Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 071, 8 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 71

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
8 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 071/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 61, 1.3.2014

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 071/02

Mål C-567/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 5 november 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai mot Raiffeisen Bank Zrt

2

2014/C 071/03

Mål C-573/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 12 november 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Mål C-586/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungern) den 20 november 2013 — Martin Meat Kft. mot Géza Simonfay och Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Mål C-589/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 19 november 2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Mål C-594/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 november 2013 — ”go fair” Zeitarbeit OHG mot Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Mål C-609/13 P: Överklagande ingett den 25 november 2013 av Duravit AG m.fl. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-364/10, Duravit AG m. fl. mot Europeiska kommissionen

4

2014/C 071/08

Mål C-612/13 P: Överklagande ingett den 26 november 2013 av ClientEarth av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-111/11, ClientEarth mot kommissionen

5

2014/C 071/09

Mål C-615/13 P: Överklagande ingett den 27 november 2013 av ClientEarth, Pesticide Action Network (PAN Europe) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

6

2014/C 071/10

Mål C-629/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polen) den 2 december 2013 — Ardaco Invest Sp. z o.o. Adarco Invest sp. z o.o. z w Petrosani w Rumuni Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

6

2014/C 071/11

Mål C-633/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 3 december 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Mål C-645/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 5 december 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito mot Evaristo Méndez Sena m.fl.

7

2014/C 071/13

Mål C-657/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 12 december 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG mot Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Mål C-659/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 13 december 2013 — C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Mål C-664/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā apgabaltiesa (Lettland) den 13 december 2013 — VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija mot Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Mål C-671/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 17 december 2013 — VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas” och Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Mål C-673/13 P: Överklagande ingett den 17 december 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 8 oktober 2013 i mål T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland och Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska kommissionen

10

2014/C 071/18

Mål C-681/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av de Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 23 december 2013 — Diageo Brands BV mot Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Mål C-686/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 27 december 2013 — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Mål C-2/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 januari 2014 — Brottmål mot Thi Bich Ngoc Nguyen och Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Mål C-4/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein oikeus (Finland) den 6 januari 2014 — Christophe Bohez mot Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Mål C-44/14: Talan väckt den 27 januari 2014 — Konungariket Spanien mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

13

 

Tribunalen

2014/C 071/23

Mål T-384/09: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding och SKW Stahl-Metallurgie mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Ansvar för överträdelsen — Motiveringsskyldighet — Böter — Likabehandling — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet — Proportionalitet — Solidariskt ansvar för betalningen av böterna — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

14

2014/C 071/24

Mål T-391/09: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Evonik Degussa och AlzChem mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kalciumkarbid- och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Ansvar för överträdelsen — Böter — Samarbete under det administrativa förfarandet — Försvårande omständigheter — Upprepning av överträdelse — Förmildrande omständigheter — Proportionalitet — Överträdelsens varaktighet — Solidariskt ansvar för betalningen av böterna — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

14

2014/C 071/25

Mål T-395/09: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Gigaset mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Ansvar för överträdelsen — Motiveringsskyldighet — Böter — Överträdelsens varaktighet — Likabehandling — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet — Solidariskt ansvar för betalningen av böterna — 2006 år riktlinjer för beräkning av böter)

15

2014/C 071/26

Mål T-528/09: Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — Hubei Xinyegang Steel mot rådet (Dumpning — Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina — Fastställande av en risk för skada — Artiklarna 3.9 och 9.4 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 3.9 och 9.4 i förordning (EG) nr 1225/2009)

15

2014/C 071/27

Mål T-216/11: Tribunalens dom av den 28 januari 2014 — Progust mot harmoniseringsbyrån — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket IMPERIA — Det äldre gemenskapsfigurmärket IMPERIAL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2014/C 071/28

