 i förordning (EG) nr 2868/95 — Anledning saknas att döma i saken — Artikel 81.4 i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2016/C 454/42

Mål T-141/15: Tribunalens dom av den 20 oktober 2016 – Republiken Tjeckien mot kommissionen (EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Skydd av vinodlingar — Utgifter som Republiken Tjeckien har ådragit sig — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar)

23

2016/C 454/43

Mål T-407/15: Tribunalens dom av den 20 oktober 2016 – Monster Energy mot EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket HotoGo self-heating can technology — Äldre EU-figurmärken som återger klösmärken — Relativa registreringshinder — Avsaknad av känneteckenslikhet — Avsaknad av risk för förväxling — Avsaknad av tillnärming mellan kännetecknen — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2016/C 454/44

Mål T-693/15: Tribunalens dom av den 20 oktober 2016 – Clover Canyon mot EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket CLOVER CANYON — Äldre nationella ordmärket CANYON — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling)

24

2016/C 454/45

Mål T-543/15: Tribunalens beslut av den 12 oktober 2016 – Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mot ECHA (Talan om ogiltigförklaring — Inskrivning som tillhandahållare av ett verksamt ämne i den förteckning som avses i artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012 — Inte direkt berörd — Avvisning)

25

2016/C 454/46

Mål T-564/15: Tribunalens beslut av den 11 oktober 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Finansiellt stöd avseende fonden för ett sammanlänkat Europa — Rättsakter mot vilka talan inte kan väckas — Förberedande rättsakter — Avvisning)

26

2016/C 454/47

Mål T-620/15: Tribunalens beslut av den 17 oktober 2016 – Orthema Service mot EUIPO (Gehen wie auf Wolken) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Gehen wie auf Wolken — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

26

2016/C 454/48

Mål T-669/15: Tribunalens beslut av den 12 oktober 2016 – Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mot Echa (Talan om ogiltigförklaring — Upptagande som leverantör av verksamma ämnen i den förteckning som avses i artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012 — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

27

2016/C 454/49

Mål T-699/16 P: Överklagande ingett den 29 september 2016 av Europaparlamentet av den dom som personaldomstolen meddelade den 19 juli 2016 i mål F-147/15 Meyrl mot parlamentet

28

2016/C 454/50

Mål T-704/16: Överklagande ingett den 26 september 2016 – Murka mot EUIPO (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Mål T-705/16: Överklagande ingett den 3 oktober 2016 av WQ (*1)  av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-1/16 WQ (*1) mot parlamentet

29

2016/C 454/52

Mål T-706/16: Överklagande ingett den 3 oktober 2016 av HB av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-125/15 21, HB mot kommissionen

30

2016/C 454/53

Mål T-721/16: Överklagande ingett den 7 oktober 2016 – Luxottica Group mot EUIPO – Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Mål T-732/16: Talan väckt den 20 oktober 2016 – Valencia Club de Fútbol mot kommissionen

31

2016/C 454/55

Mål T-733/16: Talan väckt den 18 oktober 2016 – Banque Postale mot ECB

32

2016/C 454/56

Mål T-613/15: Tribunalens beslut av den 19 september 2016 – European Dynamics Luxembourg m.fl. mot Frontex

33


(*1)Uppgifterna raderade för att skydda enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

 


SV

 

Vissa uppgifter i denna utgåva kan inte längre lämnas ut p.g.a. skyddet av personuppgifter. En ny giltig version har därför publicerats.

Top