Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:226:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 226, 16 juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 226

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
16 juli 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 497:e plenarsession den 25–26 mars 2014

2014/C 226/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Marknadsbaserade instrument för att skapa en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp i EU” (yttrande på eget initiativ)

1

2014/C 226/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De fria yrkenas roll och framtid inom det europeiska civila samhället 2020” (yttrande på eget initiativ)

10

2014/C 226/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Stadgan för europeiska ömsesidiga bolag: det civila samhällets uppfattning, roll och bidrag” (yttrande på eget initiativ)

17

2014/C 226/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De sociala investeringarnas inverkan på sysselsättningen och de offentliga finanserna” (yttrande på eget initiativ)

21


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 497:e plenarsession den 25–26 mars 2014

2014/C 226/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från Europeiska kommissionen – ”Fullbordande av den inre marknaden för el och utnyttjande av offentliga ingrepp på bästa sätt”C(2013) 7243 final

28

2014/C 226/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG”COM(2013) 798 final – 2013/0390 COD

35

2014/C 226/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater”COM(2013) 814 final – 2013/0400 (CNS)

40

2014/C 226/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande”COM(2013) 794 final – 2013/0403 (COD)

43

2014/C 226/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas”COM(2013) 813 final – 2013/0402 (COD)

48

2014/C 226/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Shift2Rail” – COM(2013) 922 final – 2013/0445 (NLE)

54

2014/C 226/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital”COM(2014) 66 final – 2014/0034 (COD)

61

2014/C 226/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden”COM(2013) 821 final – 2013/0407 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden”COM(2013) 822 final – 2013/0408 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder”COM(2013) 824 final – 2013/0409 (COD)”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Arbetet med att främja Europeiska unionens agenda för rättssäkerhetsgarantier för misstänkta eller tilltalade och stärka grunden för det europeiska straffrättsliga området”COM(2013) 820 final

63

2014/C 226/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation”COM(2013) 943 final – 2013/0451 NLE

68

2014/C 226/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning”COM(2014) 4 final – 2014/0033 COD

69

2014/C 226/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem”COM(2014) 5 final – 2014/0032 COD

70


SV

 

Top