Mål T-495/11: Tribunalens dom av den 30 januari 2014 — Streng mot harmoniseringsbyrån — Gismondi (PARAMETRICA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket — Det äldre nationella ordmärket parameta — Relativt registreringshinder — Bristande inlämnande av bevisning på processpråket i invändningsförfarandet — Reglerna 19.2, 19.3 och 98.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

17

2014/C 071/29

Mål T-600/11: Tribunalens dom av den 28 januari 2014 — Schuhhaus Dielmann mot harmoniseringsbyrån — Carrera (Carrera panamericana) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering med angivelse av Europeiska gemenskapen av ”Carrera panamericana” — Äldre gemenskapsfigurmärke CARRERA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

17

2014/C 071/30

Mål T-158/12: Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — European Dynamics Belgium m.fl. mot EMA (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av externa tjänster på programvaruområdet — Beslut att placera ett anbud på andra plats vid tilldelning av ett kontrakt enligt kaskadsystem — Tilldelningskriterier — Tillägg av ett tilldelningskriterium som inte angetts i avtalshandlingarna — Utvärdering av ett urvalskriterium i tilldelningsfasen — Insyn)

18

2014/C 071/31

Mål T-221/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Sunrider mot harmoniseringsbyrån — Nannerl (SUN FRESH) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SUN FRESH — Äldre gemenskapsvarumärken, Benelux och nationella ord- och bildmärkena SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH och SUNNYFRESH — Relativt registreringshinder — Bevis för faktisk användning av de äldre varumärkena — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2014/C 071/32

Mål T-513/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — NCL mot harmoniseringsbyrån (NORWEGIAN GETAWAY) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NORWEGIAN GETAWAY — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2014/C 071/33

Mål T-514/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — NCL mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2014/C 071/34

Mål T-551/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Coppenrath-Verlag mot harmoniseringsbyrån — Sembella (Rebella) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsordmärket Rebella — Äldre gemenskapsordmärket SEMBELLA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009)

19

2014/C 071/35

Mål T-47/13: Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald mot harmoniseringsbyrån — Vieweg (goldstück) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket goldstück — Det äldre gemenskapsordmärket GOLDSTEIG — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 071/36

Mål T-68/13: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Novartis mot harmoniseringsbyrån (CARE TO CARE) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CARE TO CARE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 071/37

Mål T-174/13 P: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Kommissionen mot BO (Överklagande — Personalmål — Kontraktsanställda — Social trygghet — Ersättning för transportkostnader — Transportkostnader av språkskäl — Artikel 19.2 i de gemensamma reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna — Punkt 2.5 i kapitel 12 i avdelning II i de allmänna genomförandebestämmelserna för återbetalning av sjukvårdskostnader)

20

2014/C 071/38

Mål T-134/12: Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd — Avtal om unionens finansiering av forskning och utveckling — Invändning om rättegångshinder — Yrkandena har inte ändrats — Avvisning)

21

2014/C 071/39

Förenade målen T-116/13 P och T-117/13 P: Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Lebedef mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Rapport om karriärutveckling — Bedömningsförfarandet för åren 2008 och 2009 — Befrielse från tjänsteutövning för fackliga ändamål under hälften av arbetstiden — Utvecklingsrapport som omfattar de uppgifter som utövats inom tjänsteenheten — Utsedd för facklig verksamhet — Talan i första instans avvisad, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak — Överklagandet ogillat, eftersom det var uppenbart att det i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundat)

21

2014/C 071/40

Mål T-303/13: Tribunalens beslut av den 14 januari 2014 — Miettinen mot rådet (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Yttrande från rådets rättstjänst — Nekad tillgång — Handlingen har lämnats ut efter det att talan väckts — Tvisteföremålet har förfallit — Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte — Anledning saknas att döma i saken)

22

2014/C 071/41

Mål T-650/13: Talan väckt den 4 december 2013 — Lomnici mot parlamentet

22

2014/C 071/42

Mål T-677/13: Talan väckt den 19 december 2013 — Axa Versicherung mot kommissionen

