Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:270:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 270, 25 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 270

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
25 juli 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 270/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2016/C 270/02

Tribunalens verksamhet mellan den 1 och den 19 september 2016

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 270/03

Förenade målen C-210/14–C-214/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – brottmål mot Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

3

2016/C 270/04

Mål C-433/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Domenico Rosa (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

4

2016/C 270/05

Mål C-434/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Raffaele Mignone (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

4

2016/C 270/06

Mål C-435/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Mauro Barletta (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

5

2016/C 270/07

Mål C-436/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Davide Cazzorla (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

6

2016/C 270/08

Mål C-437/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Nicola Seminario (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

7

2016/C 270/09

Mål C-462/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Lorenzo Carlucci (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

7

2016/C 270/10

Mål C-467/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bergamo – Italien) – brottmål mot Chiara Baldo (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

8

2016/C 270/11

Mål C-474/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Salerno – Italien) – brottmål mot Cristiano Pontillo (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

9

2016/C 270/12

Mål C-495/14: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italien – Antonio Tita, Alessandra Carlin och Piero Constantini mot Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri och Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Direktiv 89/665/EEG — Offentlig upphandling — Nationell lagstiftning — Avgift för överklagande till förvaltningsdomstol av beslut rörande offentlig upphandling — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Avgift med avskräckande verkan — Domstolsprövning av förvaltningsbeslut — Effektivitets- och likvärdighetsprinciperna)

10

2016/C 270/13

Mål C-534/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bergamoo – Italien) – brottmål mot Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

10

2016/C 270/14

Mål C-65/15: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bari – Italien) – brottmål mot Vito Santoro (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

11

2016/C 270/15

Mål C-504/15: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Frosinone – Italien) – brottmål mot Antonio Paolo Conti (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Domstolens dom i vilken det har fastslagits att nationella bestämmelser om koncessioner för upptagande av vadhållningsinsatser är oförenliga med unionsrätten — Omorganisering av systemet med hjälp av ett nytt upphandlingsförfarande — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Begränsning — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

12

2016/C 270/16

Mål C-8/16: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2016 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Frosinone – Italien) – brottmål mot Paola Tonachella (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Domstolens dom i vilken det har fastslagits att nationella bestämmelser om koncessioner för upptagande av vadhållningsinsatser är oförenliga med unionsrätten — Omorganisering av systemet med hjälp av ett nytt upphandlingsförfarande — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Begränsning — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

13

2016/C 270/17

Mål C-278/15: Överklagande ingett den 4 juni 2015 av The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 26 mars 2015 i mål T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd mot harmoniseringskontoret (varumärken och mönster)

13

2016/C 270/18

Mål C-451/15 P: Överklagande ingett den 17 augusti 2015 av Best-Lock (Europe) Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 juni 2015 i mål T-395/14, Best-Lock (Europe) mot EUIPO

14

2016/C 270/19

Mål C-452/15 P: Överklagande ingett den 17 augusti 2015 av Best-Lock (Europe) Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 juni 2015 i mål T-396/14, Best-Lock (Europe) mot EUIPO

14

2016/C 270/20

Mål C-479/15: Överklagande ingett den 7 september 2015 av Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 9 juli 2015 i mål T-89/11, Nanu-Nana Joachim Hoepp mot EUIPO

14

2016/C 270/21

Mål C-480/15: Överklagande ingett den 10 september 2015 av KS Sports IPCo GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 2 juli 2015 i mål T-657/13, KS Sports mot EUIPO

15

2016/C 270/22

Mål C-602/15 P: Överklagande ingett den 10 november 2015 av Monster Energy Company av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 9 september 2015 i mål T-633/14, Monster Energy mot EUIPO

15

2016/C 270/23

Mål C-603/15 P: Överklagande ingett den 10 november 2015 av Monster Energy Company av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 9 september 2015 i mål T-666/14, Monster Energy mot EUIPO

15

2016/C 270/24

Mål C-636/15 P: Överklagande ingett den 30 november 2015 av August Storck KG av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 september 2015 i mål T-366/14, August Storck mot EUPIO

16

2016/C 270/25

Mål C-35/16 P: Överklagande ingett den 21 januari 2016 av Matratzen Concord GmbH av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 19 november 2015 i mål T-526/14, Matratzen Concord GmbH mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller)

16

2016/C 270/26

Mål C-76/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 11 februari 2016 – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s. mot Úrad pre verejné obstarávanie

16

2016/C 270/27

Mål C-77/16 P: Överklagande ingett den 11 februari 2016 av Hewlett Packard Development Company LP av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 3 december 2015 i mål T-628/14, Hewlett Packard Development Company mot EUIPO

17

2016/C 270/28

Mål C-115/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 februari 2016 – N Luxembourg Imot Skatteministeriet

17

2016/C 270/29

Mål C-116/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 februari 2016 – Skatteministeriet mot T Danmark

20

2016/C 270/30

Mål C-117/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 februari 2016 – Skatteministeriet mot Y Denmark Aps

22

2016/C 270/31

Mål C-118/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 februari 2016 – X Denmark A/S mot Skatteministeriet

