EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:048:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 48, 8 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 48

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
8 februari 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 048/1

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 048/2

Mål C-595/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Staatssecretaris van Financiën mot Fiscale Eenheid X NV cs (Begäran om förhandsavgörande — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Undantag från skatteplikt — Artikel 13 B d.6 — Särskilda investeringsfonder — Begrepp — Investering i fastigheter — Förvaltning av särskilda investeringsfonder — Begrepp — Faktisk förvaltning av en fastighet)

2

2016/C 048/3

Mål C-350/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal civile di Trieste – Italien) – Florin Lazar mot Allianz SpA (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 864/2007 — Artikel 4.1 — Begreppen ”det land där skadan uppkommer”, ”skada” och ”indirekta följder av den skadeståndsgrundande händelsen” — Skada som personligen åsamkats en anhörig till en person som omkommit i en trafikolycka — Tillämplig lag)

3

2016/C 048/4

Mål C-427/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från du Augstākā tiesa – Lettland) – Valsts ieņēmumu dienests mot ”Veloserviss” SIA (Begäran om förhandsavgörande — Tullkodex för gemenskapen — Kontroll i efterhand av deklarationer — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Begränsning i nationell rätt av omprövning av resultaten från en kontroll i efterhand — Möjlighet — Beslut som avser den ursprungliga kontrollen i efterhand — Felaktiga eller bristfälliga upplysningar som inte var kända vid tidpunkten för beslutet)

3

2016/C 048/5

Mål C-552/14 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 december 2015 – Canon Europa NV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tullunion och gemensam tulltaxa — Förordning (EU) nr 861/2010 — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Regleringsakt som inte medför genomförandeåtgärder — Frigörande av varor och meddelande om tullbelopp — Användning av förenklade förfaranden eller av databehandling)

4

2016/C 048/6

Mål C-553/14 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 december 2015 – Kyocera Mita Europe BV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tullunion och gemensam tulltaxa — Förordning (EU) nr 861/2010 — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Lagstiftningsakt som inte innehåller några genomförandeåtgärder — Varors övergång till fri omsättning och meddelande om tullbeloppet — Användning av förenklade förfaranden eller elektroniska förfaranden)

4

2016/C 048/7

Mål C-594/14: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Simona Kornhaas mot Thomas Dithmar, i egenskap av konkursförvaltare för Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Insolvensförfaranden — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artikel 4.1 — Fastställande av tillämplig lag — Lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken företagsledaren i ett bolag är skyldig att ersätta bolaget för de betalningar som utförts efter det att bolaget blivit insolvent — Fråga huruvida denna lagstiftning kan tillämpas på ett bolag som bildats i en annan medlemsstat — Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF — Inskränkning i etableringsfriheten — Föreligger inte)

5

2016/C 048/8

Mål C-603/14 P: Domstolens dom (nionde avdelningen avdelningen) av den 10 december 2015 – El Corte Inglés, SA mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket ”The English Cut” — Invändning från innehavaren av de nationella ordmärkena och figurmärkena samt av gemenskapsordmärkena och gemenskapsfigurmärkena innehållande orden ”El Corte Inglés” — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Risk för förväxling — Artikel 8.5 — Risk för att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med ett känt varumärke — Erforderlig grad av likhet)

6

2016/C 048/9

Mål C-183/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – TSI GmbH mot Hauptzollamt Aachen (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Undernummer 9027 10 10 — Apparater för UV-mätning av partiklars aerodynamiska diameter — Handhållna partikelräknare)

6

2016/C 048/10

Mål C-190/15: Överklagande ingett den 24 april 2015 av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 11 februari 2015 i mål T-395/12, Fetim mot Harmoniseringskontoret

7

2016/C 048/11

Mål C-206/15 P: Överklagande ingett den 14 april 2015 av Sun Mark Ltd och Bulldog Energy Drink Ltd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 5 februari 2015 i mål T-78/13: Red Bull mot harmoniseringskontoret

7

2016/C 048/12

Mål C-422/15 P: Överklagande ingett den 30 juli 2015 av Fernando Brás Messias av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 4 juni 2015 i mål T-192/15, Fernando Brás Messias mot Republiken Portugal

8

2016/C 048/13

Mål C-425/15: Talan väckt den 31 juli 2015 – Udo Voigt mot Europaparlamentets ordförande och Europaparlamentet

