Help Print this page 

Document C:2016:365:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 365, 4 oktober 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 365

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
4 oktober 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 365/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8169 – Verlinvest/CRC/JV) ( 1 )

1

2016/C 365/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8176 – Lindsay Goldberg/Flexibles Group) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 365/03

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 0,00 % den 1 oktober 2016 – Eurons växelkurs

2

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2016/C 365/04

Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

3

2016/C 365/05

Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

15


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 365/06

Tillkännagivande om avslutande av de partiellt återupptagna förfarandena rörande import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 365/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8184 – CVC/CPPIB/Petco) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

28

2016/C 365/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8164 – Steinhoff International/Pikolin/Cofel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

29

2016/C 365/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution) ( 1 )

30


 

Rättelser

2016/C 365/10

Rättelse till tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina ( EUT C 167 av den 11.5.2016 )

31


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top