Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 024, 25 januari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.024.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 24

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
25 januari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 024/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 15, 18.1.2014

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 024/02

Mål C-523/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundessozialgericht (Tyskland) den 3 oktober 2013 — Walter Larcher mot Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Mål C-548/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanien) den 24 oktober 2013 — Caixabank S.A. mot Francisco Javier Brenes Jiménez och Andrea Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Mål C-549/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vergabekammer Arnsberg (Tyskland) den 22 oktober 2013 — Bundesdruckerei GmbH mot Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Mål C-552/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso Administrativo no 6 de Bilbao (Spanien) den 25 oktober 2013 — Grupo Hospitalario Quirón S.A. mot Departemento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Mål C-556/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 28 oktober 2013 — UAB ”Litaksa” mot ”BTA Insurance Company” SE

3

2014/C 024/07

Mål C-560/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 30 oktober 2013 — Finanzamt Ulm mot Ingeborg Wagner- Raith, i egenskap av arvinge efter Maria Schweier

4

2014/C 024/08

Mål C-563/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 30 oktober 2013 — UPC DTH mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

4

2014/C 024/09

Mål C-570/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av (Österrike) den 6 november 2013 — Verwaltungsgerichtshof mot Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Mål C-571/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichthof (Tyskland) den 7 november 2013 — Annegret Weitkämper-Krug mot NRW Bank

6

2014/C 024/11

Mål C-572/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av cour d’appel (Belgien) den 8 november 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL mot Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Mål C-576/13: Talan väckt den 14 november 2013 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

7

2014/C 024/13

Mål C-578/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Kiel (Tyskland) den 15 november 2013 — Hans-Jürgen Kickler m.fl. mot Republiken Grekland

7

2014/C 024/14

Mål C-579/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 15 november 2013 — P. mot Commissie Sociale Zekerheid Breda och S. mot College van Burgemeester och Wethouders van de gemeente Amstelveen

8

2014/C 024/15

Mål C-581/13 P: Överklagande ingett den 15 november 2013 av Intra-Presse av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-448/11, Golden Balls Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

8

2014/C 024/16

Mål C-582/13 P: Överklagande ingett den 15 november 2013 av Intra-Presse av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-437/11, Golden Balls Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

9

2014/C 024/17

Mål C-583/13 P: Överklagande ingett den 15 november 2013 av Deutsche Bahn m.fl. mot den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 6 september 2013 i de förenade målen T-289/11, T-290/11 och T-521/11, Deutsche Bahn AG m.fl. mot Europeiska kommissionen

9

2014/C 024/18

Mål C-588/13 P: Överklagande ingett den 20 november 2013 av Telefónica S.A. av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 9 september 2013 i mål T-430/11, Telefónica mot kommissionen

10

2014/C 024/19

Mål C-590/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 20 november 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl mot Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Mål C-591/13: Talan väckt den 20 november 2013 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

11

2014/C 024/21

Mål C-598/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 22 november 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani mot Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Mål C-599/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 22 november 2013 — Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Mål C-603/13 P: Överklagande ingett den 22 november 2013 av Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-462/07: Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA mot Europeiska kommissionen

12

2014/C 024/24

Mål C-604/13 P: Överklagande ingett den 25 november 2013 av Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mot den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen

13

2014/C 024/25

Mål C-608/13 P: Överklagande ingett den 25 november 2013 av Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-497/07, CEPSA mot kommissionen

13

2014/C 024/26

Mål C-614/13 P: Överklagande ingett den 27 november 2013 av Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-378/10, Masco Corp. and Others mot Europeiska kommissionen

14

2014/C 024/27

Mål C-616/13 P: Överklagande ingett den 27 november 2013 av Productos Asfálticos (Proas) av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-495/07 Proas mot kommissionen

15

2014/C 024/28

Mål C-617/13 P: Överklagande ingett den 27 november 2013 av Repsol Lubricantes y Especialidades m.fl. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades m.fl. mot kommissionen

16

2014/C 024/29

Mål C-622/13 P: Överklagande ingett den 27 november 2013 av Castel Frères SAS av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

16

 

