Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 380, 27 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 380

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
27 oktober 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 380/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 380/02

Mål C-372/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Slovakien) den 1 augusti 2014 – Provident Financial s.r.o. mot Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Mål C-398/14: Talan väckt den 20 augusti 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

3

2014/C 380/04

Mål C-402/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Efeteio Athinon (Grekland) den 22 augusti 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia mot Elliniko

4

 

Tribunalen

2014/C 380/05

Mål T-170/08: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – kommissionen mot ID FOS Research (Skiljedomsklausul — Avtal om ekonomiskt stöd till projekt inom området industriell teknik och materialteknik — Återbetalning av en del av de utbetalda beloppen — Dröjsmålsränta)

5

2014/C 380/06

Mål T-425/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Grekland mot kommissionen (Statligt stöd — Grekiska kasinon — System med en enhetlig statlig avgift på 80 procent av inträdesavgifter av olika storlek — Beslut att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel)

5

2014/C 380/07

Mål T-443/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet (Dumpning — Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Frist för antagande av beslut avseende denna status — Omsorgsfull och opartisk granskning — Rätten till försvar — Uppenbart oriktig bedömning — Principen om god förvaltningssed — Bevisbörda — Skada — Fastställande av vinstmarginalen — Definition av den berörda produkten — Gemenskapsindustrin — Orsakssamband)

6

2014/C 380/08

Mål T-444/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet (Subventioner — Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina — Metod — Beräkning av förmånen — Uppenbart oriktig bedömning — Selektivitet — Avskrivningstid — Skattemässigt förmånlig behandling — Utjämningsåtgärder — Skada — Fastställande av vinstmarginalen — Definition av den berörda produkten — Gemenskapsindustrin — Orsakssamband)

7

2014/C 380/09

Mål T-450/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Galileo International Technology mot harmoniseringsbyrån – ESA och kommissionen (GALILEO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GALILEO — De äldre gemenskapsordmärkena GALILEO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling saknas — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Avsaknad av likhet mellan de berörda varorna respektive tjänsterna)

8

2014/C 380/10

Mål T-536/12: Tribunalens beslut av den 11 september 2014 – Aroa Bodegas mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Muga (aroa) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket aroa — Det äldre nationella figurmärket Aro — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Partiellt avslag på ansökan om registrering)

8

2014/C 380/11

Mål T-127/13: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PRO OUTDOOR — Det äldre gemenskapsfigurmärket OUTDOOR garden barbecue camping — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Föremål för tvisten vid överklagandenämnden — Artiklarna 60 och 64.1 i förordning nr 207/2009”)

9

2014/C 380/12

Mål T-185/13: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Continental Wind Partners mot harmoniseringsbyrån – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket CONTINENTAL WIND PARTNERS — Äldre internationella figurmärket Continental — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Delvist avslag på registreringsansökan)

10

2014/C 380/13

Mål T-112/11: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Registrering av en skyddad geografisk beteckning — ”Edam Holland” — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

10

2014/C 380/14

Mål T-113/11: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Registrering av en skyddad geografisk beteckning — ”Gouda Holland” — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

11

2014/C 380/15

Mål T-261/12: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon mot kommissionen (Talan om skadestånd — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Förstärkning av den institutionella kapaciteten vid kommissionen för konkurrensskydd i Republiken Serbien — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

12

2014/C 380/16

Mål T-336/13: Tribunalens beslut av den 2 september 2014 – Borghezio mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Förklaring av Europaparlamentets talman, vid plenarsammanträde, som informerar plenarförsamlingen om att en ledamot av Europaparlamentet uteslutits från sin politiska grupp — Rättsakt mot vilka talan inte kan väckas — Uppenbart att talan inte kan prövas i sak”

12

2014/C 380/17

Mål T-386/13: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Kėdainių rajono Okainių m.fl. mot rådet och kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam jordbrukspolitik — System för direktstöd för jordbrukare — Tillstånd för beviljande av kompletterande nationellt direktstöd i Litauen för år 2012 — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Avvisning — Invändning om rättsstridighet)

13

2014/C 380/18

Mål T-538/13: Tribunalens beslut av den 2 september 2014 – Verein Natura Havel och Vierhaus mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Formell underrättelse som avgetts inom ramen för ett fördragsbrottsförfarande rörande de tyska luftfartsbestämmelsernas förenlighet med unionsrätten — Nekad tillgång — Undantag till skydd för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

14

2014/C 380/19

Mål T-499/14: Talan väckt den 23 juni 2014 – Ertico – Its Europe mot kommissionen

14

2014/C 380/20

Mål T-564/14: Talan väckt den 28 juli 2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen mot harmoniseringsbyrån

15

2014/C 380/21

Mål T-631/14: Talan väckt den 22 augusti 2014 – Roland mot harmoniseringsbyrån – Louboutin (Nyans av färgen röd för skosulor)

16

2014/C 380/22

Mål T-632/14: Talan väckt den 25 augusti 2014 – Intercon mot kommissionen

16

2014/C 380/23

Mål T-638/14: Talan väckt den 26 augusti 2014 – Frinsa del Noroeste mot harmoniseringsbyrån – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Mål T-641/14: Talan väckt den 28 augusti 2014 – Dellmeier mot harmoniseringsbyrån – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Mål T-643/14: Talan väckt den 1 september 2014 – Red Lemon Incorporation mot harmoniseringsbyrån- Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Mål T-647/14: Talan väckt den 2 september 2014 – Infusion Brands mot harmoniseringsbyrån (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Mål T-648/14: Talan väckt den 2 september 2014 – Infusion Brands mot harmoniseringsbyrån (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Mål T-652/14: Talan väckt den 8 september 2014 – AF Steelcase mot harmoniseringsbyrån

21

2014/C 380/29

Mål T-657/14: Talan väckt den 12 september 2014 – Spanien mot kommissionen

22

2014/C 380/30

Mål T-658/14: Talan väckt den 12 september 2014 – Jurašinović mot rådet

23

2014/C 380/31

Mål T-664/14: Talan väckt den 15 september 2014 – Belgien mot kommissionen

24

2014/C 380/32

Mål T-665/14 P: Överklagande ingett den 17 september 2014 av Robert Klar och Francisco Fernandez Fernandez av det beslut som personaldomstolen meddelade den 16 juli 2014 i mål F-114/13 Klar och Fernandez Fernandez mot kommissionen

24

 

Personaldomstolen

2014/C 380/33

Mål F-65/14: Talan väckt den 14 juli 2014 – ZZ mot Europeiska utrikestjänsten

26

2014/C 380/34

Mål F-67/14: Talan väckt den 17 juli 2014 – ZZ mot rådet

26

2014/C 380/35

Mål F-69/14: Talan väckt den 19 juli 2014 – ZZ mot Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

27

2014/C 380/36

Mål F-73/14: Talan väckt den 24 juli 2014 – ZZ mot Europol

27


SV

 

Top