EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:014:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 014, 18 januari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.014.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 14

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
18 januari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 014/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7028 – CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup) (1)

1

2014/C 014/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) (1)

1

2014/C 014/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7080 – Dimension Data/Nextiraone Assets) (1)

2

2014/C 014/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

3

2014/C 014/05

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

4


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2014/C 014/06

Europeiska centralbankens yttrande av den 10 oktober 2013 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (CON/2013/72)

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 014/07

Eurons växelkurs

8

2014/C 014/08

Kommissionens meddelande om genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (Offentliggörande av titlar på och referenser till gemenskapsspecifikationer enligt förordningen)  (1)

9

 

Revisionsrätten

2014/C 014/09

Särskild rapport nr 15/2013 Har komponenten Life Miljö i Lifeprogrammet varit ändamålsenlig?

10

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2014/C 014/10

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (1)

11

2014/C 014/11

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (1)

12


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 014/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV) (1)

13


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV

 

Top