Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:245:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 245, 27 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 245

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
27 juli 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 245/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 245/02

Mål C-111/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 4 mars 2015 – Občina Gorje mot Republiken Slovenien

2

2015/C 245/03

Mål C-167/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale civile di Roma (Italien) den 13 april 2015 – X mot Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Mål C-168/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Prešov (Slovenien) den 14 april 2015 – Milena Tomášová mot Ministerstvo spravodlivosti SR och Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Mål C-178/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polen) den 20 april 2015 – Alicja Sobczyszyn mot Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Mål C-187/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 24 april 2015 – Joachim Pöpperl mot Land Nordrhein-Westfalen

5

2015/C 245/07

Mål C-194/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italien) den 28 april 2015 – Véronique Baudinet m.fl. mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Mål C-205/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Sibiu (Rumänien) den 30 april 2015 – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov mot Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Mål C-211/15 P: Överklagande ingett den 8 maj 2015 av Orange, tidigare France Télécom, av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 26 februari 2015 i mål T-385/12, Orange mot kommissionen

6

2015/C 245/10

Mål C-213/15 P: Överklagande ingett den 8 maj 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 27 februari 2015 i mål T-188/12, Patrick Breyer mot Europeiska kommissionen

7

2015/C 245/11

Mål C-217/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italien) den 11 maj 2015 – brottmål mot Massimo Orsi

8

2015/C 245/12

Mål C-222/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Pécsi Törvényszék (Ungern) den 15 maj 2015 – Hőszig Kft. mot Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Mål C-228/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Catania (Italien) den 19 maj 2015 – brottmål mot Snezhana Velikova

10

2015/C 245/14

Mål C-233/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā apgabaltiesa (Lettland) den 21 maj 2015 – SIA ”Oniors Bio” mot Valsts ieņēmumu dienests

11

2015/C 245/15

Mål C-241/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 25 maj 2015 – brottmål mot Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Mål C-249/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 28 maj 2015 – Wind 1014 GmbH och Kurt Daell mot Skatteministeriet

12

 

Tribunalen

2015/C 245/17

Mål T-296/12: Tribunalens dom av den 12 juni 2015 – Health Food Manufacturers’ Association m.fl. mot kommissionen (Konsumentskydd — Förordning (EU) nr 432/2012 — Hälsopåståenden om livsmedel — Talan om ogiltigförklaring — Regleringsakt som inte medför genomförandeåtgärder — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Åsidosättande av artiklarna 13 och 28 i förordning (EG) nr 1924/2006 — Principen om god förvaltningssed — Icke-diskriminering — Felaktiga bedömningskriterier — Förordning nr 1924/2006 — Invändning om rättsstridighet — Rätten att yttra sig — Rättssäkerhet — Oskälig övergångsperiod — Förteckning över påståenden under handläggning)

14

2015/C 245/18

Mål T-334/12: Tribunalens dom av den 12 juni 2015 – Plantavis och NEM mot kommissionen och Efsa (Konsumentskydd — Hälsopåståenden om livsmedel — Förordning (EU) nr 432/2012 — Talan om ogiltigförklaring — Regleringsakt som inte medför genomförandeåtgärder — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Invändning om rättsstridighet — Register över hälsopåståenden)

15

2015/C 245/19

Mål T-496/13: Tribunalens dom av den 11 juni 2015 – McCullough mot Cedefop (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som rör tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt och ingående av avtal med anledning av detta — Begäran som syftar till att ge in handlingarna i ett straffrättsligt förfarande — Nekad tillgång — Undantag avseende skyddet för den enskildes privatliv och integritet — Undantaget avseende skyddet för beslutsförfarandet)

16

2015/C 245/20

Mål T-452/14: Tribunalens dom av den 11 juni 2015 – Laboratoires CTRS mot kommissionen (Humanläkemedel — Särläkemedel — Godkännande för försäljning av läkemedlet Cholic Acid FGK (kallat Kolbam) — Terapeutiska indikationer — Ensamrätt på marknaden — Article 8.1 i förordning (EG) nr 141/2000)

17

2015/C 245/21

Mål T-285/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Wirtschaftsvereinigung Stahl m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om justering av yrkandena — Nya omständigheter föreligger inte — Avvisning)

18

2015/C 245/22

Mål T-286/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Röchling Oertl Kunststofftechnik mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

19

2015/C 245/23

Mål T-287/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Schaeffler Technologies mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

19

2015/C 245/24

Mål T-288/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Energiewerke Nord mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

20

2015/C 245/25

Mål T-289/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – H-O-T Servicecenter Nürnberg m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Tysklands åtgärder till stöd för elproduktion från förnybara energikällor och till stöd för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Det slutliga beslutet har antagits efter att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om justering av yrkandena — Inga nya uppgifter — Avvisning)

21

2015/C 245/26

Mål T-294/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Klemme mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om justering av yrkandena — Nya omständigheter föreligger inte — Avvisning)

22

2015/C 245/27

Mål T-295/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Autoneum Germany mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om justering av yrkandena — Nya omständigheter föreligger inte — Avvisning)

23

2015/C 245/28

Mål T-296/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Erbslöh mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

24

2015/C 245/29

Mål T-297/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Walter Klein mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

24

2015/C 245/30

Mål T-298/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Erbslöh Aluminium mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