8

2016/C 048/14

Mål C-533/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 oktober 2015 – Feliks Frisman mot Finnair Oyj

8

2016/C 048/15

Mål C-541/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wuppertal (Tyskland) den 16 oktober 2015 – Mircea Florian Freitag

9

2016/C 048/16

Mål C-551/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Puli-Pola (Kroatien) den 23 oktober 2015 – Pula Parking d.o.o. mot Sven Kalus Tederahn

9

2016/C 048/17

Mål C-561/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amstgericht Hannover (Tyskland) den 2 november 2015 – Georg, Rolof, Markus Heimann mot TUIfly GmbH

10

2016/C 048/18

Mål C-574/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Varese (Italien) den 9 november 2015 – brottmål mot Mauro Scialdone

10

2016/C 048/19

Mål C-590/15 P: Överklagande ingett den 13 november 2015 av Alain Laurent Brouillard av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 14 september 2015 i mål T-420/13, Brouillard mot domstolen

11

2016/C 048/20

Mål C-600/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlande (Nederländerna) den 16 december 2015 – Staatssecretaris van Financiën mot Lemnis Lighting BV

13

2016/C 048/21

Mål C-610/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 november 2015 – Stichting Brein mot Ziggo BV och XS4 All Internet BV

13

2016/C 048/22

Mål C-612/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 18 november 2015 – brottmål mot Kolev m.fl.

14

2016/C 048/23

Mål C-613/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spanien) den 20 november 2015 – Ibercaja Banco S.A.U. mot José Cortés González

17

2016/C 048/24

Mål C-620/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 23 november 2015 – A-Rosa Flussschiff GmbH mot Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), som har trätt i stället för Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

18

2016/C 048/25

Mål C-621/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 23 november 2015 – W m.fl. mot Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

18

2016/C 048/26

Mål C-624/15: Begäran om förhandsavgörande framställd Vilniaus apygardos administracinio teismo (Litauen) den 23 november 2015 – Litdana UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2016/C 048/27

Mål C-637/15 P: Överklagande ingett den 1 december 2015 av VSM Geneesmiddelen BV av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2015 i mål T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV mot Europeiska kommissionen

20

2016/C 048/28

Mål C-646/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 3 december 2015 – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2016/C 048/29

Mål C-649/15 P: Överklagande ingett den 3 december 2015 av TV2/Danmark A/S av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 september 2015 i mål T-674/11, TV2/Danmark A/S mot Europeiska kommissionen

23

2016/C 048/30

Mål C-650/15 P: Överklagande ingett den 4 december 2015 av Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS av den dom som tribunalen (femte avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 25 september 2015 i mål T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS mot Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

25

2016/C 048/31

Mål C-654/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 7 december 2015 – Länsförsäkringar AB/Matek A/S

26

2016/C 048/32

Mål C-656/15 P: Överklagande ingett den 7 december 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 24 september 2015 i mål T-674/11, TV2/Danmark A/S mot Europeiska kommissionen

27

 

Tribunalen

2016/C 048/33

Mål T-9/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Air Canada mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende olika delar av priset för flygtrafiktjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

29

2016/C 048/34

Mål T-28/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera delar av priset på flygfraktstjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

30

2016/C 048/35

Mål T-36/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Japan Airlines mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europamarknaden för luftfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende ett flertal aspekter av priserna för luftfrakttjänster (införande av tilläggsavgifter för bränsle och för säkerhet samt vägran att betala kommission på tilläggsavgifterna) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

31

2016/C 048/36

Mål T-38/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Cathay Pacific Airways mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera delar av priset på flygfrakttjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

32

2016/C 048/37

Mål T-39/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Cargolux Airlines mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera priser för flygfrakt (införande av tilläggsavgifter för bränsle och säkerhet, vägran att erlägga provision på tilläggsavgifterna) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

33

2016/C 048/38

Mål T-40/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Latam Airlines Group och Lan Cargo mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera delar av priset på flygfraktstjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

34

2016/C 048/39

Mål T-43/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Singapore Airlines och Singapore Airlines Cargo mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera delar av priset på flygfraktstjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

35

2016/C 048/40

Mål T-46/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Deutsche Lufthansa m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera priser för flygfrakt (införande av tilläggsavgifter för bränsle och säkerhet, vägran att erlägga provision på tilläggsavgifterna) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

