EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:070:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 70, 9 mars 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.070.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 70

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
9 mars 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 070/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2013/C 070/02

Europeiska Centralbankens yttrande av den 11 december 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (CON/2012/103)

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 070/03

Eurons växelkurs

9

2013/C 070/04

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 19 juni 2012 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/39.966 – Gasisolerat ställverk (böter) – Föredragande medlemsstat: Irland

10

2013/C 070/05

Förhörsombudets slutrapport – COMP/39.966 – Gasisolerat ställverk (nytt bötesbeslut)

11

2013/C 070/06

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 27 juni 2012 om ändring av beslut K(2006) 6762 slutligT av den 24 januari 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (numera artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och artikel 53 i EES-avtalet i den MÅN deT riktaDEs till Mitsubishi Electric Corporation och Toshiba Corporation (Ärende COMP/39.966 – Gasisolerat ställverk – Böter) [delgivet med nr C(2012) 4381]  (1)

12

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2013/C 070/07

Portugisiskt nationellt förfarande för fördelning av begränsade lufttrafikrättigheter

14

2013/C 070/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

26

2013/C 070/09

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

27


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska investeringsbanken

2013/C 070/10

Inbjudan att lämna projektförslag – EIBI:s andra turnering för social innovation

28

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 070/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

29

2013/C 070/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2013/C 070/13

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

31


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top