Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 336, 16 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.336.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 336

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
16 november 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 336/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 325, 9.11.2013

1

 

Domstolen

2013/C 336/02

En ny ledamot i domstolen har avlagt ed

2

2013/C 336/03

Val av ordförande på avdelningarna med tre domare

2

2013/C 336/04

Beslut fattade av domstolen vid sammanträde den 8 oktober 2013

2

2013/C 336/05

Listor för att fastställa domstolens sammansättningar

3

2013/C 336/06

Beslut fattat av domstolen vid sammanträde den 24 september 2013

3

2013/C 336/07

Den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 107 i domstolens rättegångsregler

4

2013/C 336/08

Den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 193 i domstolens rättegångsregler

4

2013/C 336/09

Utnämning av förste generaladvokat

4

2013/C 336/10

Ny domare i personaldomstolen har avlagt ed

4


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 336/11

Mål C-15/12 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 september 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Dumpning — Förordning (EG) nr 826/2009 — Import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Kina — Förordning (EG) nr 384/96 — Artikel 2.10 b — Rättvis jämförelse — Artikel 11.9 — Partiell interimsöversyn — Skyldighet att tillämpa samma jämförelsemetod som vid undersökningen som ledde till införandet av tullen — Förändrade omständigheter)

5

2013/C 336/12

Mål C-64/13 P: Överklagande ingett den 7 februari 2013 av H-Holding AG av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 27 november 2012 i mål T-672/11, H-Holding AG mot Europaparlamentet

5

2013/C 336/13

Mål C-342/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Törvényszék (Ungern) den 24 juni 2013 — Sebestyén Katalin mot Kövári Zsolt m.fl.

5

2013/C 336/14

Mål C-424/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 25 juli 2013 — Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten

6

2013/C 336/15

Mål C-433/13: Talan väckt den 31 juli 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

6

2013/C 336/16

Mål C-464/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 27 augusti 2013 — Europäische Schule München mot Silvana Oberto

7

2013/C 336/17

Mål C-465/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbetsgericht (Tyskland) den 27 augusti 2013 — Europäische Schule München mot Barbara O'Leary

7

2013/C 336/18

Mål C-467/13 P: Överklagande ingett den 27 augusti 2013 av Industries Chimiques du Fluor (ICF) av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 18 juni 2013 i mål T-406/08, ICF mot kommissionen

8

2013/C 336/19

Mål C-472/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tyskland) den 2 september 2013 — Ande Lawrence Shepherd mot Förbundsrepubliken Tyskland

9

2013/C 336/20

Mål C-473/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 september 2013 — Adala Bero

10

2013/C 336/21

Mål C-474/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 september 2013 — Thi Ly Pham

10

2013/C 336/22

Mål C-478/13: Talan väckt den 6 september 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

10

2013/C 336/23

Mål C-509/13 P: Överklagande ingett den 24 september 2013 av Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 11 juli 2013 i mål T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

11

2013/C 336/24

Mål C-513/13 P: Överklagande ingett den 25 september 2013 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 11 juli 2013 i mål T-358/08, Spanien mot kommissionen

11

 

Tribunalen

2013/C 336/25

Mål T-462/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Galp Energía España m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den spanska marknaden för penetrationsbitumen — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Årliga avtal om uppdelning av marknaden och samordning av priser — Bevis för deltagande i den konkurrensbegränsande samverkan — Beräkning av bötesbeloppet)

13

2013/C 336/26

Mål T-482/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Nynäs Peroleum och Nynas Petróleo mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Spanska marknaden för penetrationsbitumen — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Årliga avtal om uppdelning av marknaden och samordning av priser — Bevis för deltagande i överträdelsen — Beräkning av bötesbeloppet)

13

2013/C 336/27

Mål T-495/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — PROAS mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Spanska marknaden för penetrationsbitumen — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Årliga avtal om uppdelning av marknaden och samordning av priser — Översättning av meddelandet om invändningar — Beräkning av bötesbeloppet — Rimlig tidsfrist — Rättskraft)