22

2014/C 071/43

Mål T-717/13: Talan väckt den 27 december 2013 — Chair Entertainment Group mot harmoniseringsbyrån (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Mål T-718/13: Talan väckt den 27 december 2013 — The Directv Group mot harmoniseringsbyrån — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Mål T-720/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Gat Microencapsulation mot harmoniseringsbyrån — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Mål T-8/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it …)

25

2014/C 071/47

Mål T-9/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Mål T-13/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Ungern mot kommissionen

25

2014/C 071/49

Mål T-14/14: Talan väckt den 6 januari 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet

26

2014/C 071/50

Mål T-45/14: Talan väckt den 20 januari 2014 — HTTS och Bateni mot rådet

27

2014/C 071/51

Mål T-54/14: Talan väckt den 23 januari 2014 — Goldfish m.fl. mot kommissionen

28

2014/C 071/52

Mål T-136/13: Tribunalens beslut av den 14 januari 2014 — Hanwha SolarOne m.fl. mot parlamentet m.fl.

28

2014/C 071/53

Mål T-555/13: Tribunalens beslut av den 10 januari 2014 — MHCS mot Harmoniseringsbyrån — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Personaldomstolen

2014/C 071/54

Mål F-60/09 RENV: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 — Birkhoff mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Återförvisning till tribunalen efter upphävande — Lön — Familjetillägg — Barntillägg — Barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle — Begäran om förlängd utbetalning av tillägg)

29

2014/C 071/55

Mål F-15/10: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2013 — Andres m.fl. mot ECB (Personalmål — ECB:s personal — Reform av försäkringssystemet — Frysning av pensionsplanen — Genomförande av pensionssystemet — Samråd med övervakningskommittén — Samråd med personalkommittén — Samråd med ECB:s allmänna råd — Samråd med ECB-rådet — Översyn av pensionsplanen vart tredje år — Åsidosättande av anställningsvillkoren — Uppenbart oriktig bedömning — Proportionalitetsprincipen — Förvärvade rättigheter — Rättssäkerhetsprincipen och principen om förutsägbarhet — Upplysningsplikt)

29

2014/C 071/56

Mål F-92/11: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16.9.2013 — Faita mot EESK (Personalmål — Mobbning — Begäran om bistånd — Skäl till ett beslut)

30

2014/C 071/57

Mål F-124/11: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 september 2013 — Possanzini mot Frontex (Personalmål — Personal vid Frontex — Tillfälligt anställd — Karriärutvecklingsrapport innehållande negativa omdömen från den kontrasignerande tjänstemannen som den berörde inte fått ta del av — Beslut att inte förnya ett tidsbegränsat avtal — Beslut grundat på den kontrasignerande tjänstemannens utlåtande — Rätten till försvar — Åsidosättande — Tvist av ekonomisk art — Obegränsad behörighet)

30

2014/C 071/58

Förenade målen F-20/12 och F-43/12: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 16 september 2013 — Wurster mot EIGE (Personalmål — Personal vid EIGE — Tillfälligt anställd — Förfarande för utvärdering av ledaregenskaperna hos anställda vid EIGE som nyligen tillträtt en chefstjänst på mellannivå — Omplacering till en tjänst utan chefsansvar — Rätten att höras — Lagens tillämpningsområde — Prövning ex officio — Personaldomstolens ändring av skälen ex officio)

31

2014/C 071/59

Mål F-23/12 och F-30/12: Personaldomstolens dom av den 16 september 2013 — Glantenay m.fl.. mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 — Meritbedömning — Bortsållning av sökande utan konkret granskning av deras examensbevis och yrkeserfarenhet)

31

2014/C 071/60

Mål F-38/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30.9.2013 — BP mot FRA (Personalmål — Anställda vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter — Kontraktsanställd — Beslut att inte förnya ett tidsbestämt anställningskontrakt så att det gäller tills vidare — Omplacering till en annan tjänst under den tid som återstår av anställningskontraktet — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

