Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:372:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 372, 20 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 372

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
20 oktober 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 372/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 372/02

Mål C-150/14 P: Överklagande ingett den 31 mars 2014 av Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 29 januari 2014 i mål T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Christin Vieweg

2

2014/C 372/03

Mål C-339/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Nürnberg (Tyskland) den 14 juli 2014 – brottmål mot Andreas Wittmann

2

2014/C 372/04

Mål C-342/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 16 juli 2014 – X-Steuerberatungsgesellschaft mot Finanzamt Hannover-Nord

3

2014/C 372/05

Mål C-371/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Hamburg (Tyskland) den 1 augusti 2014 – APEX GmbH Internationale Spedition mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

3

2014/C 372/06

Mål C-375/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale de Frosinone (Italien) den 6 augusti 2014 – brottmål mot Laezza Rosaria

4

2014/C 372/07

Mål C-386/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative d’appel de Versailles (Frankrike) den 13 augusti 2014 – Groupe Steria SCA mot Ministère des finances et des comptes publics

4

2014/C 372/08

Mål C-388/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Köln (Tyskland) den 14 augusti 2014 – Timac Agro Deutschland GmbH mot Finanzamt Sankt Augustin

5

2014/C 372/09

Mål C-389/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (Italien) den 18 augusti 2014 – Esso Italiana srl m.fl. mot Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE m.fl.

5

2014/C 372/10

Mål C-390/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cypern) den 18 augusti 2014 – Astinomikos Diefthindis Larnakas mot Masoud Mehrabipari

7

2014/C 372/11

Mål C-391/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (Italien) den 18 augusti 2014 – Api Raffineria di Ancona SpA mot Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE m.fl.

7

2014/C 372/12

Mål C-392/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 18 augusti 2014 – Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA mot Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE m.fl.

9

2014/C 372/13

Mål C-393/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 18 augusti 2014 – Dalmine SpA mot Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE m.fl.

10

2014/C 372/14

Mål C-394/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amstgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Sandy Siewert mot Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 372/15

Mål C-395/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 augusti 2014 – Vodafone GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

12

 

Tribunalen

2014/C 372/16

Mål T-471/11: Tribunalens dom av den 5 september 2014 – Éditions Odile Jacob mot kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Förlagssektorn — Beslut varigenom en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden under förutsättning att en del av tillgångarna säljs vidare — Beslut att godkänna förvärvaren av de avyttrade tillgångarna — Beslut som antagits efter tribunalens ogiltigförklaring av det ursprungliga beslutet i samma ärende — Berättigat intresse av att få saken prövad — Åsidosättande av artikel 266 FEUF — Åsidosättande av åtagandena enligt det villkorade beslutet om godkännande — Åtskillnad mellan villkor och ålägganden — Principen om förbud mot retroaktiv tillämpning — Bedömning av förvärvarens anbud — Förvärvarens oberoende ställning i förhållande till överlåtaren — Maktmissbruk — Motiveringsskyldighet)

13

2014/C 372/17

Mål T-516/11: Tribunalens dom av den 9 september 2014 – MasterCard m.fl. mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende en undersökning om kostnader och vinster för handlare vid godkännande av olika betalningsmetoder — Handlingar upprättade av tredjeman — Nekad tillgång till handlingar — Undantag avseende skyddet för kommissionens beslutsförfarande — Undantag avseende skyddet för tredje mans affärsintressen)

13

2014/C 372/18

Mål T-218/12: Tribunalens dom av den 10 september 2014 – Micrus Endovascular mot harmoniseringsbyrån – Laboratorios Delta (DELTA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket DELTA — De äldre internationella och nationella figurmärkena DELTA PORTUGAL och firman LABORATORIOS DELTA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

14

2014/C 372/19

Mål T-461/12: Tribunalens dom av den 9 september 2014 – Hansestadt Lübeck mot kommissionen (Statligt stöd — Flygplatsavgifter — Lübecks flygplats — Beslut att inleda förfarandet i artikel 108.2 FEUF — Artikel 107.1 FEUF — Uppenbart oriktig bedömning — Artikel 10 i förordning (EG) nr 659/1999)

15

2014/C 372/20

Mål T-494/12: Tribunalens dom av den 9 september 2014 – Biscuits Poult mot harmoniseringsbyrån – Banketbakkerij Merba (Biscuit) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer en avbruten kaka — Registreringshinder — Särprägel saknas — Artiklarna 4, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002)

16

2014/C 372/21

Mål T-199/13: Tribunalens dom av den 10 september 2014 – DTM Ricambi mot harmoniseringsbyrån – STAR (STAR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket STAR — Det äldre internationella figurmärket STAR LODI — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2014/C 372/22

Mål T-555/14: Talan väckt den 25 juli 2014 – Estland mot kommissionen

17

2014/C 372/23

Mål T-567/14: Talan väckt den 1 augusti 2014 – Group OOD mot harmoniseringsbyrån – Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

18

2014/C 372/24

Mål T-585/14: Talan väckt den 4 augusti 2014 – Slovenien mot kommissionen

19

2014/C 372/25

Mål T-586/14: Talan väckt den 7 augusti 2014 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mot kommissionen

20

2014/C 372/26

Mål T-597/14: Talan väckt den 11 augusti 2014 – Cham och Bena Properties mot rådet

21

2014/C 372/27

Mål T-602/14: Talan väckt den 11 augusti 2014 – Bena Properties mot rådet

22

2014/C 372/28

Mål T-615/14: Talan väckt den 14 augusti 2014 – Fútbol Club Barcelona mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en vapensköld)

22

2014/C 372/29

Mål T-165/14: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – ANKO mot kommissionen och REA

23


SV

 

Top