Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 59, 15 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 59

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
15 februari 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 059/1

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 059/2

Mål C-586/15: Överklagande ingett den 12 november 2015 av Lotte Co. Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 15 september 2015 i mål T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

2

2016/C 059/3

Mål C-595/15 P: Överklagande ingett den 14 november 2015 av National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) m.fl. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 4 september 2015 i mål T-577/12, NIOC m.fl. mot Europeiska unionens råd

3

2016/C 059/4

Mål C-626/15: Talan väckt den 23 november 2015 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

5

2016/C 059/5

Mål C-633/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 30 november 2015 – London Borough of Ealing mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Mål C-640/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Irland) den 2 december 2015 – Minister for Justice and Equality mot Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Mål C-657/15 P: Överklagande ingett den 7 december 2015 av Viasat Broadcasting UK Ltd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 september 2015 i mål T-674/11, TV2/Danmark mot Europeiska kommissionen

8

2016/C 059/8

Mål C-659/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tyskland) den 9 december 2015 – brottmål mot Robert Caldararu

9

2016/C 059/9

Mål C-660/15 P: Överklagande ingett den 8 december 2015 av Viasat Broadcasting UK Ltd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 september 2015 i mål T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd mot Europeiska kommissionen

9

2016/C 059/10

Mål C-665/15: Talan väckt den 14 december 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

10

 

Tribunalen

2016/C 059/11

Mål T-486/11: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Orange Polska mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Den polska marknaden för telekommunikation — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 102 FEUF konstateras — Villkor som den traditionella operatören gör gällande för att ge nya operatörer avgiftsbelagd tillgång till nätverk och tjänster för bredbandstillträde i grossistledet — Berättigat intresse av att konstatera en överträdelse — Böter — Motiveringsskyldighet — Överträdelsens allvar — Förmildrande omständigheter — Proportionalitet — Obegränsad behörighet — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

12

2016/C 059/12

Mål T-242/12: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – SNCF mot kommissionen (Statligt stöd — Stödåtgärder som Frankrike har genomfört till förmån för Sernam SCS — Stöd för omstrukturering och rekapitalisering, garantier och skuldavskrivning av SNCF gentemot Sernam — Beslut varigenom stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden — Missbruk av stöd — Återkrav — Ekonomisk kontinuitet — Kriteriet avseende privat investerare

13

2016/C 059/13

Mål T-275/13: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Italien mot kommissionen (”Språkregler — Meddelande om allmänt uttagningsprov för rekrytering av handläggare — Val av andraspråk bland tre språk — Kommunikationsspråk med de sökande till uttagningsproven — Förordning nr 1 — Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

13

2016/C 059/14

Mål T-295/13: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Italien mot kommissionen (Språkregler — Rättelser av meddelanden om allmänna uttagningsprov för att anställa handläggare — Nya förfaranden för genomförande av uttagningsprov — Val av ett av tre språk som andraspråk — Förordning nr 1 — Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

14

2016/C 059/15

Mål T-510/13: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Italien mot kommissionen (Språkregler — Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av översättare — Val av andraspråk bland tre språk — Kommunikationsspråk med de sökande till uttagningsproven — Förordning nr 1 — Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

15

2016/C 059/16

Förenade målen T-515/13 och T-719/13: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Spanien mot kommissionen (Statligt stöd — Varvsindustri — Skattebestämmelser som är tillämpliga på vissa avtal som ingåtts för finansiering och förvärv av fartyg — Beslut som förklarar stödet delvis oförenligt med den inre marknaden och förordnar om att det ska delvis återbetalas — Talan om ogiltigförklaring — Personligen berörd — Upptagande till prövning — Fördel — Selektiv karaktär — Påverkan på handeln mellan medlemsstater — Negativ påverkan på konkurrensen — Motiveringsskyldighet)

16

2016/C 059/17

Mål T-624/14: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Bice International mot harmoniseringskontoret– Bice (bice) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket bice — Det äldre nationella figurmärket 1926 BiCE RISTORANTE — erkligt bruk av det äldre varumärket föreligger inte — Artikel 57.2 och 57.3 I förordning nr 207/2009)

17

2016/C 059/18

Mål T-79/15: Tribunalens dom av den 17 december 2015 – Olympus Medical Systems mot harmoniseringskontoret (3D) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket 3D — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

17

2016/C 059/19

Mål T-673/14: Tribunalens beslut av den 8 december 2015 – Italien mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Transport — Bildande av Airport Handling SpA — Beslut att inleda ett formellt undersökningsförfarande enligt artikel 108.2 FEUF — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Stödåtgärder som genomförts fullt ut vid tidpunkten för talans väckande — Avvisning)

18

2016/C 059/20

Mål T-224/15: Tribunalens beslut av den 10 december 2015 – Cofely Solelec m.fl. mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Uteslutning av en anbudsgivares anbud — Återkallande av det angripna beslutet — Anledning saknas att döma i saken)

18

2016/C 059/21

Mål T-543/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 december 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mot ECHA (Interimistiska åtgärder — REACH — Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter — Upptagande av ett bolag som leverantör av ett verksamt ämne i den förteckning som avses i artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012 — Begäran om uppskov med verkställigheten — Krav på skyndsamhet föreligger inte)

19

2016/C 059/22

Mål T-669/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 december 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mot Echa (Interimistiska åtgärder — Reach — Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter — Upptagande av ett bolag som leverantör av ett verksamt ämne i den förteckning som avses i artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012 — Begäran om uppskov med verkställigheten — Krav på skyndsamhet föreligger inte)

