EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:392:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 392, 25 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 392

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
25 november 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 392/1

Meddelande från kommissionen – Motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU

1

2015/C 392/2

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 392/4

Eurons växelkurs

5

2015/C 392/5

Tillbakadragande av kommissionens förslag

6

2015/C 392/6

Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användning och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Meddelande till importörer – Import av tonfiskprodukter från Thailand till Europeiska unionen

8

 

Europeiska datatillsynsmannen

2015/C 392/8

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande nr 4/2015 ”Mot en ny digital etik: data, värdighet och teknik”

9

2015/C 392/9

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens andra yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

11


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 392/10

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 392/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

18


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top