Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:245:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 245, 24 augusti 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.245.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 245

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
24 augusti 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 245/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 233, 10.8.2013

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 245/02

Mål C-287/11 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 juli 2013 — Europeiska kommissionen mot Aalberts Industries NV, Comap SA, tidigare Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden — Branschen för rörkopplingar av koppar och legeringar av koppar — Kommissionens beslut — Överträdelse av artikel 101 FEUF — Böter — En enda, komplex och fortlöpande överträdelse — Överträdelsens upphörande — Vissa deltagares fullföljande av överträdelsen — Upprepning av överträdelse)

2

2013/C 245/03

Mål C-312/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 juli 2013 — Europeiska kommissionen mot Italien (Fördragsbrott — Direktiv 2000/78/EG — Artikel 5 — Inrättande av en allmän ram för likabehandling — Funktionshindrade — Otillräckliga införlivandeåtgärder)

2

2013/C 245/04

Mål C-350/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 4 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgien) — Argenta Spaarbank NV mot Belgische Staat (Skattelagstiftning — Inkomstskatt för juridiska personer — Riskkapitalavdrag — Fiktiv ränta — Minskning av det avdragsgilla beloppet för bolag som innehar driftställen i utlandet som genererar inkomst som är undantagen från skatt enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning)

3

2013/C 245/05

Mål C-100/12: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 4 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien) — Fastweb SpA mot Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (Offentlig upphandling — Direktiv 89/665/EG — Prövning av offentlig upphandling — En anbudsgivare vars anbud inte har antagits har överklagat ett beslut om tilldelning av ett kontrakt — Överklagandet grundar sig på att det antagna anbudet inte uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna för upphandlingen — Den vinnande anbudsgivaren har ingett ett anslutningsöverklagande, vilket grundar sig på att anbudet från huvudklaganden inte uppfyller kraven i vissa av de tekniska specifikationerna för upphandlingen — Inget av de två anbuden uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna för upphandlingen — Det krävs enligt nationell rättspraxis att anslutningsöverklagandet prövas först och att huvudöverklagandet, om det finns grund för att bifalla anslutningsöverklagandet, avvisas utan prövning i sak — Förenlighet med unionsrätten)

3

2013/C 245/06

Mål C-233/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di La Spezia — Italien) — Simone Gardella mot Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i en medlemsstat — Artiklarna 45 FEUF och 48 FEUF — Nationell lagstiftning som inte föreskriver någon möjlighet att till en internationell organisation med säte i en annan medlemsstat överföra ett kapitalvärde som motsvarar de pensionsavgifter som betalats in till ett nationellt organ för social trygghet — Regel om sammanläggning)

4

2013/C 245/07

Mål C-325/13 P: Överklagande ingett den 17 juni 2013 av Peek & Cloppenburg KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 april 2013 i mål T-506/11, Peek & Cloppenburg KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

4

2013/C 245/08

Mål C-326/13 P: Överklagande ingett den 17 juni 2013 av Peek & Cloppenburg KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 april 2013 i mål T-507/11, Peek & Cloppenburg mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

5

2013/C 245/09

Mål C-330/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad — Burgas (Bulgarien) den 18 juni 2013 — Lukoil Neftohim Burgas AD mot Nachalnik na Mitnicheski punkt ”Pristanishte Burgas tsentar” pri Mitnitsa Burgas

6

 

Tribunalen

2013/C 245/10

Mål T-234/11 P: Tribunalens dom av den 9 juli 2013 — Arango Jaramilla m.fl. mot EIB (Överklagande — Personalmål — EIB:s personal — Ny prövning av tribunalens dom — Avvisning av talan i första instans — Pensioner — Höjning av bidraget till pensionsordningen — Tidsfrist för väckande av talan — Rimlig tidsfrist)

8

2013/C 245/11

Mål T-552/11: Tribunalens dom av den 9 juli 2013 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mot kommissionen (”Talan om ogiltigförklaring — Avtal avseende unionsstöd till förmån för ett projekt på området för medicinskt samarbete — Debetnota — Obligationsrättslig tvist — Talan som inte kan vara föremål för överklagande — Avvisning — Genkäromål avseende att betalning ska ske”)

8

2013/C 245/12

Mål T-3/12: Tribunalens dom av den 10 juli 2013 — Kreyenberg mot harmoniseringsbyrån — Kommissionen (MEMBER OF €e euro experts) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket MEMBER OF €e euro experts — Absolut registreringshinder — Emblem för unionen och dess verksamhetsområden — Eurosymbolen — Artikel 7.1 i i förordning (EG) nr 207/2009)

9

2013/C 245/13

Mål T-304/13 P: Överklagande ingett den 31 maj 2013 av van der Aat m.fl. av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 mars 2013 i mål F-111/11, van der Aat m.fl. mot kommissionen

9

2013/C 245/14

Mål T-319/13: Talan väckt den 11 juni 2013 — Elmaghraby och El Gazaerly mot rådet

12

2013/C 245/15

Mål T-335/13: Talan väckt den 19 juni 2013 — BT Limited Belgian Branch mot kommissionen

12

2013/C 245/16

Mål T-340/13: Talan väckt den 25 juni 2013 — Federación Española de Hostelería mot EACEA

13

2013/C 245/17

Mål T-343/13: Talan väckt den 28 juni 2013 — CN mot parlamentet

14

2013/C 245/18

Mål T-345/13: Talan väckt den 2 juli 2013 — Construcción, Promociones e Instalaciones mot KHIM — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)

15

2013/C 245/19

Mål T-346/13: Talan väckt den 2 juli 2013 — Grekland mot kommissionen

15


SV

 

Top