Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:236:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 236, 30 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 236

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
30 juni 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8039 – Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8049 – TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8041 – M&G/Anchorage/PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8054 – 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/05

Eurons växelkurs

3

2016/C 236/06

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

4

 

Revisionsrätten

2016/C 236/07

Särskild rapport nr 14/2016 – EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det krävs ytterligare ansträngningar på fältet

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2016/C 236/08

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

6

2016/C 236/09

Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulära representationer och deras familjer enligt artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

11

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2016/C 236/10

Uppmaning att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol för statligt stöd

21

2016/C 236/11

Uppmaning enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol att inkomma med synpunkter på frågor gällande förmodat statligt stöd till Hurtigruten ASA enligt kustavtalet för Hurtigrutens sjöfartstjänster 2012–2019

29

2016/C 236/12

Tillkännagivande från Norge om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande om inbjudan att ansöka om koncession för utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln – Tilldelning i förhandsdefinierade områden 2016

45


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/13

Ansökningsomgång inom det fleråriga arbetsprogrammet för beviljande av finansiella bidrag till transeuropeisk energiinfrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2014–2020 (kommissionens beslut C(2016) 1587)

47

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

48


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top