36

2016/C 048/41

Mål T-48/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – British Airways mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europamarknaden för luftfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende ett flertal aspekter av priserna för luftfrakttjänster (införande av tilläggsavgifter för bränsle och för säkerhet samt vägran att betala kommission på tilläggsavgifterna) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

37

2016/C 048/42

Mål T-56/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – SAS Cargo Group m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera priser för flygfrakt (införande av tilläggsavgifter för bränsle och säkerhet, vägran att erlägga provision på tilläggsavgifterna) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

38

2016/C 048/43

Mål T-62/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Air France-KLM mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera priser för flygfrakt (införande av tilläggsavgifter för bränsle och säkerhet, vägran att erlägga provision på tilläggsavgifterna) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

39

2016/C 048/44

Mål T-63/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Air France mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska markmaden för luftfrakter — Avtal och samordnad praxis om flera aspekter av priser för luftfraktstjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, vägran att betala en kommission på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart — Motiveringsskyldighet)

40

2016/C 048/45

Mål T-67/11: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Martinair Holland mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för flygfrakt — Avtal och samordnade förfaranden avseende flera delar av priset på flygfraktstjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) — Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart — Motiveringsskyldighet)

41

2016/C 048/46

Mål T-73/12: Tribunalens dom av den 18 november 2015 – Einhell Germany m.fl. mot kommissionen (Dumpning — Import av vissa kompressorer med ursprung i Kina — Delvis avslag på begäran om återbetalning av erlagd antidumpningstull — Fastställande av exportpris — Avdrag av antidumpningstull — Anpassning av verkan i tiden av en ogiltigförklaring)

41

2016/C 048/47

Mål T-75/12: Tribunalens dom av den 18 november 2015 – Nu Air polska mot kommissionen (Dumpning — Import av vissa kompressorer med ursprung i Kina — Delvis avslag på ansökan om återbetalning av erlagd antidumpningstull — Fastställande av exportpris — Avdrag av antidumpningstull — Anpassning av verkan i tiden av en ogiltigförklaring)

42

2016/C 048/48

Mål T-108/13: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – VTZ m.fl. mot rådet (Dumping — Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland — Slutgiltig antidumpningstull — Berörd produkt)

43

2016/C 048/49

Mål T-241/13: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Betalningar som inte omfattas av finansieringen — Nötkött — Får- och getkött — Tobak — Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 — Artikel 31.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 — Artikel 23.1 i förordning (EG) nr 796/2004)

44

2016/C 048/50

Mål T-381/13 och T-382/13: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Perfetti Van Melle mot harmoniseringskontoret (DAISY och MARGARITAS) (Gemenskapsvarumärke — Ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärkena DAISY och MARGARITAS — Absoluta registreringshinder — Delvis avslag på registreringsansökan — Beskrivande karaktär saknas — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

45

2016/C 048/51

Mål T-491/13: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Perfetti Van Melle Benelux mot harmoniseringskontoret – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TRIDENT PURE — De tidigare gemenskapsrättsliga, nationella, internationella och BENELUX figurmärkena PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE, FRESH, mentos PURE FRESH och mentos PURE WHITE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

46

2016/C 048/52

Mål T-138/14: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Chart mot Europeiska utrikestjänsten (”Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Lokalanställd vid unionens delegation i Egypten — Anställningsavtalet har upphört — Delegationen har underlåtit att förse det egyptiska socialförsäkringsorganet med ett intyg om att den anställdas anställning har upphört och har underlåtit att därefter avhjälpa den anställdas situation i det avseendet — Preskription — Fortlöpande skada — Talan kan delvis inte prövas — Principen om god förvaltningssed — Rimlig tidsfrist — Artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge rättigheter till enskilda — Säker skada — Orsakssamband”)

46

2016/C 048/53

Mål T-356/14: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – CareAbout mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Kerashot — Det äldre nationella figurmärket K KERASOL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Överklagandenämnden har delvis avslagit ansökan om registrering)

47

2016/C 048/54

Mål T-521/14: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Sverige mot kommissionen (Förordning (EU) nr 528/2012 — Biocidprodukter — Passivitetstalan — Närmare angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper — Kommissionens underlåtenhet att anta delegerade akter — Skyldighet att vidta åtgärder)