25

2016/C 270/32

Mål C-119/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 februari 2016 – C Danmark I mot Skatteministeriet

27

2016/C 270/33

Mål C-191/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Berlin (Tyskland) den 5 april 2016 – Romano Pisciotti mot Bundesrepublik Deutschland

29

2016/C 270/34

Mål C-265/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Torino (Italien) den 12 maj 2016 – VCAST Limited mot R.T.I. SpA

30

2016/C 270/35

Mål C-292/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland) den 25 maj 2016 – A Oy mot Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

31

2016/C 270/36

Mål C-301/16 P: Överklagande ingett den 26 maj 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 mars 2016 i mål T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd mot Europeiska kommissionen

32

2016/C 270/37

Mål C-304/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 30 maj 2016 – American Express Co. mot The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

33

2016/C 270/38

Mål C-305/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 30 maj 2016 – Avon Cosmetics Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

34

2016/C 270/39

Mål C-323/16 P: Överklagande ingett den 8 juni 2016 av Eurallumina SpA av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 22 april 2016 i de förenade målen T-60/06 RENV II och T-62/06 RENV II, Republiken Italien och Eurallumina SpA mot Europeiska kommissionen

36

 

Tribunalen

2016/C 270/40

Mål T-162/13: Tribunalens dom av den 9 juni 2016 – Magic Mountain Kletterhallen m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd till konstruktion och drift av Deutscher Alpenverein eV:s klättercenter — Beslut, i vilket det fastställs att stödet är förenligt med den inre marknaden — Stödordning — En mer detaljerad ekonomisk bedömning — Marknadsmisslyckande — Berättigat mål av allmänintresse — Artikel 108.2 och 108.3 FEUF — Betydande svårigheter)

37

2016/C 270/41

Mål T-276/13: Tribunalens dom av den 9 juni 2016 – Growth Energy och Renewable Fuels Association mot rådet (Dumpning — Import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater — Slutgiltig antidumpningstull — Talan om ogiltigförklaring — Sammanslutning — Sammanslutningens medlemmar anses inte vara direkt berörda — Avvisning — Landsomfattande tull — Individuell behandling — Stickprov — Rätten till försvar — Icke-diskriminering — Omsorgsplikt)

38

2016/C 270/42

Mål T-277/13: Tribunalens dom av den 9 juni 2016 – Marquis Energy mot rådet (Dumpning — Import av bioetanol med ursprung i Förenta staterna — Slutgiltig antidumpningstull — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Landsomfattande antidumpningstull — Individuell behandling — Stickprovsförfarande)

38

2016/C 270/43

Mål T-122/14: Tribunalens dom av den 9 juni 2016 – Italien mot kommissionen (Underlåtelse att verkställa en dom från domstolen varigenom ett fördragsbrott har konstaterats — Löpande vite — Beslut om utdömande av vite — Tillämplig metod för att beräkna ränta på återkrav av olagliga stöd — Sammansatt ränta)

39

2016/C 270/44

Mål T-614/14: Tribunalens dom av den 16 juni 2016 – Fútbol Club Barcelona mot EUIPO – Kule (KULE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket KULE — De äldre nationella ordmärkena och det välkända varumärket CULE — Relativa registreringshinder — De äldre varumärkena har inte varit föremål för verkligt bruk — Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009)

40

2016/C 270/45

Mål T-789/14: Tribunalens dom av den 14 juni 2016 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen mot EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MEISSEN — De äldre EU-ordmärkena och figurmärkena samt nationella ordmärkena och figurmärkena MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen och Meissener Porzellan — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga och renommé — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Artikel 15.1 i förordning nr 207/2009)

41

2016/C 270/46

Mål T-385/15: Tribunalens dom av den 14 juni 2016 – Loops mot EUIPO (formen på en tandborste) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Tredimensionellt varumärke — Formen på en tandborste — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

41

2016/C 270/47

Mål T-583/15: Tribunalens dom av den 8 juni 2016 – Monster Energy mot EUIPO (återgivning av en fredssymbol) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurkännetecken som föreställer en fredssymbol — Ansökan om återställande av försutten tid — Fristen för överklagande till tribunalen har inte iakttagits)

42

2016/C 270/48

Mål T-585/15: Tribunalens dom av den 8 juni 2016 – Monster Energy mot EUIPO (GREEN BEANS) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-varumärke av ordmärket GREEN BEANS — Ansökan om återställande av försutten tid — Fristen för att väcka talan vid tribunalen har inte respekterats)

43

2016/C 270/49

Mål T-362/14: Tribunalens beslut av den 26 maj 2016 – REWE-Zentral mot EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Återkallelse av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

43

2016/C 270/50

Mål T-825/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2016 – IREPA mot kommissionen och revisionsrätten (Talan om ogiltigförklaring — Fiske — Italienska datainsamlingsprogrammet på fiskets område för perioden 2009–2010 — Återkrav av en del av de förskott som betalats ut till sökanden — Revisionsrättens preliminära rapport — Akt mot vilken talan inte kan väckas — Förberedande akt — Skrivelser med förhandsinformation — Debetnota — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