14

2013/C 336/28

Mål T-496/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Repsol Lubricantes y Especialidades m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Spanska marknaden för penetrationsbitumen — Årliga avtal om uppdelning av marknaden och samordning av priser — Rätten till försvar — Ansvar för överträdelsen — Principen om individuella påföljder och sanktionsåtgärder — Beräkning av bötesbeloppet — Rättskraft)

14

2013/C 336/29

Mål T-497/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — CEPSA mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Spanska marknaden för penetrationsbitumen — Årliga avtal om uppdelning av marknaden och samordning av priser — Översättning av meddelandet om invändningar — Ansvar för överträdelsen — Skälig tidsfrist — Principen om opartiskhet — Beräkning av bötesbeloppet — Rättskraft)

15

2013/C 336/30

Mål T-338/09: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Müller-Boré & Partner mot harmoniseringsbyrån — Popp m.fl. (MBP) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MBP — Det äldre gemenskapsvarumärket ip_law@mbp./email — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Det nationella kännetecknet mbp.de, vilket använts i näringsverksamhet — Artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009)

15

2013/C 336/31

Mål T-79/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Colt Télécommunications France mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för kostnader för allmännyttiga tjänster inom ramen för ett projekt rörande höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation i departementet Hauts-de-Seine — Beslut i vilket konstateras att det inte är fråga om statligt stöd — Underlåtenhet att inleda det formella granskningsförfarandet — Allvarliga svårigheter)

16

2013/C 336/32

Mål T-164/10: Tribunalens dom av den 26 september 2013 — Pioneer Hi-Bred International, mot kommissionen (Tillnärmning av lagstiftning — Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön — Medgivanden av utsläpp på marknaden — Kommissionen har underlåtit att till rådet lägga fram förslag till beslut — Passivitetstalan)

16

2013/C 336/33

Mål T-200/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Avery Dennison mot harmoniseringsbyrån — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket AVERY DENNISON — Äldre nationellt ordmärke DENNISON — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Föremål för tvisten vid överklagandenämnden)

17

2013/C 336/34

Mål T-250/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Knut IP Management mot harmoniseringsbyrån — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR) (”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket KNUT – DER EISBÄR — Det äldre nationella ordmärket KNUD — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)”)

17

2013/C 336/35

Mål T-258/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Orange mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för kostnader hänförliga till public service-uppdrag i samband med ett projekt rörande ett elektroniskt telekomnät med mycket hög hastighet i departementet Hauts-de-Seine — Beslut i vilket det fastslås att stöd inte föreligger — Det formella granskningsförfarandet har inte inletts — Allvarliga problem — Domen i målet Altmark — Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse — Sviktande marknad — Överkompensation)

18

2013/C 336/36

Mål T-325/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Iliad m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för kostnaderna för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i samband med ett projekt avseende utbyggnaden av bredband i departementet Hauts-de-Seine — Beslutet i vilket fastställs att något stöd inte föreligger — Det formella granskningsförfarandet har inte inletts — Allvarliga svårigheter — Domen i målet Altmark — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Marknadsmisslyckande — Överkompensation)

18

2013/C 336/37

Mål T-97/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Rovi Pharmaceuticals mot harmoniseringsbyrån — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ROVI Pharmaceuticals — Äldre gemenskapsfigurmärke ROVI och äldre nationellt ordmärke ROVIFARMA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Likabehandling)

19

2013/C 336/38

Mål T-437/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Golden Balls mot harmoniseringsbyrån — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GOLDEN BALLS — Det äldre gemenskapsordmärket BALLON D’OR — Känneteckenslikhet — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Intervenientens yrkande om ogiltigförklaring — Artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler — Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden har att göra — Skyldighet att pröva överklagandet i dess helhet — Artiklarna 8.5, 64.1 och 76.1 i förordning nr 207/2009”)

