EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:127:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 127, 20 april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 127

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
20 april 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 127/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 127/02

Mål C-651/13: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 februari 2015 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Lb Group Ltd mot Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i rättegångsreglerna — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

2

2015/C 127/03

Mål C-652/13: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 februari 2015 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale ordinario di Cagliari – Italien) – brottmål mot Mirko Saba (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i rättegångsreglerna — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

3

2015/C 127/04

Mål C-86/14: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 11 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Spanien) – Marta León Medialdea mot Ayuntamiento de Huetor Vega (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Avtal — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — På varandra följande avtal om tidsbegränsad anställning inom den offentliga sektorn — Klausul 3.1 — Begreppet visstidsanställd — Klausul 5.1 — Åtgärder som begränsar missbruk av på varandra följande avtal om tidsbegränsade anställningar eller av sådana anställningsformer — Sanktioner — Visstidsanställning omvandlad till en icke-fast tillsvidareanställning — Rätt till ersättning)

3

2015/C 127/05

Mål C-457/14: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 februari 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Cagliari – Italien) – brottmål mot Claudia Concu och Isabella Melis (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i rättegångsreglerna — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationell lagstiftning — Anpassning av systemet genom att ange samma förfallodatum för alla koncessioner — Nytt anbudsförfarande — Koncessioner som har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna — Begränsning — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

4

2015/C 127/06

Mål C-478/14: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 februari 2015 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale ordinario di Cagliari – Italien) – brottmål mot Roberto Siddu (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i rättegångsreglerna — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

5

2015/C 127/07

Mål C-480/14: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 februari 2015 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Società Sogno di Tolosa Ltd m.fl. mot Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i rättegångsreglerna — Identiska tolkningsfrågor — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

5

2015/C 127/08

Mål C-57/14 P: Överklagande ingett den 4 februari 2014 av Recaro Holding GmbH, tidigare Recaro Beteiligungs-GmbH, av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 21 november 2013 i mål T-524/12, Recaro Holding GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

6

2015/C 127/09

Mål C-320/14 P: Överklagande ingett den 3 juli 2014 av Asos plc av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 29 april 2014 i mål T-647/11, Asos plc mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

6

2015/C 127/10

Mål C-370/14 P: Överklagande ingett den 30 juli 2014 av Argo Group International Holdings Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 20 maj 2014 i mål T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

7

2015/C 127/11

Mål C-594/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 22 december 2014 – Simona Kornhaas mot Thomas Dithmar i egenskap av konkursförvaltare för Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Mål C-2/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 7 januari 2015 – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Mål C-7/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Essen (Tyskland) den 12 januari 2015 – brottmål mot Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Mål C-19/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht München I (Tyskland) den 19 januari 2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. mot Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Mål C-25/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapest Környéki Törvényszék (Ungern) den 21 januari 2015 – Brottmål mot István Balogh

10

2015/C 127/16

Mål C-38/15: Talan väckt den 2 februari 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

10

2015/C 127/17

Mål C-44/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 5 februari 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main mot Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Mål C-82/15 P: Överklagande ingett den 20 februari 2015 av PP Nature-Balance Lizenz GmbH av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 december 2014 i mål T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH mot Europeiska kommissionen

11

2015/C 127/19

Mål C-93/15 P: Överklagande ingett den 25 februari 2015 av Banco Privado Português, SA – i likvidation, och Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA i likvidation av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 12 december 2014 i mål T-487/11, Banco Privado Português och Massa Insolvente do Banco Privado Português mot kommissionen

13

2015/C 127/20

Mål C-94/15 P: Överklagande ingett den 24 februari 2015 av Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 december 2014 i mål T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen mot Europeiska kommissionen

14

2015/C 127/21

Mål C-100/15 P: Överklagande ingett den 26 februari 2015 av Netherlands Maritime Technology Association, tidigare Scheepsbouw Nederland av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 9 december 2015 i mål T-140/13: Netherlands Maritime Technology Association mot Europeiska kommissionen

