Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 346, 19 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 346

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
19 oktober 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 346/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 346/02

Mål C-296/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 18 juni 2015 – Medisanus d.o.o. mot Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Mål C-341/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 8 juli 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Mål C-360/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 13 juli 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mot X BV

4

2015/C 346/05

Mål C-366/15: Talan väckt den 14 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

5

2015/C 346/06

Mål C-390/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Trybunał Konstytucyjny (Polen) den 20 juli 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Mål C-391/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanien) den 20 juli 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. m.fl. mot Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Mål C-416/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 29 juli 2015 – Selena România Srl mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Mål C-419/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 juli 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG mot Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Mål C-420/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 30 juli 2015 – brottmål mot  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Mål C-437/15 P: Överklagande ingett den 10 augusti 2015 av kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 4 juni 2015 i mål T-222/14, Deluxe Laboratories mot harmoniseringskontoret (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Mål C-455/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28 augusti 2015 – P mot Q

11

2015/C 346/13

Mål C-459/15 P: Överklagande ingett den 28 augusti 2015 av Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 juni 2015 i mål T-459/15, Iranian Offshore Engineering & Construction mot rådet

11

 

Tribunalen

2015/C 346/14

Mål T-446/10: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – Dow AgroSciences och Dintec Agroquímica – Produtos Químicos mot kommissionen (Växtskyddsmedel — Det verksamma ämnet trifluralin — Ej upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG — Förordning (EG) nr 33/2008 — Påskyndat förfarande för bedömning — Uppenbart oriktig bedömning — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

13

2015/C 346/15

Mål T-234/12: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Amitié mot kommissionen (Skiljeavtal — Bidrag — Finansiellt stöd — Uppskov med betalningen — Återkrav av deklarerade kostnader — Skadestånd och ränta — Dröjsmålsränta — Debetnota — Avtalsförpliktelse — Genkäromål)

13

2015/C 346/16

Mål T-503/12: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – Förenade konungariket mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som inte omfattas av finansieringen — Systemet med samlat gårdsstöd — Nyckelkontroller — Kompletterande kontroller)

15

2015/C 346/17

Mål T-564/12: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Ministry of Energy of Iran mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att förhindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Oriktig bedömning — Åsidosättande av grundläggande rättigheter — Proportionalitet)

15

2015/C 346/18

Mål T-577/12: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – NIOC m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Enhet som ingår i staten — Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Motiveringsskyldighet — Uppgift om och val av rättslig grund — Rådets behörighet — Principen om unionsakters förutsebarhet — Begreppet associerad enhet — Uppenbart felaktig bedömning — Rätt till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätt till egendom)

16

2015/C 346/19

Mål T-82/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Panasonic och MT Picture Display mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för katodstrålerör för tv- och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Avtal och samordnade förfaranden rörande priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — Rätten till försvar — Bevis för deltagande i överträdelsen — En enda, fortlöpande överträdelse — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Proportionalitet — Böter — Obegränsad behörighet)

17

2015/C 346/20

Mål T-84/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Samsung SDI m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — En enda, fortlöpande överträdelse — Överträdelsens varaktighet — Samarbete under det administrativa förfarandet — 2006 års meddelande om samarbete — Nedsättning av böterna — Beräkning av böterna — Beaktande av företagens försäljning utifrån leveransort — Beaktande av genomsnittsvärdet för försäljning som registrerats under överträdelsen)

18

2015/C 346/21

Mål T-91/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – LG Electronics mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — En enda, fortlöpande överträdelse — Moderbolagets ansvar för överträdelse som begåtts av ett joint venture — Likabehandling — Metod för beräkning av böter — Beaktande av värdet på försäljning av bildrör via omvandlade produkter — Preskriptionstid — Proportionalitet — Längden på det administrativa förfarandet)

19

2015/C 346/22

Mål T-92/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Philips mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — En enda, fortlöpande överträdelse — Moderbolagets ansvar för överträdelse som begåtts av ett joint venture — Likabehandling — Metod för beräkning av böter — Beaktande av värdet på försäljning av bildrör via omvandlade produkter — Beaktande av genomsnittsvärdet för försäljning som registrerats under överträdelsen — Beaktande av koncernens totala omsättning — Proportionalitet — Längden på det administrativa förfarandet)

20

2015/C 346/23

Mål T-104/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Toshiba mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — Bevis på deltagande i kartellen — En enda, fortlöpande överträdelse — Ansvar för överträdelsen — Gemensam kontroll — Böter — Obegränsad behörighet)

21

2015/C 346/24

Mål T-245/13: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – Förenade kungariket mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från finansiering — Systemet med samlat gårdsstöd — Grundläggande kontroller — Stödkontroller — Artiklarna 51, 53, 73 och 73a i förordning (EG) nr 796/2004)

22

2015/C 346/25

Mål T-346/13: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EFGJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Stödåtgärder för landsbygdsutvecklingen — Miljövänligt jordbruk — Kontrollers lämplighet — Schablonmässig finansiell korrigering)

