Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:177:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 177, 20 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.177.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 177

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
20 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2012/C 177/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga sanktioner för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 177/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

12

2012/C 177/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

17


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 177/04

Eurons växelkurs

21

2012/C 177/05

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 juni 2012 om antagande av unionens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008

22


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europaparlamentet

2012/C 177/06

Inbjudan att lämna förslag IX-2013/01 – ”Bidrag till politiska partier på europeisk nivå”

32

2012/C 177/07

Inbjudan att lämna förslag IX-2013/02 – ”Bidrag till politiska stiftelser på europeisk nivå”

37

 

Rådet

2012/C 177/08

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskap och teknik (COST)

42

 

Europeiska kommissionen

2012/C 177/09

Inbudjan att inkomma med prosjektforslag for trafikomställningsåtgärder, åtgärder rörande höghastighetsleder till sjöss, trafikundvikande åtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt lärande inom ramen för det andra Marco Polo-programmet (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1692/2006 – EUT L 328, 24.11.2006, s. 1)

44


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top