Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:325:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 325, 9 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.325.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 325

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
9 november 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 325/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 313, 26.10.2013

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 325/02

Mål C-77/11: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 september 2013 — Europeiska unionens råd mot Europaparlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Slutgiltigt antagande av unionens allmänna budget för budgetåret 2011 — Rättsakt av parlamentets talman i vilken detta slutgiltiga antagande slås fast — Artikel 314.9 FEUF — Parlamentets och rådets fastställande av unionens allmänna budget — Artikel 314 första stycket FEUF — Principen om institutionell balans — Principen om tilldelade befogenheter — Skyldighet till lojalt samarbete — Iakttagande av väsentliga formföreskrifter)

2

2013/C 325/03

Mål C-388/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Le Credit Lyonnais mot Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État (Mervärdesskatt — Sjätte direktivet 77/388/EEG — Artiklarna 17 och 19 — Avdrag för ingående mervärdesskatt — Varor och tjänster som är avsedda att användas såväl för skattepliktiga transaktioner som för transaktioner som är undantagna från skatteplikt — Avdragsgill andel — Beräkning av avdragsgill andel — Filialer belägna i andra medlemsstater eller i tredjeland — Deras omsättning beaktas inte)

2

2013/C 325/04

Mål C-475/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Tyskland) — Kostas Konstantinides (Frihet att tillhandahålla hälso- och sjukvård — Tjänsteleverantören flyttar till en annan medlemsstat för att tillhandahålla tjänsten — Huruvida yrkesetiska regler och i synnerhet regler om arvoden och reklam är tillämpliga i den mottagande medlemsstaten)

3

2013/C 325/05

Mål C-526/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) — IVD GmbH & Co. KG mot Ärztekammer Westfalen-Lippe (Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 1.9 andra stycket c — Begreppet offentligrättsligt organ — Villkoret att verksamheten finansieras av, eller att förvaltningen eller verksamheten står under kontroll av, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra offentligrättsliga organ — Yrkesorganisation för läkare — I lag föreskrivs finansiering genom avgifter som betalas av organisationens medlemmar — Storleken på avgifterna fastställs vid organisationens stämma — Organets oberoende vid fastställandet av omfattningen av och det sätt på vilket det ska utföra sina lagstadgade uppdrag)

4

2013/C 325/06

Mål C-614/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer mot Anneliese Kuso (Socialpolitik — Likabehandling av kvinnor och män — Direktiv 76/207/EEG — Tidsbegränsat anställningsavtal som ingåtts före medlemsstatens anslutning — Avtalstiden gick ut efter anslutningen — Anställningsvillkor som föreskriver att avtalstiden går ut den sista dagen i det år då pensionsåldern uppnås — Pensionsåldern skiljer sig åt mellan kvinnor och män)

4

2013/C 325/07

Förenade målen C-660/11 och C-8/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italien) — Daniele Biasci m.fl. mot Ministero dell'Interno, Questura di Livorno (Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Artiklarna 43 EG och 49 EG — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser — Villkor för tillstånd — Krav på polistillstånd och koncession — Nationell lagstiftning — Obligatoriskt minsta avstånd mellan vadslagningsställen — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud — Ömsesidigt erkännande av tillstånd på området för hasardspel)

5

2013/C 325/08

Mål C-49/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret — Danmark) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Sunico ApS, VM & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani (Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 1.1 — Tillämpningsområde — Begreppet ”privaträttens område” — Talan väckt av en myndighet — Skadestånd på grund av medverkan till skatteundandragande av tredje part som inte själv är mervärdesskatteskyldig)

6

2013/C 325/09

Mål C-64/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Anton Schlecker, med firma ”Firma Anton Schlecker” mot Melitta Josefa Boedeker (Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser — Anställningsavtal — Artikel 6.2 — Den lag som är tillämplig om inget lagval gjorts — Lagen i det land där den anställde ”vanligtvis utför sitt arbete” — Avtal med närmare anknytning till en annan medlemsstat)

6

2013/C 325/10

Mål C-434/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Slancheva sila EOOD mot Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia (Gemensam jordbrukspolitik — EJFLU — Förordning (EU) nr 65/2011 — Stöd för landsbygdsutveckling — Stöd för etablering och utveckling av mikroföretag — Begreppet på ett konstlat sätt skapade förutsättningar — Missbruk — Bevisning)

