EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:013:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 13, 15 januari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 13

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
15 januari 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 510:a plenarsession den 16–17 september 2015

2016/C 013/1

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om den pågående flyktingkrisen

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 510:a plenarsession den 16–17 september 2015

2016/C 013/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Erfarenheter av småföretagsakter i Förenta staterna och EU: bästa praxis för innovativa åtgärder för små och medelstora företag (yttrande på eget initiativ)

2

2016/C 013/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Familjeföretag i Europa som en källa till förnyad tillväxt och bättre arbetstillfällen (yttrande på eget initiativ)

8

2016/C 013/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om E-hälsa – elektronisk information för en säker användning av läkemedel (yttrande på eget initiativ)

14

2016/C 013/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Statligt stöd till företag: är det ändamålsenligt och effektivt? (yttrande på eget initiativ)

19

2016/C 013/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Ekonomin för det allmänna bästa: en hållbar ekonomisk modell som syftar till social sammanhållning (yttrande på eget initiativ)

26

2016/C 013/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Ett demokratiskt och socialt EMU genom gemenskapsmetoden (yttrande på eget initiativ)

33

2016/C 013/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Principer för effektiva och tillförlitliga välfärdssystem (yttrande på eget initiativ)

40

2016/C 013/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Validering av färdigheter och kvalifikationer som förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande – praktiska synpunkter från det organiserade civila samhället (yttrande på eget initiativ)

49

2016/C 013/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förbättring av resultaten i de nationella systemen för varvad utbildning (yttrande på eget initiativ)

57

2016/C 013/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kampen mot korruption inom EU: Att möta företagens och det civila samhällets farhågor (yttrande på eget initiativ)

63

2016/C 013/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utsikter till en långsiktig, hållbar och smart utveckling inom den europeiska offshoreindustrin och dess förbindelser med EU:s maritima sektorer (yttrande på eget initiativ)

73

2016/C 013/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om De kreativa och kulturella sektorerna – en europeisk tillgång i den globala konkurrensen (yttrande på eget initiativ)

83

2016/C 013/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Programmen för landsbygdsutveckling – första hjälpen eller spirande återhämtning? (yttrande på eget initiativ)

89

2016/C 013/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Betydelsen av handeln med jordbruksprodukter för jordbrukets och landsbygdsekonomins framtida utveckling i EU mot bakgrund av den globala livsmedelstryggheten (yttrande på eget initiativ)

97

2016/C 013/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Social innovation, nätverkssamarbete och digital kommunikation (yttrande på eget initiativ)

104

2016/C 013/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om social dumpning inom den europeiska civila luftfartsindustrin (yttrande på eget initiativ)

110

2016/C 013/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Internetaktivism och det civila samhällets organisationer (yttrande på eget initiativ)

116

2016/C 013/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Översyn av associeringsavtalet mellan EU och Mexiko (yttrande på eget initiativ)

121

2016/C 013/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Jordbruk, landsbygd och hållbar utveckling i länderna inom det östliga partnerskapet (yttrande på eget initiativ)

128

2016/C 013/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om För en ILO-konvention mot könsrelaterat våld på arbetsplatsen (yttrande på eget initiativ)

138

2016/C 013/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Delegerade akter (tilläggsyttrande)

145

2016/C 013/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att bygga upp ett finansiellt ekosystem för den sociala ekonomins företag (förberedande yttrande)

152

2016/C 013/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Digitaliseringens effekter på tjänstesektorn och sysselsättningen i samband med industriell omvandling (förberedande yttrande)

161

2016/C 013/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En integrerad europeisk luftfartspolitik (förberedande yttrande)

169

2016/C 013/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den inre marknaden för internationella godstransporter på väg: social dumpning och cabotage (förberedande yttrande)

176

2016/C 013/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential och Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen

183


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 510:a plenarsession den 16–17 september 2015

2016/C 013/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda [COM(2015) 215 final]

192

2016/C 013/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning) [COM(2015) 294 final – 2015/0133 (COD)]

201

2016/C 013/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier (löpande program) [COM(2015) 177 final – 2015/0093 (COD)]

203


SV

 

Top