19

2013/C 336/39

Mål T-448/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Golden Balls mot harmoniseringsbyrån — Intra Presse (GOLDEN BALLS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GOLDEN BALLS — Det äldre gemenskapsordmärket BALLON D’OR — Känneteckenslikhet — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Intervenientens yrkande om ogiltigförklaring — Artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler — Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden har att göra — Skyldighet att pröva överklagandet i dess helhet — Artiklarna 8.5, 64.1 och 76.1 i förordning nr 207/2009)

20

2013/C 336/40

Mål T-569/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Gitana mot harmoniseringsbyrån — Teddy (GITANA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GITANA — Det äldre gemenskapsfigurmärket KiTANA — Bevis på seriös användning av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varor som är identiska eller av liknande slag — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Delvist avslag på registreringsansökan)

20

2013/C 336/41

Mål T-284/12: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Oro Clean Chemie mot harmoniseringsbyrån — Merz Pharma (PROSEPT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PROSEPT — Det äldre nationella ordmärket Pursept — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten till försvar — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

21

2013/C 336/42

Mål T-243/10: Tribunalens beslut av den 11 september 2013 — Rungis express AG mot harmoniseringsbyrån — Žito (MARESTO) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallelse av invändning — Anledning saknas att döma i saken)

21

2013/C 336/43

Mål T-400/11: Tribunalens beslut av den 9 september 2013 — Altadis mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stödordning som tillåter skattemässig avskrivning av finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag — Beslut i vilket stödordningen förklaras vara oförenlig med den inre marknaden men som inte föreskriver återkrav av stödet — Rättsakt som medför genomförandeåtgärder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Återbetalningsskyldighet föreligger inte — Avvisning)

21

2013/C 336/44

Mål T-429/11: Tribunalens beslut av den 9 september 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stödordning vilken tillåter avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag — Beslut i vilket stödordningen förklaras vara oförenlig med den gemensamma marknaden men enligt vilket stödet inte ska återbetalas — Rättsakt som medför genomförandeåtgärder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Ej faktisk mottagare av stöd enligt stödordningen — Återbetalningsskyldighet föreligger inte — Avvisning)

22

2013/C 336/45

Mål T-430/11: Tribunalens beslut av den 9 september 2013 — Telefónica mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stödordning vilken tillåter avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag — Beslut i vilket stödordningen förklaras vara oförenlig med den gemensamma marknaden men enligt vilket stödet inte ska återbetalas — Rättsakt som medför genomförandeåtgärder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Ej faktisk mottagare av stöd enligt stödordningen — Återbetalningsskyldighet föreligger inte — Avvisning)

22

2013/C 336/46

Mål T-475/11 P: Tribunalens beslut av den 11 september 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Betalning av ersättningsgilla kostnader — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning)

22

2013/C 336/47

Mål T-540/11: Tribunalens beslut av den 11 september 2013 — Melkveebedrijf Overenk m.fl. mot kommissionen (Skadeståndstalan — Avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter — Förordning (EG) nr 1468/2006 — Uppenbart att talan ska avvisas)

23

2013/C 336/48

Mål T-562/11: Tribunalens beslut av den 10 september 2013 — Symbio Gruppe mot harmoniseringsbyrån — Ada Cosmetic (SYMBIOTIC CARE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Den internationella registreringen återkallas — Anledning saknas att döma i saken)

23

2013/C 336/49

Mål T-211/12: Tribunalens beslut av den 16 september 2013 — Hübner mot harmoniseringsbyrån — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

23

2013/C 336/50

Mål T-358/12 P: Tribunalens beslut av den 13 september 2013 — Conticchio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Fastställelse av pensionsrättigheter — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning och att det är ogrundat)

24

2013/C 336/51

Mål T-489/12: Tribunalens beslut av den 9 september 2013 — Planet mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration — Kontrakt avseende projekten Ontogov, FIT och RACWeb — Stödberättigande kostnader — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)

