Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:383:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 383, 17 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 383

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
17 november 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 509:e plenarsession den 1–2 juli 2015

2015/C 383/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kvinnor och transporter (förberedande yttrande på begäran av kommissionen)

1

2015/C 383/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Miljöpåståenden, sociala påståenden och hälsopåståenden på den inre marknaden (yttrande på eget initiativ)

8

2015/C 383/3

Yttrande från facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna om Idrott och europeiska värderingar (Yttrande på eget initiativ)

14

2015/C 383/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Energilagring: en faktor för integration och energitrygghet (yttrande på eget initiativ)

19

2015/C 383/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Smarta städer som drivkraft för en ny europeisk industripolitik (yttrande på eget initiativ)

24

2015/C 383/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar och dess inverkan på de små och medelstora företagen (yttrande på eget initiativ)

34

2015/C 383/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Målen för tiden efter 2015 i Euromed-regionen (yttrande på eget initiativ)

44

2015/C 383/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utvecklingsfinansiering – det civila samhällets ståndpunkt (yttrande på eget initiativ)

49

2015/C 383/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utvärdering av kommissionens samråd med berörda parter (yttrande på eget initiativ)

57


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 509:e plenarsession den 1–2 juli 2015

2015/C 383/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Grönbok – Att bygga en kapitalmarknadsunion [COM(2015) 63 final]

64

2015/C 383/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Parisprotokollet – en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter 2020 [COM(2015) 81 final]

74

2015/C 383/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik [COM(2015) 80 final], och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Att nå elsammanlänkningsmålet på 10 % – Att rusta Europas elnät för 2020 [COM(2015) 82 final]

84

2015/C 383/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Mot en ny europeisk grannskapspolitik (JOIN(2015) 6 final)

91

2015/C 383/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin [COM(2015) 174 final – 2015/0090 COD]

99

2015/C 383/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 [COM(2015) 180 final – 2015/0096 COD]

100


SV

 

Top