Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 402, 29 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.402.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 402

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
29 december 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2012/C 402/01

EU:s narkotikastrategi (2013–2020)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 402/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 402/04

Eurons växelkurs

12

2012/C 402/05

Arbetsordning för styrelsen för Europeiska unionens publikationsbyrå

13

2012/C 402/06

Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 27 medlemsstaterna från och med den 1 januari 2013(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1))

16

2012/C 402/07

Meddelande från kommissionen inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar(Offentliggörande av titlar och referenser till övergångsmätmetoder för tillämpningen av kommissionens förordning (EU) nr 547/2012, särskilt bilagorna III och IV)  (1)

17

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2012/C 402/08

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter

20

2012/C 402/09

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

22


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 402/10

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att medlemsstaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – Statligt stöd – Grekland (Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd C 21/09 – (f.d. N 105/08, N 168/08 & N 169/08) – Grekland – Offentlig finansiering av infrastruktur och utrustning i Pireaus hamn – del anmäld som f.d. N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

26


 

2012/C 402/12

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top