32

2014/C 071/61

Mål F-46/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 — Höpcke mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/(111/10 — Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande — Anvisningar om att skriva en text av minimal längd — Underlåtenhet)

32

2014/C 071/62

Mål F-52/12: Personaldomstolens dom av den 7 november 2013 — Cortivo mot Europaparlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Korrigeringskoefficient — Bosättningsmedlemsstat — Begrepp — Stadigvarande bosättning — Bosättning i två medlemsstater — Bestyrkande handlingar — Berättigade förväntningar)

32

2014/C 071/63

Förenade målen F-72/12 och F-10/13: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 — Roulet mot kommissionen (Personalmål — Lön — Artikel 66 i tjänsteföreskrifterna — Tidigare tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 — Rekrytering som tjänsteman i lönegrad AD 6 — Utbetalning av lön motsvarande lönen för en tjänsteman i lönegrad AD 12 — Uppenbart fel — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna)

33

2014/C 071/64

Mål F-84/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 — CN mot rådet (Persomalmål — Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna — Invaliditetskommitté — Medicinsk redogörelse — Medicinska uppgifter av psykiatrisk eller psykologisk art — Medicinsk sekretess — Tillgång — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

33

2014/C 071/65

Mål F-113/12: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Balionyte-Merle mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 — Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande — Bedömning av de sökandes allmänna kompetenser — Bedömning av de sökandes prestationer vid proven i utvärderingscentrumet — Konsekvens mellan de poängtal som tilldelats sökanden och kommentarerna i kompetenspasset)

34

2014/C 071/66

Mål F-122/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 — Arguelles Arias mot rådet (Personalmål — Kontraktsanställd — Avtal om tillsvidareanställning — Uppsägning — Intyg om säkerhetsprövning krävs för den tjänst som innehades — Den nationella säkerhetsmyndigheten har beslutat att inte utfärda intyg — Beslutet har ändrats av överklagandeorganet — Den nationella säkerhetsmyndighetens och överklagandeorganets slutsatser är inte bindande för anställningsmyndigheten)

34

2014/C 071/67

Mål F-60/09 DEP: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 december 2013 — Brikhoff mot kommissionen (Personalmål — Förfarande — Fastställande av rättegångskostnader — Anledning saknas att döma i saken)

34

2014/C 071/68

Mål F-49/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 2 december 2013 — Pachtitis mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/77/06 — Tillgång till handlingar — Begäran om tillgång till svaren på frågorna i tillträdesproven — Ogiltigförklaring av provresultaten — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Anledning saknas att döma i saken)

35

2014/C 071/69

Mål F-127/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd — Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter — Dessa båda ansökningar är ej identiska — Talan har väckts för sent)

35

2014/C 071/70

Mål F-133/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar för unionen — Skadestånd för en skrivelse om sökandens rättegångskostnader som skickats från institutionen till sökandens advokat — Uppenbart att talan delvis ska avvisas och delvis är ogrundad — Artikel 94 i rättegångsreglerna)

35

2014/C 071/71

Mål F-145/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd — Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter — Dessa båda ansökningar är ej identiska — Talan har väckts för sent)

36

2014/C 071/72

Mål F-47/13: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12.12.2013 — Debaty mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2012 — Beslut att inte befordra sökanden — Övergång mellan institutioner under det befordringsförfarande som föregick det befordringsförfarande under vilket ett eventuellt beslut skulle ha trätt i kraft — Behörig institution för att bestämma om befordran av den tjänsteman som flyttat)

36

2014/C 071/73

Mål F-134/12: Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 — Loescher mot Rådet

36

2014/C 071/74

Mål F-136/12: Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 — Carpenito mot rådet

37

2014/C 071/75

Mål F-49/13: Personaldomstolens beslut av den 23.10.2013 — Moragrega Arroyo mot rådet

37


SV

 

Top