7

2013/C 325/11

Mål C-383/13 PPU: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — M. G., N. R. mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer — Invandringspolitik — Olaglig invandring och olaglig bosättning — Återsändande av personer som vistas olagligt i medlemsstaterna — Direktiv 2008/115/EG — Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Förfarande för avlägsnande — Förvar — Förlängning av förvar — Artikel 15.2 och 15.6 — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig — Åsidosättande — Följder)

8

2013/C 325/12

Mål C-348/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25 juni 2013 — BestWater International GmbH mot Michael Mebes, Stefan Potsch

8

2013/C 325/13

Mål C-358/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 27 juni 2013 — brottmål mot Markus D

8

2013/C 325/14

Mål C-373/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 2 juli 2013 — H.T. mot Land Baden-Württemberg

9

2013/C 325/15

Mål C-413/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof Den Haag (Nederländerna) den 22 juli 2013 — FNV Kunsten Informatie en Media mot Staat der Nederlanden

9

2013/C 325/16

Mål C-416/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanien) den 23 juli 2013 — Mario Vital Pérez mot Ayuntamiento de Oviedo

10

2013/C 325/17

Mål C-417/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 23 juli 2013 — ÖBB Personenverkehr AG mot Gotthard Starjakob

10

2013/C 325/18

Mål C-419/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 24 juli 2013 — Art & Allposters International BV mot Stichting Pictoright

11

2013/C 325/19

Mål C-427/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italien) den 25 juli 2013 — Emmeci mot Cotral

12

2013/C 325/20

Mål C-431/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 31 juli 2013 — Vietnam Airlines Co. Ltd mot Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

12

2013/C 325/21

Mål C-437/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 2 augusti 2013 — Unitrading Ltd mot Staatssecretaris van Financiën

13

2013/C 325/22

Mål C-438/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel București (Rumänien) den 2 augusti 2013 — SC BCR Leasing IFN SA mot Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția generală de soluționare a contestațiilor

13

2013/C 325/23

Mål C-442/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 6 augusti 2013 — Sarah Nagy mot Marcel Nagy

14

2013/C 325/24

Mål C-444/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Brașov (Rumänien) den 7 augusti 2013 — Imre Solyom och Luiza Solyom mot Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

14

2013/C 325/25

Mål C-452/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 12 augusti 2013 — Germanwings GmbH mot Ronny Henning

14

2013/C 325/26

Mål C-455/13 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2013 av Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 30 maj 2013 i mål T-454/11, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) mot kommissionen

15

2013/C 325/27

Mål C-456/13 P: Överklagande ingett den 9 augusti 2013 av T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 6 juni 2013 i mål T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda mot Europeiska kommissionen

16

2013/C 325/28

Mål C-494/13: Överklagande ingett den 16 september 2013 av GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 3 juli 2013 i mål T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

16

2013/C 325/29

Mål C-495/13 P: Överklagande ingett den 16 september 2013 av GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 3 juli 2013 i mål T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

17

 

Tribunalen

2013/C 325/30

Mål T-402/06: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Spanien mot kommissionen (Sammanhållningsfonder — Förordning (EG) nr 1164/94 — Infrastrukturprojekt för miljön som genomförts i Katalonien (Spanien) — Delvis indragning av det finansiella stödet — Offentlig upphandling av tjänster samt bygg- och anläggningsarbeten — Kriterier för tilldelning — Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet — Likabehandling — Insyn — Onormalt lågt anbud — Stödberättigade utgifter — Fastställande av finansiella korrigeringar — Artikel H.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 — Proportionalitet)

19

2013/C 325/31

Mål T-2/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Spanien mot kommissionen (Sammanhållningsfonden — Förordning (EG) nr 1164/94 — Projekt angående avloppsreningen i Júcars avrinningsområde (Spanien) — Delvis indragning av det ekonomiska stödet — Offentlig upphandling — Tilldelningskriterier — Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet — Likabehandling — Insyn — Utgifter som är berättigade till stöd — Fastställande av finansiella korrigeringar — Artikel H punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 — Proportionalitet)

