EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 328, 6 september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 328

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
6 september 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2015–2016
Sammanträdet den 15 april 2015
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 162, 4.5.2016 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 15 april 2015

2016/C 328/01

Europaparlamentets resolution av den 15 april 2015 om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet (2015/2590(RSP))

2

2016/C 328/02

Europaparlamentets resolution av den 15 april 2015 om romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (2015/2615(RSP))

4


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Onsdagen den 15 april 2015

2016/C 328/03

Europaparlamentets resolution av den 15 april 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros från Frankrike) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

8

2016/C 328/04

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2015 om utkastet till rådets beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

12

2016/C 328/05

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2015 om utkastet till rådets beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté och om upphävande av beslut 2000/98/EG (05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

14

2016/C 328/06

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2015 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

15


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top