Tribunalen

2014/C 024/30

Mål T-394/10: Tribunalens dom av den 5 december 2013 — Grebenshikova mot harmoniseringsbyrån — Volvo Trademark (SOLVO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket SOLVO — Det äldre gemenskapsordmärket VOLVO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/209)

18

2014/C 024/31

Mål T-107/11 P: Tribunalens dom av den 4 december 2013 — ETF mot Schuerings (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Tillsvidareanställning — Beslut om uppsägning — Personaldomstolens behörighet — Artiklarna 2 och 47 i anställningsvillkoren — Omsorgsplikt — Begreppet i tjänstens intresse — Förbud att döma utöver vad som har yrkats — Rätten till försvar)

18

2014/C 024/32

Mål T-108/11 P: Tribunalens dom av den 4 december 2013 — ETF mot Michel (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Tillsvidareanställning — Beslut om uppsägning — Personaldomstolens behörighet — Artiklarna 2 och 47 i anställningsvillkoren för övriga anställda — Omsorgsplikt — Begreppet tjänstens intresse — Förbud mot att döma utöver vad som yrkats av parterna — Rätten till försvar)

19

2014/C 024/33

Mål T-573/11: Tribunalens dom av den 3 december 2013 — JAS Jet Air Service France (JAS) mot kommissionen (Tullunion — Import av blå jeansbyxor — Bedrägeri — Uppbörd av importtullar i efterhand — Artikel 12 i förordning (EEG) nummer 1430/79 — Artikel 239 i tullkodexen — Begäran om eftergift av importtullar — Förekomst av en särskild situation — Klausul för skälighetsbedömning — Beslut från kommissionen)

19

2014/C 024/34

Mål T-4/12: Tribunalens dom av den 5 december 2013 — Olive Line International mot harmoniseringsbyrån — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Figurmärket Maestro de Oliva — Det äldre nationella ordmärket MAESTRO — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b och artikel 15.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 024/35

Mål T-361/12: Tribunalens dom av den 6 december 2013 — Premiere Polish mot harmoniseringsbyrån — Donau Kanol (ECOFORCE) (”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ECOFORCE — Äldre gemenskapsfigurmärke ECO FORTE — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”)

20

2014/C 024/36

Mål T-428/12: Tribunalens dom av den 6 december 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mot harmoniseringsbyrån (VALORES DE FUTURO) (”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VALORES DE FUTURO — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009”)

20

2014/C 024/37

Mål T-483/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 27 november 2013 — Oikonomopoulos mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Utredning utförd av Olaf — Skadeståndstalan — Ekonomisk och ideell skada som sökanden påstås ha lidit — Ansökan om interimistiska åtgärder — Avvisning — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

21

2014/C 024/38

Mål T-529/13: Talan väckt den 27 september 2013 — Izsák och Dabis mot kommissionen

21

2014/C 024/39

Mål T-554/13: Talan väckt den 16 oktober 2013 — Ungern mot kommissionen

22

2014/C 024/40

Mål T-558/13: Talan väckt den 24 oktober 2013 — FSA mot harmoniseringsbyrån — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Mål T-559/13: Talan väckt den 25 oktober 2013 — Giovanni Cosmetics mot harmoniseringsbyrån — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Mål T-567/13: Talan väckt den 29 oktober 2013 — Sharp mot harmoniseringsbyrån (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Mål T-568/13: Talan väckt den 28 oktober 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Cafe' do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Mål T-569/13: Talan väckt den 28 oktober 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Mål T-576/13: Talan väckt den 30 oktober 2013 — Verus mot harmoniseringsbyrån — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Mål T-577/13: Talan väckt den 30 oktober 2013 — Zehnder mot Harmoniseringsbyrån — UAB ”Almalva” (komfovent)