19

2013/C 325/32

Mål T-3/07: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Spanien mot kommissionen (Sammanhållningsfonden — Förordning (EG) nr 1164/94 — Miljöinfrastrukturprojekt som genomförts i Andalusien (Spanien) — Delvis indragning av ekonomiskt stöd — Offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader — Tilldelningskriterier — Offentliggörande — Bidragsberättigade utgifter — Fastställande av finansiella korrigeringar — Artikel H.2 i bilaga II till förordning nr 1164/94 — Proportionalitet)

20

2013/C 325/33

Mål T-226/09 och T-230/09: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — British Telecommunications och BT Pension Scheme Trustees mot kommissionen (Statligt stöd — Delvis befrielse från skyldigheten att betala en avgift till pensionsskyddsfonden — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Statliga medel — Fördel — Selektiv karaktär — Skadlig inverkan på konkurrensen — Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna — Likabehandling — Proportionalitet — Berättigade förväntningar — Motiveringsskyldighet — Genomförande av stödet)

20

2013/C 325/34

Mål T-435/09: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — GL2006 Europe mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtal om finansiellt stöd som ingåtts enligt femte och sjätte ramprogrammen för teknologisk forskning och utveckling och enligt programmet eTEN — Projekten Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic och E2SP — Uppsägning av avtalen — Återbetalning av de utbetalda beloppen — Debetnotor — Genkäromål — Sökandens ombud)

21

2013/C 325/35

Mål T-486/09: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Polen mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som har undantagits från finansiering — Åtgärder för landsbygdsutveckling — ”Mindre gynnade områden” och ”miljövänligt jordbruk” — Schablonmässig finansiell korrigering — Polens utgifter — Kontrollrapporter — Effektiva kontroller — Sanktionsbestämmelser — Motiveringsskyldighet)

21

2013/C 325/36

Mål T-518/09: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Ecoceane mot EMSA (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Hjälpinsatser med saneringsfartyg vid oljeföroreningar — Förkastande av en anbudsgivare anbud — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Insyn — Uppenbart oriktig bedömning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

22

2013/C 325/37

Mål T-333/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — ATC m.fl. mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Djurhälsa — Skyddsåtgärder i en krissituation — Skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer — Förbud mot import av vilda fåglar som fångats i vilt tillstånd — Tillräckligt klar överträdelse av rättsregler som har till syfte att ge enskilda rättigheter — Uppenbart och allvarligt överskridande av gränserna för institutionens utrymme för skönsmässig bedömning — Direktiven 91/496/EG och 92/65/EG — Försiktighetsprincipen — Omsorgsplikt — Proportionalitet)

22

2013/C 325/38

Mål T-364/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Duravit m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — En enda, fortlöpande överträdelse — Bevisbörda — Böter — Likabehandling — Proportionalitet — Principen inget straff utan lag)

23

2013/C 325/39

Mål T-368/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Rubinetteria Cisal mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Begreppet överträdelse — 2002 års meddelande om samarbete — Samarbete — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Beräkning av bötesbeloppet — Bristande betalningsförmåga)

24

2013/C 325/40

Förenade målen T-373/10, T-374/10, T-382/10 och T-402/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Villeroy & Boch Austria m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — En enda överträdelse — Ansvar för överträdelsen — Bevis — Böter — 2006 års riktlinjer för beräkning av bötesbeloppet — Förbud mot retroaktiv tillämpning — Skälig frist)

24

2013/C 325/41

Mål T-375/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Hansa Metallwerke m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Samarbete under det administrativa förfarandet — 2002 års meddelande om samarbete — Nedsättning av bötesbeloppet — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Förbud mot retroaktiv tillämpning)

25

2013/C 325/42

Mål T-376/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Mamoli Robinetteria mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Rätten till försvar — 2002 års meddelande om samarbete — Invändning om rättsstridighet — Begreppet konkurrensbegränsande samverkan — Beräkning av bötesbeloppet — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Allvar — Koefficient för tilläggsbeloppet)

25

2013/C 325/43

Mål T-378/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Masco m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — En enda överträdelse)