25

2015/C 245/31

Mål T-300/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Fricopan Back mot kommissionen (Statliga stöd — Åtgärder som Tyskland vidtagit till förmån för el från förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut att inleda det formella granskningsförfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Begäran om att yrkandena ska justeras — Brist på nya uppgifter — Avvisning)

26

2015/C 245/32

Mål T-301/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Michelin Reifenwerke mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

27

2015/C 245/33

Mål T-305/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Vestolit mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

27

2015/C 245/34

Mål T-241/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 2 juni 2015 – Buga mot parlamentet m.fl. (Interimistiskt förfarande — Direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism — Ansökan om interimistiska åtgärder — Uppenbart att talan i huvudsaken ska avvisas — Avvisning)

28

2015/C 245/35

Mål T-168/15: Talan väckt den 1 april 2015 – Republiken Grekland mot kommissionen

29

2015/C 245/36

Mål T-178/15: Talan väckt den 8 april 2015 – Kohrener Landmolkerei och DHG mot kommissionen

30

2015/C 245/37

Mål T-180/15: Talan väckt den 14 april 2015 – Icap m.fl. mot kommissionen

30

2015/C 245/38

Mål T-207/15: Talan väckt den 24 april 2015 – National Iranian Tanker Company mot rådet

32

2015/C 245/39

Mål T-250/15: Talan väckt den 21 maj 2015 – Speciality Drinks mot harmoniseringsbyrån – William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Mål T-251/15: Talan väckt den 14 maj 2015 – Espírito Santo Financial (Portugal) mot ECB

34

2015/C 245/41

Mål T-252/15: Talan väckt den 21 maj 2015 – Ferrovial m.fl. mot kommissionen

35

2015/C 245/42

Mål T-253/15: Talan väckt den 21 maj 2015 – Sociedad General de Aguas de Barcelona mot kommissionen

36

2015/C 245/43

Mål T-254/15: Talan väckt den 18 maj 2015 – Aldi Einkauf mot harmoniseringsbyrån – Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Mål T-256/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Telefónica mot kommissionen

37

2015/C 245/45

Mål T-257/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Arcelormittal Spain Holding mot kommissionen

38

2015/C 245/46

Mål T-258/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Axa Mediterranean Holding mot kommissionen

39

2015/C 245/47

Mål T-261/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Spirig Pharma mot harmoniseringsbyrån (Daylong)

39

2015/C 245/48

Mål T-267/15: Talan väckt den 27 maj 2015 – db Technologies Deutschland mot harmoniseringsbyrån – MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Mål T-268/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Apcoa Parking Holdings mot harmoniseringsbyrån (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Mål T-272/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Apcoa Parking Holdings mot harmoniseringsbyrån (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Mål T-277/15: Talan väckt den 13 maj 2015 – Permapore mot harmoniseringsbyrån – José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins (Terraway)

42

2015/C 245/52

Mål T-289/15: Talan väckt den 2 juni 2015 – Hamas mot rådet

43

2015/C 245/53

Mål T-297/15 P: Överklagande ingett den 8 juni 2015 av Angel Coedo Suárez av den dom som personaldomstolen meddelade den 26 mars 2015 i mål F-38/14, Coedo Suárez mot rådet

44

2015/C 245/54

Mål T-298/15: Talan väckt den 8 juni 2015 – Atlas mot harmoniseringsbyrån (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Mål T-303/15: Talan väckt den 1 juni 2015 – Barqawi mot rådet

45

2015/C 245/56

Mål T-304/15: Talan väckt den 1 juni 2015 – Abdulkarim mot rådet

46

 

Personaldomstolen

2015/C 245/57

Mål F-27/13: Personaldomstolens dom av den 18 juni 2015 – CX mot kommissionen (Personalmål — Disciplinärt förfarande — Roll och behörighet för disciplinnämnden respektive tillsättningsmyndigheten — Disciplinåtgärd — Nedflyttning till lägre lönegrad följd av ett beslut om befordring — Åtgärdens proportionalitet)

47

2015/C 245/58

Mål F-5/14: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 juni 2015 – CX mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Disciplinåtgärd — Avsättning från tjänsten — Underlåtelse att höra den tjänsteman som berörs av tillsättningsmyndigheten — Underlåtelse att iaktta rätten att yttra sig)

47

2015/C 245/59

Mål F-65/14: Personaldomstolens dom av den 9 juni 2015 – EF mot EEAS (Personalmål — Europeiska utrikestjänstens personal — Tjänstemän — Befordringsförfarandet 2013 — Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 — Sökandens invändning mot förteckningen över de tjänstemän som är föreslagna för befordran — Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Minimiperiod på två år i lönegraden — Beräkning av tvåårsperioden — Datum för beslutet om befordran)

48

2015/C 245/60

Mål F-68/15: Talan väckt den 27 april 2015 – ZZ mot Frontex

49

2015/C 245/61

Mål F-70/15: Talan väckt den 28 april 2015 – ZZ mot kommissionen

49

2015/C 245/62

Mål F-71/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – ZZ mot ECDC

50

2015/C 245/63

Mål F-73/15: Talan väckt den 6 maj 2015 – ZZ mot parlamentet

50

2015/C 245/64

Mål F-76/15: Talan väckt den 15 maj 2015 – ZZ mot rådet

51

2015/C 245/65

Mål F-77/15: Talan väckt den 18 maj 2015 – ZZ mot kommissionen

51


SV

 

Top