Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:338:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 338, 27 september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 338

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
27 september 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 338/01

Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för format och innehåll för ansökningar om godkännande eller ändring av ett pediatriskt prövningsprogram, begäran om undantag eller uppskov, kontroll av överensstämmelse samt kriterier för att utvärdera betydande studier (1)

1

2014/C 338/02

Meddelande från kommissionen – Uppdatering av de uppgifter som används för att beräkna de standardbelopp och viten som kommissionen föreslår domstolen inom ramen för överträdelseförfaranden

18


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2014/C 338/03

Rådets beslut av den 25 september 2014 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

21

2014/C 338/04

Rådets beslut av den 25 september 2014 om utnämning och ersättande av ledamöterna i styrelsen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

26

 

Europeiska kommissionen

2014/C 338/05

Eurons växelkurs

27

2014/C 338/06

Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 28 medlemsstaterna från och med den 1 oktober 2014 (Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 [EUT L 140, 30.4.2004, s. 1])

28

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2014/C 338/07

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

29

2014/C 338/08

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

29

2014/C 338/09

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

30

2014/C 338/10

Offentliggörande av en uppdatering av förteckningen över nationella standardiseringsorgan i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering

31


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 338/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7390 – OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

35


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top