26

2013/C 325/44

Förenade målen T-379/10 och T-381/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Keramag Keramische Werke m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för badrumsutrustning i Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, Belgien och Nederländerna — Beslut genom vilket det konstateras en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Överträdelsens varaktighet — Rätten till försvar — Tillgång till akten — Ansvar för överträdelsen)

26

2013/C 325/45

Mål T-380/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Wabco Europé m fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — De belgiska, tyska, franska, italienska, nederländska och österrikiska marknaderna för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Konkurrenssnedvridning — Bevis — Beräkning av bötesbeloppet — Samarbete under det administrativa förfarandet — 2002 års meddelande om samarbete — Immunitet mot böter — Nedsättning av bötesbeloppet — Betydande mervärde — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Principen om förbud mot retroaktiv tillämpning)

27

2013/C 325/46

Mål T-386/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Dornbracht mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för sanitetsinstallationer till badrum — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Invändning om rättsstridighet — Överträdelsens allvar — Förmildrande omständigheter — Likabehandling — Proportionalitet — Förbud mot retroaktiv verkan)

28

2013/C 325/47

Mål T-396/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Zucchetti Rubinetteria mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Begreppet överträdelse — En enda överträdelse — Relevant marknad — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Allvar — Koefficienter)

28

2013/C 325/48

Mål T-408/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Roca Sanitario mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Ansvar för överträdelsen — Böter — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Överträdelsens allvar — Koefficienter — Förmildrande omständigheter — Nedsättning av böter — Betydande mervärde)

29

2013/C 325/49

Mål T-411/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Laufen Austria mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Ansvar för överträdelsen — Böter — 2006 års riktlinjer för beräkning av bötesbeloppet — Överträdelsens allvar — Koefficienter — Förmildrande omständigheter — Ekonomisk kris — Påtryckningar från grossisterna — 2002 års meddelande om samarbete — Nedsättning av bötesbeloppet — Betydande mervärde)

29

2013/C 325/50

Mål T-412/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Roca mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska, den italienska, den nederländska och den österrikiska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Samordning av prishöjningar och utbyte av känslig affärsinformation — Ansvar för överträdelsen — Böter — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Överträdelsens allvar — Förmildrande omständigheter — Ekonomisk kris — 2002 års meddelande om samarbete — Nedsättning av bötesbeloppet — Betydande mervärde)

30

2013/C 325/51

Mål T-489/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning)

30

2013/C 325/52

Mål T-8/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Bank Kargoshaei m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Berättigade förväntningar — Omprövning av restriktiva åtgärder som antagits — Oriktig bedömning — Likabehandling — Rättslig grund — Väsentliga formföreskrifter — Proportionalitet — Äganderätt)

31

2013/C 325/53

Mål T-343/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Nederländerna mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som inte omfattas av finansiering — Frukter och grönsaker — Undantagande av finansiering av kostnader för förpackningstryck — Underlåtenhet att iaktta kriterier för erkännande av en producentorganisation — Undantagande av utgifter för samtliga medlemmar i den aktuella producentorganisationen — Proportionalitet)

32

2013/C 325/54

Mål T-373/13 P: Överklagande ingett den 17 juli 2013 av Geoffroy Alsteens av det beslut som personaldomstolen meddelade den 8 maj 2013 i mål F-87/12, Alsteens mot kommissionen

32

2013/C 325/55

Mål T-410/13: Talan väckt den 6 augusti 2013 — Bitiqi m.fl. mot kommissionen m.fl.

33

2013/C 325/56

Mål T-418/13: Talan väckt den 13 augusti 2013 — Richter + Frenzel mot harmoniseringsbyrån — Richter (Richter+Frenzel)

33

2013/C 325/57

Mål T-420/13: Talan väckt den 14 augusti 2013 — Brouillard mot domstolen

34

2013/C 325/58

Mål T-422/13: Talan väckt den 14 augusti 2013 — CPME m.fl. mot rådet

34

2013/C 325/59

Mål T-423/13: Talan väckt den 16 augusti 2013 — Good Luck Shipping mot rådet

35

2013/C 325/60

Mål T-424/13: Talan väckt den 7 augusti 2013 — Jinan Meide Casting mot rådet

36

2013/C 325/61

Mål T-425/13: Talan väckt den 19 augusti 2013 — Giant (China) mot rådet

36

2013/C 325/62

Mål T-429/13: Talan väckt den 19 augusti 2013 — Bayer CropScience mot kommissionen