48

2016/C 048/55

Mål T-63/15: Tribunalens dom av den 15 december 2015 – Shoe Branding Europe mot harmoniseringskontoret (Parallella ränder på en tröjärm) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett kännetecken bestående av två parallella ränder på en tröjärm — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

49

2016/C 048/56

Mål T-64/15: Tribunalens dom av den 15 december 2015 – Shoe Branding Europe mot harmoniseringskontoret (parallella ränder på byxor) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett märke bestående av två parallella ränder på ett par byxor — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b förordning (EG) nr 207/2009)

49

2016/C 048/57

Mål T-128/15: Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien mot harmoniseringskontoret – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RED RIDING HOOD — Det äldre nationella och internationella ordmärket ROTKÄPPCHEN — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet saknas — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

50

2016/C 048/58

Mål T-584/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 7 december 2015 – POA mot kommissionen (Intermistiska åtgärder — Offentliggörande av en ansökan om registrering som skyddad ursprungsbeteckning — ”Halloumi” eller ”Hellim” — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

51

2016/C 048/59

Mål T-671/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 4 december 2015 – E-Control mot Acer (Interimistiskt förfarande — Yttrande avseende rättsenligheten av nationella tillsynsmyndigheters beslut att godkänna metoderna för tilldelning av gränsöverskridande överföringskapacitet avseende el — Ansökan om uppskov med verkställighet — Åsidosättande av formföreskrifter — Avvisning)

51

2016/C 048/60

Mål T-603/15: Talan väckt den 23 oktober 2015 – Frank mot kommissionen

52

2016/C 048/61

Mål T-639/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Psara mot parlamentet

53

2016/C 048/62

Mål T-640/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Kristan mot parlamentet

54

2016/C 048/63

Mål T-641/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Malle mot parlamentet

55

2016/C 048/64

Mål T-642/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Cieśla mot parlamentet

56

2016/C 048/65

Mål T-643/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Dahllof mot parlamentet

57

2016/C 048/66

Mål T-644/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Reuter mot parlamentet

58

2016/C 048/67

Mål T-645/15: Talan väckt den 13 november 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku mot parlamentet

59

2016/C 048/68

Mål T-646/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Karanikas mot parlamentet

60

2016/C 048/69

Mål T-647/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Boros mot parlamentet

61

2016/C 048/70

Mål T-648/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica mot parlamentet

62

2016/C 048/71

Mål T-649/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Toth mot parlamentet

63

2016/C 048/72

Mål T-650/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Knus-Galán mot parlamentet

64

2016/C 048/73

Mål T-651/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Tchobanov mot parlamentet

65

2016/C 048/74

Mål T-653/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Mulvad mot parlamentet

66

2016/C 048/75

Mål T-654/15: Talan väckt den 13 november 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku mot parlamentet

67

2016/C 048/76

Mål T-655/15: Talan väckt den 13 november 2015 – van der Parre mot parlamentet

68

2016/C 048/77

Mål T-656/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Baggi mot parlamentet

69

2016/C 048/78

Mål T-657/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Boros mot parlamentet

70

2016/C 048/79

Mål T-658/15: Talan väckt den 13 november 2015 – García Rey mot parlamentet

71

2016/C 048/80

Mål T-659/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Hunter mot parlamentet

72

2016/C 048/81

Mål T-660/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Clerix mot parlamentet

73

2016/C 048/82

Mål T-661/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Araujo mot parlamentet

74

2016/C 048/83

Mål T-662/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Delić mot parlamentet

75

2016/C 048/84

Mål T-663/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica mot parlamentet

76

2016/C 048/85

Mål T-664/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Borg mot parlamentet

77

2016/C 048/86

Mål T-665/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica mot parlamentet

78

2016/C 048/87

Mål T-666/15: Talan väckt den 13 november 2015 – Bačelić mot parlamentet

79

2016/C 048/88

Mål T-669/15: Talan väckt den 9 oktober 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mot Echa

80

2016/C 048/89

Mål T-683/15: Talan väckt den 26 november 2015 – Freistaat Bayern mot kommissionen

81

2016/C 048/90

Mål T-686/15: Överklagande ingett den 29 november 2015 – Marcas Costa Brava mot harmoniseringskontoret – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

82

2016/C 048/91

Mål T-687/15: Överklagande ingett den 29 november 2015 – Marcas Costa Brava mot harmoniseringskontoret – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

