EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:316:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 316, 30 augusti 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 316

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
30 augusti 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2014–2015
Sammanträdet den 9 mars 2015
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 132, 14.4.2016 .
SESSIONEN 2015–2016
Sammanträdena den 10–12 mars 2015
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 132, 14.4.2016 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 10 mars 2015

2016/C 316/01

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (2014/2217(INI))

2

2016/C 316/02

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2014/2158(INI))

15

2016/C 316/03

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (2014/2157(INI))

30

 

Onsdagen den 11 mars 2015

2016/C 316/04

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2014/2155(INI))

37

2016/C 316/05

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om 2014 års framstegsrapport om Montenegro 2014/2947(RSP))

48

2016/C 316/06

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om 2014 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2014/2948(RSP))

54

2016/C 316/07

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om 2014 års framstegsrapport om Serbien (2014/2949(RSP))

61

2016/C 316/08

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om Kosovos europeiska integrationsprocess (2014/2950(RSP))

68

2016/C 316/09

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2015 (2014/2221(INI))

75

2016/C 316/10

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 (2014/2222(INI))

83

2016/C 316/11

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015 (2014/2212(INI))

98

2016/C 316/12

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP))

109

 

Torsdagen den 12 mars 2015

2016/C 316/13

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier (2015/2599(RSP))

113

2016/C 316/14

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (2015/2603(RSP))

117

2016/C 316/15

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (2015/2604(RSP))

122

2016/C 316/16

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om mordet på den ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP))

126

2016/C 316/17

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om den årliga rapporten till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (2014/2219(INI))

130

2016/C 316/18

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området (2014/2216(INI))

141

2016/C 316/19

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om förbindelserna mellan EU och Arabförbundet för samarbete i kampen mot terrorism (2015/2573(RSP))

172

2016/C 316/20

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om hållbart utnyttjande av havsabborrbestånden (2015/2596(RSP))

176

2016/C 316/21

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015 (2015/2572(RSP))

178

2016/C 316/22

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))

190


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 11 mars 2015

2016/C 316/23

Europaparlamentets beslut av den 11 mars 2015 om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (2015/2048(IMM))

194

2016/C 316/24

Europaparlamentets beslut av den 11 mars 2015 om begäran om upphävande av Sergei Stanishevs immunitet (2014/2259(IMM))

196


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 10 mars 2015

2016/C 316/25

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

198

2016/C 316/26

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

201

2016/C 316/27

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) från Belgien) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

204

2016/C 316/28

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal från Belgien) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

208

2016/C 316/29

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

212

2016/C 316/30

P8_TA(2015)0046
Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))
P8_TC2-COD(2013)0105
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 10 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/… om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

215

2016/C 316/31

P8_TA(2015)0047
Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))
P8_TC1-COD(2013)0214
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om europeiska långsiktiga investeringsfonder

217

2016/C 316/32

P8_TA(2015)0048
Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))
P8_TC1-COD(2013)0265
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

219

2016/C 316/33

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

220

 

Onsdagen den 11 mars 2015

2016/C 316/34

P8_TA(2015)0053
Gemensamma regler för import från vissa tredjeländer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (omarbetning) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
P8_TC1-COD(2014)0168
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (omarbetning)

224

2016/C 316/35

P8_TA(2015)0054
Stabiliserings- och associeringsavtal med Montenegro ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (kodifiering) (COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))
P8_TC1-COD(2014)0190
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (kodifiering)

226

2016/C 316/36

P8_TA(2015)0055
Unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppnande och förvaltning av vissa unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (kodifiering) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD))
P8_TC1-COD(2014)0276
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om öppnande och förvaltning av vissa unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (kodifiering)

227

2016/C 316/37

P8_TA(2015)0056
Import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) (COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))
P8_TC1-COD(2014)0272
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering)

228

2016/C 316/38

P8_TA(2015)0057
Tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))
P8_TC1-COD(2014)0275
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering)

229

2016/C 316/39

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

230

2016/C 316/40

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2015 om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2016, avsnitt III – kommissionen (2015/2008(BUD))

231


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top