22

2015/C 346/26

Mål T-525/13: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – H&M Hennes & Mauritz mot harmoniseringskontoret – Yves Saint Laurent (handväskor) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning för handväskor — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel — Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002 — Motiveringsskyldighet)

23

2015/C 346/27

Mål T-526/13: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – H&M Hennes & Mauritz mot harmoniseringskontoret – Yves Saint Laurent (handväskor) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning för handväskor — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel — Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002 — Motiveringsskyldighet)

24

2015/C 346/28

Mål T-714/13: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Gold Crest mot harmoniseringskontoret (MIGHTY BRIGHT) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MIGHTY BRIGHT — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2015/C 346/29

Mål T-168/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Pérez Gutiérrez mot kommissionen (”Utomobligatoriskt ansvar — Folkhälsa — Direktiv 2001/37/EG — Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror — Färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar — Beslut 2003/641/EG — Otillåten användning av bilden av en avliden person — Skada som den avlidna personens änka har lidit”)

25

2015/C 346/30

Mål T-225/14: Tribunalens dom av den 3 september 2015 – iNET24 Holding mot harmoniseringsbyrån (IDIRECT24) (Gemenskapsvarumärken — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket IDIRECT24 — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

26

2015/C 346/31

Mål T-254/14: Tribunalens dom av den 3 september 2015 – Warenhandelszentrum mot harmoniseringskontoret – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket NEW MAX — Det äldre gemenskapsfigurmärket MAX — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2015/C 346/32

Mål T-278/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Dairek Attoumi mot harmoniseringskontoret – Diesel (DIESEL) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning DIESEL — Äldre internationellt ordmärke DIESEL — Skäl för ogiltighet — Användning av ett kännetecken med särskiljningsförmåga — Risk för förväxling — Artikel 25.1 e i förordning (EG) nr 6/2002 — Bevis på faktisk användning — Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet)

28

2015/C 346/33

Mål T-530/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Verein StHD mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av ett svart band) (Gemenskapvarumärke — Ansökan om gemenskapsfigurmärke föreställande ett svart band — Absolut registreringshinder — Avsaknad av särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2015/C 346/34

Mål T-584/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Inditex mot harmoniseringskontoret – Ansell (ZARA) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om upphävande — Gemenskapsordmärket ZARA — Verkligt bruk — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2015/C 346/35

Mål T-660/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 –SV Capital mot ABE (Ekonomisk och monetär politik — Begäran om att det ska inledas en utredning om en påstådd överträdelse av unionsrätten — Beslut av EBA — Beslut av de europeiska tillsynsmyndigheternas överklagandenämnd — Prövning ex officio — Rättsaktens upphovsman saknar behörighet — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — För sent väckt talan — Delvis avvisning)

30

2015/C 346/36

Mål T-344/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 1 september 2015 – Frankrike mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Tillgång till institutionernas handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som franska myndigheter har ingett till kommissionen inom ramen för det förfarande som föreskrivs i direktiv 98/34/EG — Frankrikes bestridande av att tillgång till handlingarna beviljas — Beslut att bevilja tredje man tillgång till handlingarna — Begäran om uppskov med verkställigheten — Brådskande omständigheter — Fumus boni juris — Intresseavvägning)

30

2015/C 346/37

Mål T-367/15: Överklagande ingett den 9 juli 2015 – Renfe-Operadora mot harmoniseringskontoret (AVE)

31

2015/C 346/38

Mål T-472/15 P: Överklagande ingett den 13 augusti 2015 av Europeiska utrikestjänsten (EEAS) av den dom som personaldomstolen meddelade den 3 juni 2015 i mål- F-78/14, Gross mot (EEAS)

32

2015/C 346/39

Mål T-478/15: Talan väckt den 21 augusti 2015 – Rumänien mot kommissionen

33

2015/C 346/40

Mål T-501/15: Talan väckt den 31 augusti 2015 – Nederländerna mot kommissionen

35

2015/C 346/41

Mål T-502/15: Talan väckt den 1 september 2015 – Spanien mot kommissionen

36

 

Personaldomstolen

2015/C 346/42

Mål F-28/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 9 september 2015 – De Loecker mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Personal vid Europeiska utrikestjänsten — Tillfälligt anställd — Delegationschef i tredjeland — Förlorat förtroende — Förflyttning till Europeiska utrikestjänstens säte — Uppsägning i förtid av anställningsavtalet — Uppsägningstid — Skälen till beslutet — Artikel 26 i tjänsteföreskrifterna — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig)

38

2015/C 346/43

Mål F-9/15: Personaldomstolens beslut av den 7 september 2015 – Verhelst mot EMA

38


 


SV

 

Vissa uppgifter i denna utgåva kan inte längre lämnas ut p.g.a. skyddet av personuppgifter. En ny giltig version har därför publicerats.

Top