EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 141, 17 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.141.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 141

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
17 maj 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 141/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2012/C 141/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

5


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2012/C 141/03

Europeiska centralbankens yttrande av den 7 mars 2012 om ökad ekonomisk styrning i euroområdet (CON/2012/18)

7


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2012/C 141/04

Förslag till ändringsbudget nr 2 för Europeiska unionen för budgetåret 2012 – Rådets ståndpunkt

25

 

Europeiska kommissionen

2012/C 141/05

Eurons växelkurs

26


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 141/06

Ansökningsomgång för arbetsprogrammet för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 141/07

Statligt stöd – Tyskland – Statligt stöd SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) – Försäljning och återförhyrning av hyreshus i Neubrandenburg – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkter (1)

28


 

Rättelser

2012/C 141/08

Rättelse till MEDIA 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och utbildning – Inbjudan att lämna förslag – EACEA/7/12 – Stöd för transnationell distribution av europeisk film – ”automatiskt” stöd 2012 (EUT C 60 av den 29.2.2012)

38


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV

 

Top