83

2016/C 048/92

Mål T-689/15: Överklagande ingett den 29 november 2015 – Marcas Costa Brava mot harmoniseringskontoret – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

84

2016/C 048/93

Mål T-690/15: Överklagande ingett den 29 november 2015 – Marcas Costa Brava mot harmoniseringskontoret – Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

85

2016/C 048/94

Mål T-691/15: Överklagande ingett den 29 november 2015 – Marcas Costa Brava mot harmoniseringskontoret – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

86

2016/C 048/95

Mål T-703/15: Överklagande ingett den 30 november 2015 – Groupe Go Sport mot harmoniseringskontoret – Design Go (GO SPORT)

86

2016/C 048/96

Mål T-101/13: Tribunalens beslut av den 30 november 2015 – Air Lingus mot kommissionen

87

 

Personaldomstolen

2016/C 048/97

Mål F-45/11: Personaldomstolens dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Bedömning — Bedömningsrapport år 2009 — Rättstridigt beslut från överklagandekommittén — Nekad befordran — Anledning saknas att döma i saken)

88

2016/C 048/98

Mål F-37/12: Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Mobbning — Utredningsförfarande — Utredningskommitténs rapport — Felaktig definition av mobbning — Beslut av EIB:s ordförande att avslå klagomålet — Ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

88

2016/C 048/99

Mål F-82/12: Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Bedömning — Ny bedömningsrapport för år 2007 — Överklagandekommitténs beslut är rättsstridigt — Nekad befordran — Anledning saknas att döma i saken)

89

2016/C 048/100

Mål F-55/13: Personaldomstolens dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot ECB (Personalmål — EIB:s personal — Utvärdering — Utvärderingsrapport för år 2011 — Överklagandekommitténs beslut är rättsstridigt — Anledning saknas att döma i saken)

90

2016/C 048/101

Mål F-104/13: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Mobbning — Utredningsförfarande — Rapport från utredningskommittén — Felaktig definition av mobbning — Beslut från EIB:s ordförande att inte vidta några åtgärder med anledning av anmälan — Ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

90

2016/C 048/102

Mål F-9/14: Personaldomstolens dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Betygssättning — Betygsrapport för år 2012 — Överklagandenämndens beslut är rättsstridigt — Anledning saknas att dömas i saken)

91

2016/C 048/103

Mål F-94/14: Personaldomstolens dom av den 17 december 2015 – Bowles mot ECB (Personalmål — ECB:s personal — Personalkommitténs ledamöter — Ersättning — Lön — Ytterligare löneökning — Rätt att åtnjuta)

92

2016/C 048/104

Mål F-95/14: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 17 december 2015 – Seigneur mot ECB (Personalmål — ECB:s personal — Medlemmar i personalkommittén — Ersättning — Lön — Extra lönehöjning — Urvalskriterier)

92

2016/C 048/105

Förenade målen F-101/14, F-102/14 och F-103/14: Personaldomstolens dom av den 15 december 2015 – Clarke, Dickmanns och Papathanasiou mot harmoniseringskontoret (Personalmål — Tillfälligt anställda — Harmoniseringskontorets personal — Visstidskontrakt med en klausul om uppsägning — Klausulen innebär att avtalet upphör om den tillfälligt anställde inte upptas i förteckningen över godkända sökande i ett uttagningsprov — Tidpunkt vid vilken klausulen om uppsägning träder i kraft — Allmänna uttagningsproven KHIM/AD/01/13 och KHIM/AST/02/13)

93

2016/C 048/106

Mål F-134/14: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 17 december 2015 – T mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Yrkessjukdom — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om fastställande av att en sjukdom är en yrkessjukdom — Orsakssamband — Yrkande om ersättning för ideell skada till följd av institutionens dröjsmål med att fastställa att sjukdomen har sitt ursprung i tjänsteutövningen — Skyldighet att fatta beslut inom skälig tid — Ideell skada)

94

2016/C 048/107

Mål F-135/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 december 2015 – DE mot EMA (Personalmål — Personal vid EMA — Beslut att befria vederbörande från arbetsuppgifter — Rättsakt som går någon emot — Rätt att yttra sig — Åsidosättande)

95

2016/C 048/108

Mål F-141/14: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 december 2015 – Guittet mot kommissionen (Tjänstemän — Tidigare tjänsteman — Social trygghet — Ersättning för sjukvårdskostnader — Kommissionen har fört sökandens hälsojournal — Principen om god förvaltningssed och omsorgsplikt — Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar)

