Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:133:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 133, 9 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.133.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 133

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
9 maj 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

487:e plenarsessionen den 13 och 14 februari 2013

2013/C 133/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Båtbranschen: en omvandling som påskyndats av krisen” (yttrande på eget initiativ)

1

2013/C 133/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Affärsmodeller för hållbar tillväxt, låga koldioxidutsläpp och industriell omvandling” (yttrande på eget initiativ)

8

2013/C 133/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handelsförbindelser mellan storskalig detaljhandel och livsmedelsleverantörer – en lägesrapport” (yttrande på eget initiativ)

16


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

487:e plenarsessionen den 13 och 14 februari 2013

2013/C 133/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att främja delad användning av radiospektrumresurser på den inre marknaden” – COM(2012) 478 final

22

2013/C 133/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: För en välfungerande inre marknad för energi” – COM(2012) 663 final

27

2013/C 133/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälliga undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen” – COM(2012) 697 final – 2012/328 COD

30

2013/C 133/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt” – COM(2012) 628 final – 2012/0297 (NLE)

33

2013/C 133/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002” – COM(2012) 371 final – 2012/0179 COD

41

2013/C 133/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rådets rekommendation om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater som har euron som valuta” – COM(2012) 301 final

44

2013/C 133/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009” – COM(2012) 542 final – 2012/0266 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik” – COM(2012) 541 final – 2012/0267 (COD) och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Säkra, effektiva och innovativa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik till förmån för patienter, konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal” – COM(2012) 540 final

52

2013/C 133/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning” – COM(2012) 584 final – 2012/0283 (COD)

58

2013/C 133/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt” – COM(2012) 617 final – 2012/295 (COD)

62

2013/C 133/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder” – COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD)

68

2013/C 133/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik” – COM(2012) 709 final – 2012/0335 (NLE)

77

2013/C 133/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Den årliga tillväxtstrategin för 2013” – COM(2012) 750 final

81

2013/C 133/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser” – COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

90


SV

 

Top