Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:298:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 298, 12 oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.298.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 298

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
12 oktober 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 298/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 291, 5.10.2013

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 298/02

Mål C-352/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Dortmund (Tyskland) den 26 juni 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) mot Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA. Chemoxal SA och Edison SpA

2

2013/C 298/03

Mål C-401/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 16 juli 2013 — Vasiliki Balazs mot Casa Județeană de Pensii Cluj

3

2013/C 298/04

Mål C-412/13: Överklagande ingett den 19 juli 2013 av Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 februari 2013 i mål T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

3

2013/C 298/05

Mål C-414/13: Överklagande ingett den 22 juli 2013 av Reber Holding GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 16 maj 2013 i mål T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

3

2013/C 298/06

Mål C-432/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 31 juli 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj mot Attila Balazs

4

2013/C 298/07

Mål C-436/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 2 augusti 2013 — E. mot B.

5

 

Tribunalen

2013/C 298/08

Mål T-5/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 augusti 2013 — Iran Liquefied Natural Gas mot rådet (Interimistiskt förfarande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Förbud mot att verkställa pågående avtal — Ansökan om interimistiska åtgärder — Det är uppenbart att den invändning om rättsstridighet som ligger till grund för ansökan inte kan upptas till sakprövning — Avvisning av ansökan)

6

2013/C 298/09

Mål T-37/13: Tribunalens beslut av den 12 juli 2013 — Exakt Advanced Technologies mot harmoniseringsbyrån — Exakt Precision Tools (EXAKT) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

6

2013/C 298/10

Mål T-56/13: Tribunalens beslut av den 8 juli 2013 — ClientEarth och Stichting BirdLife Europe mot kommissionen (Tillgång till institutionernas handlingar — Handling rörande Europeiska unionens energipolitik vilken kommissionen har nekat att lämna ut — Tyst avslag på begäran om tillgång till handlingen — Uttryckligt beslut har fattats efter att talan väckts — Anledning saknas att döma i målet)

6

2013/C 298/11

Mål T-366/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 augusti 2013 — Frankrike mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Stöd som genomförts till förmån för bolag som getts i uppdrag att tillhandahålla en offentlig tjänst bestående i upprätthållande av sjötransportförbindelserna mellan Korsika och Marseille — Ersättning för en tjänst som kompletterar bastjänsten och som syftar till att täcka transportbehovet under perioder med hög trafik under turistsäsongen — Beslut i vilket denna ersättning kvalificeras som stöd som är oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas om att det ska återkrävas av mottagarna av ersättningen — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

7

2013/C 298/12

Mål T-326/13: Talan väckt den 18 juni 2013 — Kommissionen mot Thales développement et cooperation

7

2013/C 298/13

Mål T-348/13: Talan väckt den 3 juli 2013 — Kadhaf Al Dam mot rådet och kommissionen

8

2013/C 298/14

Mål T-356/13 P: Överklagande ingett den 4 juli 2013 av Giorgio Lebedef av den dom som personaldomstolen meddelade den 24 april 2013 i mål F-56/11, Lebedef mot kommissionen

8

2013/C 298/15

Mål T-388/13: Talan väckt den 22 juli 2013 — Costa Crociere mot harmoniseringsbyrån — Guerlain (SAMSARA)

9

2013/C 298/16

Mål T-400/13: Talan väckt den 5 augusti 2013 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

9

2013/C 298/17

Mål T-456/13: Talan väckt den 21 augusti 2013 — Sea Handling mot kommissionen

10

2013/C 298/18

Mål T-412/12: Tribunalens beslut av den 16 juli 2013 — bpost mot kommissionen

11

2013/C 298/19

Mål T-164/13: Tribunalens beslut av den 12 juli 2013 — Sun Capital Partners/OHMI mot Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

11

2013/C 298/20

Mål T-301/13: Tribunalens beslut av den 14 augusti 2013 — Nordex Holding mot OHMI-Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)

11

2013/C 298/21

Mål T-302/13: Tribunalens beslut av den 14 augusti 2013 — Nordex Holding/OHMI mot Fontana Food (Taverna)

11


SV

 

Top