95

2016/C 048/109

Mål F-17/15: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 10 december 2015 – Jäger-Waldau mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Bedömning — Betygsrapport — Begäran om ändring — Avslag)

96

2016/C 048/110

Mål F-34/15: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 16 december 2015 – De Loecker mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Europeiska utrikestjänstens personal — Tillfälligt anställd — Mobbning — Artiklarna 12a och 24 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om hjälp — Avslag — Begäran om att inleda en administrativ utredning — Rätten att yttra sig — Åsidosättande)

96

2016/C 048/111

Mål F-88/15: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 15 december 2015 – Bonazzi mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Befordringsförfarandet 2014 — Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Förteckningen över tjänstemän som föreslagits för befordran av generaldirektoraten och avdelningarna — Utelämnande av sökandens namn — Möjlighet att invända mot förteckningen över tjänstemän som föreslagits för befordran inför den partssammansatta befordringskommittén — Inget ställningstagande från den partssammansatta befordringskommittén — Jämförelse av kvalifikationerna som tillsättningsmyndigheten utför ensam)

97

2016/C 048/112

Mål F-128/11: Personaldomstolens (ensamdomare) beslut av den 18 december 2015 – De Nicola mot BEI (Personalmål — EIB:s personal — Bedömning — Bedömningsrapport för år 2010 — Bestridande — Interna förfaranden — Villkor — Återkallande — Talan — Berättigat intresse av att få saken prövad — Föreligger inte — Skälig tidsfrist — Underlåtenhet att iaktta — Uppenbart att talan ska avvisas)

98

2016/C 048/113

Mål F-76/14: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 december 2015 – López Cabeza mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/248/13 — Underlåtelse att uppföra sökanden på reservlistan — Otillräckligt betyg på utvärderingscentrats prov)

98

2016/C 048/114

Mål F-118/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 december 2015 – Bärwinkel mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Ändring av tjänsteföreskrifterna — Övergångsbestämmelser avseende klassificering i tjänstekategorier — Artikel 30.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna — Begreppet åtgärd som går någon emot — Beslut om att vissa tjänstemän ska anses ha ett särskilt ansvar — Omständigheten att sökanden inte är upptagen i den första förteckningen över 34 tjänstemän som bedöms ha ett särskilt ansvar — Krav som avser det administrativa förfarandet — Avsaknad av klagomål i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

99

2016/C 048/115

Mål F-136/14: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 december 2015 – Probst mot kommissionen (Personalmål — Lön — Utlandstillägg — Artikel 4 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Före detta parlamentsassistent — Kommissionens beslut att bevilja utlandstillägg till före detta parlamentsassistenter från och med den dag då informationen till personalen publicerades — Domar om ogiltigförklaring — Nya och väsentliga omständigheter — Begränsad verkan i tiden — Rättskraft — Administrativa beslut som vunnit laga kraft — Likabehandling)

100

2016/C 048/116

Mål F-24/15: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 december 2015 – Di Marzio mot rådet (Personalmål — Kontraktsanställd — Tjänstegrupp I — Omkvalificering av avtalet till ett avtal om tillsvidareanställning som tillfälligt anställd i lönegrad AST 3, AST 4 eller AST 5 eller till ett avtal om tillsvidareanställning som kontraktsanställd i tjänstegrupp III — Artiklarna 2, 3a, 3b, 80 och 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Principen om god förvaltningssed — Omsorgsplikt — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

100

2016/C 048/117

Mål F-45/15: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 9 december 2015 – Van der Veen mot Europol (Personalmål — Europols personal — Tillfälligt anställd — Beslut 2009/371/RIF — Europols vägran att ingå avtal om tillsvidareanställning — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning)

101

2016/C 048/118

Mål F-144/15: Talan väckt den 23 november 2015 – ZZ mot Easa

102

2016/C 048/119

Mål F-30/15: Personaldomstolens beslut av den 17 december 20015 – Diamantopoulos mot SEAE

102

2016/C 048/120

Mål F-58/15: Personaldomstolens beslut av den 17 december 2015 – FW mot kommissionen

102

2016/C 048/121

Mål F-129/15: Personaldomstolens beslut av den 17 december 2015 – Morin mot kommissionen

102


SV

 

Top