Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 228, 13 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 228

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
13 juli 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 228/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 228/02

Mål C-22/15: Talan väckt den 19 januari 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

2

2015/C 228/03

Mål C-154/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Spanien) den 1 april 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo mot BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Mål C-169/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Benelux Gerechtshof den 13 april 2015 – Montis Design BV mot Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Mål C-179/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 21 april 2015 – Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Mål C-189/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 april 2015 – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia mot Cassa conguaglio per il settore elettrico m.fl.

5

2015/C 228/07

Mål C-198/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 29 april 2015 – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Mål C-204/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 4 maj 2015 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Mål C-220/15: Talan väckt den 12 maj 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

7

2015/C 228/10

Mål C-224/15 P: Överklagande ingett den 15 maj 2015 av Rose Vision, S.L. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 5 mars 2015 i mål T-45/13, Rose Vision och Seseña mot kommissionen

8

 

Tribunalen

2015/C 228/11

Mål T-259/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Frankrike mot kommissionen (”EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från finansieringen — Stödåtgärder för landsbygdsutveckling — Områden med naturbetingade svårigheter — Schablonmässig finansiell korrigering — Betalningar som verkställts av Frankrike — Djurtäthetskrav — Kontroller på plats — Processrättsliga skyddsregler”)

10

2015/C 228/12

Mål T-327/11: Tribunalens beslut av den 20 maj 2015 – Vinci Energies Schweiz mot harmoniseringsbyrån – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av invändning — Anledning saknas att döma i saken)

11

2015/C 228/13

Mål T-391/12: Tribunalens beslut av den 7 maj 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Adveo Group International (UNITED OFFICE) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallelse av en ansökan om ogiltighetsförklaring — Anleding saknas att döma i saken)

11

2015/C 228/14

Mål T-48/13: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – Out of the blue mot harmoniseringsbyrån – Mombauer (REFLEXX) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av ansökan om gemenskapsvarumärke — Anledning saknas att döma i saken)

12

2015/C 228/15

Mål T-403/13: Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – APRAM mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Sammanhållningsfonden — Förordning (EG) nr 1164/94 — Nedsättning av finansiellt stöd — Kravet på att vara direkt berörd är inte uppfyllt — Avvisning)

13

2015/C 228/16

Mål T-559/14: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – Ackermann Saatzucht m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 511/2014 — Åtgärder rörande användarnas efterlevnad i unionen av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser et le rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning — Avsaknad av individuell påverkan — Avvisning)

13

2015/C 228/17

Mål T-560/14: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 511/2014 — Åtgärder rörande användarnas efterlevnad i unionen av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser et le rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning — Avsaknad av individuell påverkan — Avvisning)

14

2015/C 228/18

Mål T-69/15: Talan väckt den 12 februari 2015 – NK Rosneft m.fl. mot rådet

15

2015/C 228/19

Mål T-106/15: Talan väckt den 25 februari 2015 – Opko Ireland Global Holdings mot harmoniseringsbyrån – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Mål T-136/15: Talan väckt den 20 mars 2015 – Evropaïki Dynamiki mot parlamentet

17

2015/C 228/21

Mål T-164/15: Talan väckt den 31 mars 2015 – European Dynamics Luxembourg SA och Evropaïki Dynamiki mot Europaparlamentet

17

2015/C 228/22

Mål T-165/15: Talan väckt den 7 april 2015 – Ryanair och Airport Marketing Services mot kommissionen

18

2015/C 228/23

Mål T-220/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – Beele Engineering mot harmoniseringsbyrån (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Mål T-222/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – Beele Engineering mot harmoniseringsbyrån (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Mål T-223/15: Talan väckt den 27 april 2015 – Morton’s of Chicago mot harmoniseringsbyrån – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Mål T-225/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – QuaMa Quality Management mot harmoniseringsbyrån – Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Mål T-237/15: Talan väckt den 15 maj 2015 – Łabowicz mot harmoniseringsbyrån – Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Mål T-238/15: Talan väckt den 13 maj 2015 – Novartis mot harmoniseringsbyrån – Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Mål T-244/15: Talan väckt den 15 maj 2015 – Klyuyev mot rådet

23

2015/C 228/30

Mål T-232/11: Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe mot kommissionen

25

2015/C 228/31

Mål T-45/12: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Förenade kungariket mot ECB

25

2015/C 228/32

Mål T-8/13: Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – ClientEarth m.fl. mot kommissionen

25

2015/C 228/33

Mål T-30/13: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – GRE mot harmoniseringsbyrån – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Mål T-93/13: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Förenade kungariket mot ECB

25

2015/C 228/35

Mål T-671/13: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – PAN Europe och Confédération paysanne mot kommissionen

26

2015/C 228/36

Mål T-358/14: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Hoteles Catalonia mot harmoniseringsbyrån – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Mål T-462/14: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – EEB mot kommissionen

26

2015/C 228/38

Mål T-542/14: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (Formen av ett runt sandwichbröd)

26

 

Personaldomstolen

2015/C 228/39

Mål F-78/14: Personaldomstolens dom av den 3 juni 2015 – Gross mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Personal vid Europeiska utrikestjänsten — Tjänstemän — Befordran — Artiklarna 43 och 45.1 i tjänsteföreskrifterna — Jämförelse av kvalifikationerna för samtliga befordringsbara tjänstemän — Tjänstemän som föreslagits av Europeiska utrikestjänsten och tjänstemän som inte föreslagits — Beaktande av betygsrapporter — Endast skriftliga bedömningar)

27

2015/C 228/40

Mål F-128/14: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 3 juni 2015 – Bedin mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Disciplinärt förfarande — Disciplinåtgärd — Disciplinnämndens och tillsättningsmyndighetens respektive funktioner och befogenheter — Bedömning av huruvida anklagelserna är styrkta)

27


SV

 

Top