Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 177, 11 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 177

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
11 juni 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 495:e plenarsession den 21–22 januari 2014

2014/C 177/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Samverkans- eller deltagarkonsumtion: en modell för hållbar utveckling för 2000-talet” (Yttrande på eget initiativ)

1

2014/C 177/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En strategi mot den svarta ekonomin och odeklarerat arbete” (yttrande på eget initiativ)

9

2014/C 177/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Tillgänglighet – en mänsklig rättighet för personer med funktionsnedsättning” (yttrande på eget initiativ)

15

2014/C 177/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Överkomlighet i fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse: definition, mätredskap, utmaningar, europeiska initiativ” (yttrande på eget initiativ)

24

2014/C 177/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet (EUSAIR)” (förberedande yttrande)

32

2014/C 177/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik”COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar” COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 495:e plenarsession den 21–22 januari 2014

2014/C 177/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal” COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll” COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya psykoaktiva ämnen” COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Naiades II-paketet, som omfattar följande tre dokument: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna”COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG”COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD)”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Transporter av hög kvalitet på inre vattenvägar – Naiades II”COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Nya åtgärder på EU:s inre marknad för teletjänster” som omfattar följande två dokument: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012”COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en inre telekommarknad”COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska högre utbildningen i världen”COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Samrådsmeddelande om hållbar användning av fosfor”COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter”COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart”COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


SV

 

Top