26

2014/C 024/47

Mål T-581/13: Talan väckt den 4 november 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club mot harmoniseringsbyrån — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Mål T-585/13: Talan väckt den 8 november 2013 — H.P. Gauff Ingenieure mot harmoniseringsbyrån– Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Mål T-586/13: Talan väckt den 8 november 2013 — H.P. Gauff Ingenieure mot harmoniseringsbyrån — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Mål T-587/13: Talan väckt den 4 november 2013 — Schwerdt mot harmoniseringsbyrån — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Mål T-588/13: Talan väckt den 7 november 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll mot harmoniseringsbyrån — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Mål T-592/13: Talan väckt den 11 november 2013 — Ratioparts-Ersatzteile mot harmoniseringsbyrån — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Mål T-594/13: Talan väckt den 14 november 2013 — Sanctuary Brands mot harmoniseringsbyrån — Richter International (TAYLORBIRD)

29

2014/C 024/54

Mål T-597/13: Talan väckt den 18 november 2013 — Calida mot harmoniseringsbyrån — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Mål T-598/13: Talan väckt den 15 november 2013 — Sanctuary Brands mot harmoniseringsbyrån — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Mål T-601/13: Talan väckt den 12 november 2013 — Wilo mot harmoniseringsbyrån (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Mål T-603/13: Talan väckt den 14 november 2013 — Léon van Parys mot kommissionen

31

2014/C 024/58

Mål T-604/13: Talan väckt den 20 november 2013 — Levi Strauss mot harmoniseringsbyrån — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Mål T-605/13: Talan väckt den 21 november 2013 — Alma — The Soul of Italian Wine mot harmoniseringsbyrån — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

32

2014/C 024/60

Mål T-608/13: Talan väckt den 22 november 2013 — easyGroup IP Licensing mot harmoniseringsbyrån — TUI (easyAir-tours)

33

2014/C 024/61

Mål T-609/13: Talan väckt den 22 november 2013 — BlackRock mot harmoniseringsbyrån (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

33

2014/C 024/62

Mål T-610/13: Talan väckt den 21 november 2013 — Ecolab USA mot harmoniseringsbyrån (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Mål T-611/13: Talan väckt den 21 november 2013 — Australian Gold mot harmoniseringsbyrån — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Mål T-615/13: Talan väckt den 20 november 2013 — AIC mot harmoniseringsbyrån — ACV Manufacturing (Heat exchangers)

34

2014/C 024/65

Mål T-616/13: Talan väckt den 20 november 2013 — AIC mot harmoniseringsbyrån, ACV Manufacturing (Insatser till värmeväxlare)

35

2014/C 024/66

Mål T-617/13: Talan väckt den 20 november 2013 — AIC mot harmoniseringsbyrån — ACV Manufacturing (Insatser till värmeväxlare)

35

2014/C 024/67

Mål T-619/13 P: Överklagande ingett den 26 november 2013 av Carla Faita av den dom som personaldomstolen meddelade den 16 september 2013 i mål F-92/11, Faita mot EESK

36

2014/C 024/68

Mål T-620/13: Talan väckt den 22 november 2013 — Marchi Industriale mot ECHA

36

2014/C 024/69

Mål T-623/13: Talan väckt den 27 november 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España mot kommissionen

37

2014/C 024/70

Mål T-644/13: Talan väckt den 4 december 2013 — Serco Belgium mot kommissionen

37

 

Personaldomstolen

2014/C 024/71

Mål F-36/13: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 3 december 2013 — CT mot Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Personalmål — Tillfälligt anställd — Tillsvidareanställning — Uppsägning — Skadlig inverkan på tjänstens anseende — Förtroendebandet brutet)

39

2014/C 024/72

Mål F-88/13: Talan väckt den 17 september 2013 — ZZ mot REA

39

2014/C 024/73

Mål F-89/13: Talan väckt den 18 september 2013 — ZZ mot kommissionen

39

2014/C 024/74

Mål F-90/13: Talan väckt den 18 september 2013 — ZZ mot Kommissionen

40

2014/C 024/75

Mål F-102/13: Talan väckt den 9 oktober 2013 — ZZ mot kommissionen

40

2014/C 024/76

Mål F-107/13: Talan väckt den 25 oktober 2013 — ZZ mot kommissionen

41

2014/C 024/77

Mål F-108/13: Talan väckt den 28 oktober 2013 — ZZ mot rådet

41

2014/C 024/78

Mål F-110/13: Talan väckt den 11 november 2013 — ZZ mot kommissionen

41


SV

 

Top