37

2013/C 325/63

Mål T-430/13 P: Överklagande ingett den 19 augusti 2013 av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) av den dom som personaldomstolen meddelade den 26 juni 2013 i mål F-21/12, Achab mot EESK

38

2013/C 325/64

Mål T-441/13: Talan väckt den 20 augusti 2013 — Makhlouf mot rådet

39

2013/C 325/65

Mål T-442/13: Talan väckt den 20 augusti 2013 — Makhlouf mot rådet

39

2013/C 325/66

Mål T-443/13: Talan väckt den 20 augusti 2013 — Makhlouf mot rådet

39

2013/C 325/67

Mål T-444/13: Överklagande ingett den 20 augusti 2013 av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) av den dom som personaldomstolen meddelade den 26 juni 2013 i de förenade målen F-135/11, F-51/12 och F-110/12, BU mot EMA

40

2013/C 325/68

Mål T-451/13: Talan väckt den 14 augusti 2013 — Syngenta Crop Protection m.fl. mot kommissionen

40

2013/C 325/69

Mål T-454/13: Talan väckt den 26 augusti 2013 — SNCM mot kommissionen

41

2013/C 325/70

Mål T-457/13 P: Överklagande ingett den 28 augusti 2013 av CC av den dom som personaldomstolen meddelade den 11 juli 2013 i mål F-9/12, CC mot parlamentet

42

2013/C 325/71

Mål T-460/13: Talan väckt den 28 augusti 2013 — Ranbaxy Laboratories och Ranbaxy mot kommissionen

43

2013/C 325/72

Mål T-466/13: Talan väckt den 28 augusti 2013 — Hermann Trollius mot kemikaliemyndigheten

44

2013/C 325/73

Mål T-469/13: Talan väckt den 30 augusti 2013 — Generics (UK) mot kommissionen

45

2013/C 325/74

Mål T-470/13: Talan väckt den 30 augusti 2013 — Merck mot kommissionen

46

2013/C 325/75

Mål T-471/13: Talan väckt den 30 augusti 2013 — Xellia Pharmaceuticals och Zoetis Products mot kommissionen

47

2013/C 325/76

Mål T-472/13: Talan väckt den 30 augusti 2013 — H. Lundbeck och Lundbeck mot kommissionen

47

2013/C 325/77

Mål T-492/13: Talan väckt den 13 september 2013 — Schmidt Spiele mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av ett spelbräde)

48

2013/C 325/78

Mål T-493/13: Talan väckt den 13 september 2013 — Schmidt Spiele mot harmoniseringsbyrån

49

2013/C 325/79

Mål T-503/13: Överklagande ingett den 19 september 2013 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 12 juli 2013 i mål F-32/12 — Marcuccio mot kommissionen

49

2013/C 325/80

Mål T-507/13: Talan väckt den 23 september 2013 — SolarWorld m.fl. mot kommissionen

50

 

Personaldomstolen

2013/C 325/81

Mål F-158/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 september 2013 — Marques mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställd — Rekrytering — Inbjudan att anmäla intresse EPSO/CAST/02/2010 — Anställningsvillkor — Lämplig yrkeserfarenhet — Avslag på begäran om att få anställa)

51

2013/C 325/82

Mål F-99/11: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 september 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Lön — Utbetalning av innestående lön — Berättigat intresse av att få saken prövad — Uppenbart att talan inte kan tas upp till prövning)

51

2013/C 325/83

Mål F-80/13: Talan väckt den 21 augusti 2013 — ZZ mot ESMA

51

2013/C 325/84

Mål F-82/13: Talan väckt den 4 september 2013 — ZZ mot kommissionen

52

2013/C 325/85

Mål F-84/13: Talan väckt den 9 september 2013 — ZZ mot kommissionen

52


 

Rättelser

2013/C 325/86

Rättelse till meddelande i Officiella tidningen i mål T-309/13 (EUT C 226 av den 3.8.2013, s. 23)

53


SV

 

Top