Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:165E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 165, 11 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CE2013.165.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 165E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
11 juni 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2011–2012
Sammanträdena den 1 december 2011
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 77 E, 16.3.2012.
ANTAGNA TEXTER

 

Torsdagen den 1 december 2011

2013/C 165E/01

ECB:s årsrapport för 2010Europaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om ECB:s årsrapport 2010 (2011/2156(INI))

1

2013/C 165E/02

Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtidEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid (2011/2088(INI))

7

2013/C 165E/03

Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionenEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (2011/2191(INI))

19

2013/C 165E/04

Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politikenEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (2011/2071(INI))

24

2013/C 165E/05

Forumet för den inre marknadenEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om resultaten från forumet för den inre marknaden

40

2013/C 165E/06

EU:s globala svar på hiv/aidsEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om EU:s åtgärder för hiv/aids i EU och angränsande länder, halvtidsöversyn av kommissionens meddelande

43

2013/C 165E/07

Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och UkrainaEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (2011/2132(INI))

48

2013/C 165E/08

Modernisering av tullenEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om modernisering av tullen (2011/2083(INI))

56


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Torsdagen den 1 december 2011

2013/C 165E/09

Begäran om upphävande av Georgios Toussas parlamentariska immunitetEuropaparlamentets beslut av den 1 december 2011 om begäran om upphävande av Georgios Toussas immunitet (2011/2057(IMM))

68

2013/C 165E/10

Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris parlamentariska immunitetEuropaparlamentets beslut av den 1 december 2011 om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier (2011/2076(IMM))

69

2013/C 165E/11

Ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikterEuropaparlamentets beslut av den 1 december 2011 om ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter (2011/2174(REG))

70

2013/C 165E/12

Begäranden om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitetEuropaparlamentets beslut av den 1 december 2011 om begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs immunitet och privilegier (2011/2162(IMM) och 2011/2099(IMM))

80


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Torsdagen den 1 december 2011

2013/C 165E/13

Utnyttjande av flexibilitetsmekanismenEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för EU 2020-strategin och den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamenet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

82

BILAGA

83

2013/C 165E/14

Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkastEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förlikningskommitténs gemensamma utkast inom ramen för budgetförfarandet för 2012 (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

83

BILAGA I

85

BILAGA II

97

2013/C 165E/15

Förslag till ändringsbudget nr 6/2011: egna medel, integrerad havspolitik, Grekland, ESF, PalestinaEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2011 för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

98

2013/C 165E/16

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive – PortugalEuropaparlamentets resolution av den 1 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive från Portugal) (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

100

BILAGA

102

2013/C 165E/17

Återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument (KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0210
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd, finansieringstekniska instrument och vissa bestämmelser avseende utgiftsdeklarationen

103

2013/C 165E/18

Ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (Eruf och ESF) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

103

P7_TC1-COD(2011)0211
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

104

2013/C 165E/19

Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid (KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

104

2013/C 165E/20

Ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats (KOM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

105

2013/C 165E/21

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***IIIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

105

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

107

2013/C 165E/22

Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***IIIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

107

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

108

2013/C 165E/23

Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***IIIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

109

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

110

2013/C 165E/24

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***IIIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))

110

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

111

2013/C 165E/25

Statistikrapportering om varutransporter på väg ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning) (KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

112

P7_TC1-COD(2010)0258
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning)

113

2013/C 165E/26

Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde (KOM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

113

P7_TC1-COD(2011)0199
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av det administrativa distriktet Kaliningrad och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde

114

2013/C 165E/27

Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

114


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top