EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:216:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 216, 16 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 216

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
16 juni 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2016/C 216/1

Europeiska centralbankens yttrande av den 6 april 2016 om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (CON/2016/22)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 216/2

Eurons växelkurs

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2016/C 216/3

Anmälan från Irlands regering enligt artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (”gasdirektivet”) vad gäller utnämningen av Gas Networks Ireland som systemansvarig för överföringssystem – Systemansvarig för överföringssystem för gas

6


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2016/C 216/4

Talan väckt mot Republiken Island den 23 oktober 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-25/15)

7

2016/C 216/5

Talan väckt mot Republiken Island den 16 december 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-30/15)

8

2016/C 216/6

Talan väckt mot Republiken Island den 17 december 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-31/15)

9

2016/C 216/7

Talan väckt mot Furstendömet Liechtenstein den 17 december 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-32/15)

10

2016/C 216/8

Talan väckt mot Republiken Island den 17 december 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-33/15)

11

2016/C 216/9

Talan väckt mot Republiken Island den 17 december 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-34/15)

12

2016/C 216/10

Talan väckt mot Konungariket Norge den 22 december 2015 av Eftas övervakningsmyndighet (Mål E-35/15)

13

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 216/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8070 – Bancopopular-e/Assets of Barclays Bank) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

14


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top