Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:038:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 038, 8 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.038.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 38

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
8 februari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/1

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/2

Eurons växelkurs

2

 

Europeiska datatillsynsmannen

2014/C 038/3

Motivering till Europeiska datatillsynsmannens yttrande om Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om en europeisk byrå för samarbete och utbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

3

2014/C 038/4

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande för montering av fordonsbaserade e-callsystem och ändring av direktiv 2007/46/EG

8

2014/C 038/5

Sammanfattning av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

11

2014/C 038/6

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

12

2014/C 038/7

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2006/48/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG, och till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

14

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2014/C 038/8

Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 13 )

16


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/9

Offentliggörande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut – Sammanfattning av beslutet om att införa extraordinära åtgärder för Nova Ljubljanska banka d.d. den 18 December 2013

25

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

27


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top