Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 72, 28 februari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 72

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
28 februari 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 072/01

Kommissionens yttrande av den 26 februari 2015 om planen för deponering av radioaktivt avfall från anläggningen European Spallation Source Facility (linjäraccelerator) i Lund, Sverige

1

2015/C 072/02

Kommissionens yttrande av den 26 februari 2015 om utkastet till Europeiska centralbankens ändrade förordning om statistik om värdepappersinnehav

3


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 072/03

Inledning av förfarande (Ärende M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 072/04

Eurons växelkurs

6

2015/C 072/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 17 oktober 2014 om ett preliminärt utkast till beslut I ärende AT.39924 – Räntederivat i schweiziska franc (CHF LIBOR) – Föredragande: Nederländerna

7

2015/C 072/06

Förhörsombudets slutrapport – Räntederivat i schweiziska franc (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 21 oktober 2014 (Ärende AT.39924 – Räntederivat i schweiziska franc) (CHF LIBOR) [delgivet med nr C(2014) 7605]

9

2015/C 072/08

Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 17 oktober 2014 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende AT.39924 – Räntederivat i schweiziska franc (Överträdelse av köp/sälj-gap) – Föredragande: Nederländerna

12

2015/C 072/09

Förhörsombudets slutrapport – Räntederivat i schweiziska franc (Överträdelse av köp/sälj-gap) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 21 oktober 2014 (Ärende AT.39924 – Räntederivat i schweiziska franc) (Överträdelse köp/sälj-gap) [delgivet med nr C(2014) 7602]

14

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2015/C 072/11

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

17


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 072/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7302 – Styrolution/Braskem/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

25

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2015/C 072/13

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

26


 

Rättelser

2015/C 072/14

Rättelse till inbjudan att lämna förslag – Riktlinjer – EACEA 03/2015 – Initiativet EU-frivilliga: Tekniskt bistånd till utsändarorganisationer – Kapacitetsuppbyggnad för värdorganisationers humanitära bistånd ( EUT C 17 av den 20.1.2015 )

31


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top