15

2015/C 127/22

Mål C-124/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 januari 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

16

 

Tribunalen

2015/C 127/23

Mål T-366/11 RENV: Tribunalens dom av den 3 mars 2015 – Bial-Portela mot harmoniseringsbyrån – Isdin (ZEBEXIR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsordmärke ZEBEXIR — Äldre gemenskapsordmärke ZEBINIX — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

17

2015/C 127/24

Mål T-496/11: Tribunalens dom av den 4 mars 2015 – Förenade kungariket mot ECB (Ekonomisk och monetär politik — ECB — Talan om ogiltigförklaring — Regler om tillsyn av Eurosystemet — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till sakprövning — Tillsyn av betalningssystem och system för avveckling av värdepapper — Krav på lokalisering i en medlemsstat inom Eurosystemet för clearingsystem som utnyttjar centrala motparter — ECB:s befogenhet)

18

2015/C 127/25

Mål T-41/12: Tribunalens dom av den 27 februari 2015 – LS Fashion mot harmoniseringsbyrån – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Begäran av registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket L’Wren Scott — Det äldre nationella ordmärket LOREN SCOTT — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

19

2015/C 127/26

Mål T-188/12: Tribunalens dom av den 27 februai 2015 – Breyer mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Inlagor från Republiken Österrike i ett fördragsbrottsmål vid domstolen — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar)

19

2015/C 127/27

Mål T-377/12: Tribunalens dom av den 27 februari 2015 – Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket OLEOSPA — Det äldre Benelux-ordmärket SPA — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2015/C 127/28

Mål T-572/12: Tribunalens dom av den 4 mars 2015 – Nissan Jidosha mot harmoniseringsbyrån (CVTC) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om förnyelse av det figurativa gemenskapsvarumärket CVTC — Delvis förnyelse — Artikel 47 i förordning (EG) nr 207/2009)

21

2015/C 127/29

Mål T-45/13: Tribunalens dom av den 5 mars 2015 – Rose Vision och Seseña mot kommissionen (”Skiljedomsklausul — Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Omkvalificering av talan — Upptagande till sakprövning — Inställelse av betalning — Frist för att tillhandahålla revisionsrapporten — Tillhandahållande av information till tredjeman”)

22

2015/C 127/30

Mål T-227/13: Tribunalens dom av den 27 februari 2015 – Bayer Intellectual Property mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsmärke av ordmärket INTERFACE — Det äldre gemenskapsrättsligha varumärket Interfog — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Produktidentitet — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

22

2015/C 127/31

Mål T-430/13 P: Tribunalens dom av den 27 februari 2015 – EESK mot Achab (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Lön — Utlandstillägg — Naturalisering — Artikel 4.1 a och b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp — Artikel 85 första stycket i tjänsteföreskrifterna)

23

2015/C 127/32

Förenade målen T-492/13 och T-493/13: Tribunalens dom av den 3 mars 2015 – Schmidt Spiele mot harmoniseringsbyrån (figurmärken som återger spelbräden) (Gemenskapsvarumärke — Ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärken av figurmärken som återger spelbräden — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2015/C 127/33

Mål T-543/13: Tribunalens dom av den 4 mars 2015 – Three-N-Products mot harmoniseringsbyrån– Munindra (PRANAYUR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PRANAYUR — Tidigare ordmärket AYUR och tidigare gemenskapsbildmärkena Ayur, Ayur Naturals Herbals och Aanb — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2015/C 127/34

Mål T-558/13: Tribunalens dom av den 4 mars 2015 – FSA mot harmoniseringsbyrån – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket FSA K-FORCE — Det äldre gemenskapsordmärket FORCE-X — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

25

2015/C 127/35

Mål T-106/14: Tribunalens dom av den 27 februari 2015 – Universal Utility International mot harmoniseringsbyrån (Greenworld) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Greenworld — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2015/C 127/36

