Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:181:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 181, 21 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.181.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 181

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
21 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

479:e plenarsessionen av den 28 och 29 mars 2012

2012/C 181/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén mot diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung antagen vid den 479:e plenarsessionen

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

479:e plenarsessionen av den 28 och 29 mars 2012

2012/C 181/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Unga funktionshindrade: sysselsättning, integration och deltagande i samhället” (förberedande yttrande)

2

2012/C 181/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Öarnas särskilda problem” (yttrande på eget initiativ)

7

2012/C 181/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bortom BNP – Det civila samhällets roll i valet av kompletterande indikatorer” (yttrande på eget initiativ)

14

2012/C 181/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Kosovo”

21

2012/C 181/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets medverkan i EU:s utvecklingspolitik och politik för utvecklingssamarbete” (förberedande yttrande)

28


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

479:e plenarsessionen av den 28 och 29 mars 2012

2012/C 181/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa”KOM(2011) 785 slutlig – 2011/0370 COD

35

2012/C 181/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Dubbelbeskattning på den inre marknaden”KOM(2011) 712 slutlig

40

2012/C 181/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel”KOM(2011) 739 slutlig – 2011/0183 CNS och ”Ändrat förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel”KOM(2011) 740 slutlig – 2011/0184 APP

45

2012/C 181/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Framtiden för Europeiska unionens solidaritetsfond”KOM(2011) 613 slutlig

52

2012/C 181/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG”KOM(2011) 594 slutlig

55

2012/C 181/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)”KOM(2011) 651 slutlig – 2011/0295 COD och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan”KOM(2011) 654 slutlig – 2011/0297 COD

64

2012/C 181/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut”KOM(2011) 747 slutlig – 2011/0361 COD

68

2012/C 181/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag”KOM(2011) 635 slutlig – 2011/0284 COD och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en gemensam europeisk köplag som underlättar transaktioner på den inre marknaden”KOM(2011) 636 slutlig

75

2012/C 181/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag”KOM(2011) 684 slutlig – 2011/0308 COD

84

2012/C 181/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014–2020”KOM(2011) 707 slutlig – 2011/0340 COD

89

2012/C 181/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG”KOM(2011) 793 slutlig – 2011/0373 COD

93

2012/C 181/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister”KOM(2011) 794 slutlig – 2011/0374 COD

99

2012/C 181/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Anpassning till den nya lagstiftningsramen (Genomförande av ’varupaketet’)”KOM(2011) 764 slutlig – 2011/0358 COD; KOM(2011) 765 slutlig – 2011/0351 COD; KOM(2011) 766 slutlig – 2011/0352 COD; KOM(2011) 768 slutlig – 2011/0350 COD; KOM(2011) 769 slutlig – 2011/0353 COD; KOM(2011) 770 slutlig – 2011/0354 COD; KOM(2011) 771 slutlig – 2011/0349 COD; KOM(2011) 772 slutlig – 2011/0356 COD; KOM(2011) 773 slutlig – 2011/0357 COD

105

2012/C 181/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)”KOM(2011) 809 slutlig – 2011/0401 COD;”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)”KOM(2011) 810 slutlig – 2011/0399 COD;”Förslag till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)”KOM(2011) 811 slutlig – 2011/0402 CNS;”Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation”KOM(2011) 812 slutlig – 2011/0400 NLE

111

2012/C 181/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik”KOM(2011) 817 slutlig – 2011/0384 COD och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa”KOM(2011) 822 slutlig – 2011/0387 COD

122

2012/C 181/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020)”KOM(2011) 834 slutlig – 2011/0394 COD

125

2012/C 181/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare”KOM(2011) 455 slutlig

131

2012/C 181/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för medborgarna (2013)”KOM(2011) 489 slutlig – 2011/0217 COD

137

2012/C 181/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Stöd till tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning”KOM(2011) 567 slutlig

143

2012/C 181/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Meddelande om EU-politik och frivilligarbete: Erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU”KOM(2011) 568 slutlig

150

2012/C 181/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ’Erasmus för alla’ – Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott”KOM(2011) 788 slutlig – 2011/0371 COD

154

2012/C 181/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa”KOM(2011) 866 slutlig – 2011/0421 COD

160

2012/C 181/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Färdplan för ett resurseffektivt Europa”KOM(2011) 571 slutlig

163

2012/C 181/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen”KOM(2011) 789 slutlig – 2011/0372 COD

169

2012/C 181/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Flygplatspaketet” som innehåller följande fyra dokument: ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Flygplatspolitik i EU – kapacitets- och kvalitetsförbättringar ska främja tillväxt, anslutbarhet och hållbar rörlighet”KOM(2011) 823 slutlig;”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen och om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG”KOM(2011) 824 slutlig – 2011/0397 COD;”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser (omarbetning)”KOM(2011) 827 slutlig – 2011/0391 COD;”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG”KOM(2011) 828 slutlig – 2011/0398 COD

173

2012/C 181/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen”KOM(2011) 814 slutlig – 2011/392 COD

179

2012/C 181/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter”KOM(2011) 416 slutlig;”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den gemensamma fiskeripolitiken”KOM(2011) 417 slutlig;”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension”KOM(2011) 424 slutlig och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken”KOM(2011) 425 slutlig

183

2012/C 181/34

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg”KOM(2011) 798 slutlig – 2011/0364 COD

195

2012/C 181/35

Yttrande om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel”COM(2012) 48 final – 2008/0256 COD

199

2012/C 181/36

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel”COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

200

2012/C 181/37

Yttrande om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel”COM(2012) 52 final – 2012/0025 COD

201

2012/C 181/38

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel”COM(2012) 51 final – 2012/0023 COD

202

2012/C 181/39

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat”COM(2012) 8 final – 2012/007 COD

203

2012/C 181/40

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden”COM(2012) 21 final – 2012/0013 COD

204


SV

 

Top