24

2013/C 336/52

Mål T-580/12: Tribunalens beslut av den 12 september 2013 — Yaqub mot harmoniseringsbyrån — Turkiet (ATATURK) (Gemenskapsvarumärke — Utseende av en ny företrädare — Sökanden har inte vidtagit några åtgärder — Anledning saknas att döma i saken)

24

2013/C 336/53

Mål T-31/13 P: Tribunalens beslut av den 16 september 2013 — Bouillez mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsår 2007 — Beslut att inte befordra klaganden till lönegrad AST 7 — Motiveringsskyldighet — Artikel 266 FEUF — Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Motsägelsefull motivering — Jämförelse av meriter — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och att det delvis är ogrundat)

25

2013/C 336/54

Mål T-113/13 P: Tribunalens beslut av den 20 september 2013 — Van Neyghem mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarande 2007 — Beslut om att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 — Talan i första instans ogillades — Motiveringsskyldighet — Artikel 266 FEUF — Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och att det i övriga delar är ogrundat)

25

2013/C 336/55

Mål T-477/13: Talan väckt den 4 september 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank mot rådet

25

2013/C 336/56

Mål T-479/13: Talan väckt den 3 september 2013 — Marchiani mot parlamentet

26

2013/C 336/57

Mål T-481/13: Talan väckt den 6 september 2013 — Systran mot kommissionen

27

2013/C 336/58

Mål T-489/13: Talan väckt den 16 september 2013 — La Rioja Alta mot harmoniseringsbyrån — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)

27

2013/C 336/59

Mål T-501/13: Talan väckt den 18 september 2013 — May mot harmoniseringsbyrån — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

28

2013/C 336/60

Mål T-510/13: Talan väckt den 23 september 2013 — Italien mot kommissionen

28

2013/C 336/61

Mål T-513/13: Talan väckt den 23 september 2013 — Braun Melsungen mot harmoniseringsbyrån (SafeSet)

28

2013/C 336/62

Mål T-515/13: Talan väckt den 25 september 2013 — Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen

29

2013/C 336/63

Mål T-202/11: Tribunalens beslut av den 10 september 2013 — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki och Marfin Investment Group Symmetochon mot Kommissionen

29

2013/C 336/64

Mål T-222/12: Tribunalens beslut av den 16 september 2013 — National Trust for Scotland/harmoniseringsbyrån mot Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

30

2013/C 336/65

Mål T-549/12: Tribunalens beslut av den 3 september 2013 — Nemeco/Harmoniseringsbyrån mot Coca-Cola (NU)

30

2013/C 336/66

Mål T-14/13: Tribunalens beslut av den 3 september 2013 — Seal Trademarks mot OHMI — Exel Composites (XCEL)

30

2013/C 336/67

Mål T-212/13: Tribunalens beslut av den 3 september 2013 — Madaus/harmoniseringsbyrån mot Indena (ECHINAMID)

30

 

Personaldomstolen

2013/C 336/68

Mål F-111/12: Personaldomstolens dom av den 2 oktober 2013 — Nardone mot kommissionen (Personalmål — Tidigare tjänsteman — Exponering för asbest och andra ämnen — Yrkessjukdom — Olycksfall — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Läkarkommittén — Motivering — Skadeståndstalan — Längden på förfarandet)

31

2013/C 336/69

Mål F-63/13: Talan väckt den 27 juni 2013 — ZZ mot Enisa

31

2013/C 336/70

Mål F-86/13: Talan väckt den 13 september 2013 — ZZ mot Parlamentet

31

2013/C 336/71

Mål F-92/13: Talan väckt den 20 september 2013 — ZZ mot kommissionen

32

2013/C 336/72

Mål F-93/13: Talan väckt den 23 september 2013 — ZZ mot kommissionen

32

2013/C 336/73

Mål F-94/13: Talan väckt den 23 september 2013 — ZZ mot rådet

32


SV

 

Top