Mål T-505/14: Tribunalens beslut av den 23 februari 2015 – Seven for all mankind mot harmoniseringsbyrån – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SEVEN FOR ALL MANKIND — Äldre internationella och gemenskapsfigurmärken Seven — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

26

2015/C 127/37

Mål T-812/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 februari 2015 – BPC Lux 2 m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Finanssektorn — Stöd som beviljats inom ramen för en omstrukturering av en bank — Beslut att inte göra några invändningar — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fara i dröjsmål föreligger ej)

27

2015/C 127/38

Mål T-826/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 27 februari 2015 – Spanien mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid förvärv av indirekta andelar i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

28

2015/C 127/39

Mål T-633/14: Talan väckt den 18 augusti 2014 – Monster Energy mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en fredssymbol)

28

2015/C 127/40

Mål T-666/14: Talan väckt den 16 september 2014 – Monster Energy mot harmoniseringsbyrån (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Mål T-789/14: Talan väckt den 28 november 2014 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen mot harmoniseringsbyrån – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Mål T-851/14: Talan väckt den 26 december 2014 – Slovak Telekom mot kommissionen

30

2015/C 127/43

Mål T-47/15: Talan väckt den 2 februari 2015 – Tyskland mot kommissionen

31

2015/C 127/44

Mål T-78/15: Talan väckt den 16 februari 2015 – Mudhook Marketing mot harmoniseringsbyrån (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Mål T-80/15 P: Överklagande ingett den 19 februari 2015 av Luigi Macchia av det beslut som personaldomstolen meddelade den 12 december 2014 i mål F-63/11 RENV, Macchia mot kommissionen

33

2015/C 127/46

Mål T-83/15: Talan väckt den 20 februari 2015 – Swatch mot harmoniseringsbyrån – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Mål T-91/15: Talan väckt den 19 februari 2015 – AEDEC mot kommissionen

34

2015/C 127/48

Mål T-93/15: Talan väckt den 20 februari 2015 – Navitar mot harmoniseringsbyrån – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Mål T-95/15: Talan väckt den 20 februari 2015 – Printeos m.fl. mot kommissionen

36

2015/C 127/50

Mål T-96/15: Talan väckt den 26 februari 2015 – Mozzetti mot harmoniseringsbyrån – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Mål T-97/15: Talan väckt den 26 februari 2015 – Mozzetti mot harmoniseringsbyrån – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Mål T-582/10: Tribunalens beslut av den 18 februari 2015 – Acron et Dorogobuzh mot rådet

39

2015/C 127/53

Mål T-207/14: Tribunalens beslut av den 27 januari 2015 – Aluwerk Hettstedt mot ECHA

39

2015/C 127/54

Mål T-208/14: Tribunalens beslut av den 27 januari 2015 – Richard Anton mot echa

39

 

Personaldomstolen

2015/C 127/55

Mål F-15/15: Talan väckt den 26 januari 2015 – ZZ mot Europeiska kommissionen

40

2015/C 127/56

Mål F-17/15: Talan väckt den 2 februari 2015 – ZZ mot kommissionen

40

2015/C 127/57

Mål F-20/15: Talan väckt den 3 februari 2015 – ZZ mot kommissionen

41

2015/C 127/58

Mål F-21/15: Talan väckt den 5 februari 2015 – ZZ mot Regionkommittén

41

2015/C 127/59

Mål F-22/15: Talan väckt den 6 februari 2015 – ZZ mot parlamentet

42

2015/C 127/60

Mål F-23/15: Talan väckt den 9 februari 2015 – ZZ mot kommissionen

42

2015/C 127/61

Mål F-24/15: Talan väckt den 11 februari 2015 – ZZ mot rådet

43

2015/C 127/62

Mål F-26/15: Talan väckt den 16 februari 2015 – ZZ mot parlamentet

44

2015/C 127/63

Mål F-27/15: Talan väckt den 16 februari 2015 – ZZ m.fl. mot rådet

44


SV

 

Top