44

2016/C 270/51

Mål T-178/15: Tribunalens beslut av den 8 juni 2016 – Kohrener Landmolkerei och DHG mot kommissionen (Ordning för garanterade traditionella specialiteter — Förordning (EU) nr 1151/2012 — Skrivelse från kommissionen genom vilken de behöriga nationella myndigheterna informerades om att deras meddelande om invändning lämnats in för sent — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

45

2016/C 270/52

Mål T-168/16: Talan väckt den 18 april 2016 – Grizzly Tools mot kommissionen

45

2016/C 270/53

Mål T-202/16: Överklagande ingett den 3 maj 2016 – Keturi kambariai mot EUIPO – Coffee In (coffee inn)

46

2016/C 270/54

Mål T-222/16: Överklagande ingett den 11 maj 2016 – Hansen Medical mot EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

47

2016/C 270/55

Mål T-229/16: Överklagande ingett den 6 maj 2016 – Pio De Bragança mot EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

48

2016/C 270/56

Mål T-240/16: Talan väckt den 14 maj 2016 – Klyuyev mot rådet

48

2016/C 270/57

Mål T-242/16: Talan väckt den 17 maj 2016 – Stavytskyi mot rådet

50

2016/C 270/58

Mål T-247/16: Talan väckt den 13 maj 2016 – Trasta Komercbanka m.fl. mot ECB

51

2016/C 270/59

Mål T-248/16: Överklagande ingett den 19 maj 2016 – Walfood mot EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

52

2016/C 270/60

Mål T-261/16: Talan väckt den 25 maj 2016 – Portugal mot kommissionen

52

2016/C 270/61

Mål T-272/16: Talan väckt den 25 maj 2016 – Grekland mot kommissionen

53

2016/C 270/62

Mål T-273/16: Överklagande ingett den 30 maj 2016 – Sun Media mot EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

55

2016/C 270/63

Mål T-274/16: Talan väckt den 27 maj 2016 – Saleh Thabet mot rådet

56

2016/C 270/64

Mål T-275/16: Talan väckt den 27 maj 2016 – Mubarak m.fl. mot rådet

57

2016/C 270/65

Mål T-282/16: Talan väckt den 30 maj 2016 – Inpost Paczkomaty mot kommissionen

58

2016/C 270/66

Mål T-283/16: Talan väckt den 30 maj 2016 – Inpost przeciwko mot kommissionen

60

2016/C 270/67

Mål T-284/16: Överklagande ingett den 23 maj 2016 – Gulli mot EUIPO – Laverana (Lybera)

61

2016/C 270/68

Mål T-287/16: Talan väckt den 30 maj 2016 – Belgien mot kommissionen

62

2016/C 270/69

Mål T-289/16: Talan väckt den 3 juni 2016 – Inox Mare mot kommissionen

63

2016/C 270/70

Mål T-290/16: Talan väckt den 7 juni 2016 – Fruits de Ponent mot kommissionen

64

2016/C 270/71

Mål T-298/16: Talan väckt den 13 juni 2016 – East West Consulting mot kommissionen

66

2016/C 270/72

Mål T-560/12: Tribunalens beslut av den 6 juni 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mot ECHA

67

2016/C 270/73

Mål T-537/14: Tribunalens beslut av den 1 juni 2016 – Laboratoire Nuxe mot EUIPO Los Angeles (NYX)

67

2016/C 270/74

Mål T-84/15: Tribunalens beslut av den 31 maj 2016 – Laboratorios Thea mot EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

67

 

Personaldomstolen

2016/C 270/75

Mål F-121/15: Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 14 juni 2016 – Fernández González mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Anställd som innehaft en tjänst vid en EU-kommissionärs kansli — Rekrytering av en tillfälligt anställd enligt artikel 2 b i anställningsvillkoren för övriga anställda — Villkor om avbrott i varje form av anställning vid kommissionen under sex månader — Punkt 3.2 kommissionens meddelande D(2005)18064 av den 28 juli 2005 om rekrytering av tillfälligt anställda till fasta tjänster i avsaknad av sökande som klarat ett uttagningsprov)

68

2016/C 270/76

Mål F-133/15: Personaldomstolens dom av den 10 juni 2016 – HI mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Artikel 11 i tjänsteföreskrifterna — Lojalitetsplikt — Artikel 11a — Intressekonflikt — Tjänsteman med ansvar för uppföljningen av ett projekt som finansieras av unionen — Familjeband mellan tjänstemannen och en person som anställts för projektets behov av det bolag som ansvarar för projektet — Disciplinärt förfarande — Disciplinåtgärd — Nedflyttning i lönegrad — Lagenligheten av disciplinnämndens sammansättning — Motiveringsskyldighet — Förfarandets längd — Skälig tidsfrist — Åsidosättande av rätten till försvar — Principen ne bis in idem — Uppenbart oriktig bedömning — Disciplinåtgärdens proportionalitet — Förmildrande omständigheter)

69


SV

 

Top