20

2016/C 059/23

Mål T-600/15: Talan väckt den 22 oktober 2015 – PAN Europe m.fl. mot kommissionen

20

2016/C 059/24

Mål T-630/15: Talan väckt den 10 november 2015 – Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland mot kommissionen

21

2016/C 059/25

Mål T-631/15: Talan väckt den 11 november 2015 – Stena Line Scandinavia mot kommissionen

22

2016/C 059/26

Mål T-673/15: Talan väckt den 19 november 2015 – Guardian Europe mot Europeiska unionen

23

2016/C 059/27

Mål T-682/15 P: Överklagande ingett den 26 november 2015 av Patrick Wanègue av det beslut som personaldomstolen meddelade den 15 september 2015 i mål F-21/15, Wanègue mot regionkommittén

24

2016/C 059/28

Mål T-684/15: Överklagande ingett den 27 november 2015 av Roderich Weissenfels av den dom som personaldomstolen meddelade den 24 september 2015 i mål F-92/14, Weissenfels mot parlamentet

26

2016/C 059/29

Mål T-688/15 P: Överklagande ingett den 28 november 2015 av Peter Schönberger av det beslut som personaldomstolen meddelade den 30 september 2015 i mål F-14/12 RENV, Schönberger mot revisionsrätten

27

2016/C 059/30

Mål T-692/15: Talan väckt den 25 november 2015 – HTTS mot rådet

28

2016/C 059/31

Mål T-698/15 P: Överklagande ingett den 2 december 2015 av Juha Tapio Silvan av den dom som personaldomstolen meddelade den 22 september 2015 i mål F-83/14, Silvan mot kommissionen

28

2016/C 059/32

Mål T-705/15: Talan väckt den 2 december 2015 – Syriatel Mobile Telecom mot rådet

30

2016/C 059/33

Mål T-707/15: Talan väckt den 3 december 2015 – Souruh mot rådet

30

2016/C 059/34

Mål T-708/15: Talan väckt den 3 december 2015 – Cham och Bena Properties mot rådet

31

2016/C 059/35

Mål T-709/15: Talan väckt den 3 december 2015 – Almashreq Investment Fund mot rådet

32

2016/C 059/36

Mål T-710/15: Talan väckt den 3 december 2015 – Drex Technologies mot rådet

32

2016/C 059/37

Mål T-711/15: Talan väckt den 3 december 2015 – Othman mot rådet

33

2016/C 059/38

Mål T-712/15: Talan väckt den 3 december 2015 – Crédit Mutuel Arkéa mot ECB

33

2016/C 059/39

Mål T-714/15: Talan väckt den 2 december 2015 – Makhlouf mot rådet

34

2016/C 059/40

Mål T-715/15: Överklagande ingett den 4 december 2015 – BBY Solutions mot harmoniseringskontoret – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Mål T-716/15: Överklagande ingett den 30 november 2015 – Gallardo Blanco mot harmoniseringskontoret – Expasa Agricultura y Ganadería (Återgivning av ett hästbett i järn i form av ett H)

36

2016/C 059/42

Mål T-718/15: Talan väckt den 9 december 2015 – PTC Therapeutics International mot Emea

37

2016/C 059/43

Mål T-719/15 P: Överklagande ingett den 8 december 2015 av LP av det beslut som personaldomstolen meddelade den 28 september 2015 i mål F-73/14

37

2016/C 059/44

Mål T-720/15: Talan väckt den 4 december 2015 – kommissionen mot CINAR

38

2016/C 059/45

Mål T-722/15: Talan väckt den 4 december 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns mot kommissionen

38

2016/C 059/46

Mål T-723/15: Talan väckt den 4 december 2015 – Genossenschaftsverband Bayern mot kommissionen

40

2016/C 059/47

Mål T-727/15: Talan väckt den 14 december 2015 – Justice & Environment mot kommissionen

41

2016/C 059/48

Mål T-729/15: Talan väckt den 17 december 2015 – MSD Animal Health Innovation mot EMA

41

2016/C 059/49

Mål T-737/15: Talan väckt den 18 december 2015 – Hydro Aluminium Rolled Products mot kommissionen

42

2016/C 059/50

Mål T-738/15: Talan väckt den 18 december 2015 – Aurubis m.fl. mot kommissionen

43

2016/C 059/51

Mål T-743/15: Talan väckt den 21 december 2015 – Vinnolit mot kommissionen

44

2016/C 059/52

Mål T-745/15: Överklagande ingett den 22 december 2015 – FH Scorpio mot harmoniseringskontoret – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Mål T-746/15: Talan väckt den 22 december 2015 – Biofa mot kommissionen

46

2016/C 059/54

Mål T-750/15: Talan väckt den 22 december 2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft m.fl. mot kommissionen

47

2016/C 059/55

Mål T-755/15: Talan väckt den 30 december 2015 – Luxemburg mot kommissionen

48

2016/C 059/56

Mål T-756/15: Överklagande ingett den 21 december 2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft mot harmoniseringskontoret – Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Mål T-759/15: Talan väckt den 29 december 2015 – Fiat Chrysler Finance Europe mot kommissionen

49

2016/C 059/58

Mål T-760/15: Talan väckt den 23 december 2015 – Nederländerna mot kommissionen

50

2016/C 059/59

Mål T-482/15: Tribunalens beslut av den 7 december 2015 – Ahrend Furniture mot kommissionen

51

 

Personaldomstolen

2016/C 059/60

Mål F-148/15: Talan väckt den 21 december – ZZ mot kommissionen

52

2016/C 059/61

Mål F-151/15: Talan väckt den 23 december 2015 – ZZ mot kommissionen

52


SV

 

Top